3.4. /bin

3.4.1. Amaç

/bin, hem sistem yöneticisi hem de kullanıcılar tarafından kullanılabilen, ancak başka hiçbir dosya sistemi bağlanmadığında (örneğin, tek kullanıcı modunda) gerekli olan komutları içerir. Komut dosyaları tarafından dolaylı olarak kullanılan komutları da içerebilir.[1]

3.4.2. Gereksinimler

/bin alt dizin içermemelidir.

Aşağıdaki komutlar veya bu komutlara sembolik bağlar /bin dizini içerisinde gereklidir:

Komut Açıklama
cat Dosyaları standart çıktıya dökme aracı
chgrp Dosya grubu sahipliğini değiştirme aracı
chmod Dosya erişim yetkilerini değiştirme aracı
chown Dosya sahibi ve grubunu değiştirme aracı
cp Dosya ve dizinleri kopyalama aracı
date Sistem tarihi ve saatini değiştirme ve gösterme aracı
dd Bir dosyayı dönüştürme ve kopyalama aracı
df Dosya sisteminin disk alanı kullanımını bildirme aracı
dmesg Çekirdek ileti tamponunu yazdırma veya denetleme aracı
echo Metin satırı görüntüleme aracı
false Başarısız olarak hiçbir şey yapmama aracı
hostname Sistemin konak adını gösterme veya tanımlama aracı
kill Süreçlere sinyal gönderme aracı
ln Dosyalar arasında bağ oluşturma aracı
login Sistemde oturum başlatma aracı
ls Dizin içeriğini listeleme aracı
mkdir Dizin oluşturma aracı
mknod Blok veya karakter özel dosyalarını oluşturma aracı
more Metni sayfa sayfa görüntüleme aracı
mount Dosya sistemi bağlama aracı
mv Dosyaları taşıma/yeniden isimlendirme aracı
ps Süreç durumunu görüntüleme aracı
pwd Bulunulan çalışma dizini ismini yazdırma aracı
rm Dosya veya dizin silme aracı
rmdir Boş dizinleri silme aracı
sed `sed' akım düzenleyicisi
sh POSIX uyumlu komut kabuğu
stty Uçbirim hat ayarlarını görüntüleme veya değiştirme aracı
su Kullanıcı kimliğini değiştirme aracı
sync Dosya sistemi tamponlarını diske boşaltma aracı
true Başarılı olarak hiçbir şey yapmama aracı
umount Dosya sistemi ayırma aracı
uname Sistem bilgisi gösterme aracı

/bin/sh POSIX uyumlu bir kabuk değilse gerçek kabuk komutuna sabit veya sembolik bağ olmalıdır.

[ ve test komutları /bin ya da /usr/bin içerisinde birlikte bulunmalıdır.

Gerekçe

Çeşitli kabuklar, sh olarak çağrıldığında, POSIX uyumluluğunu korumak ve istendiğinde POSIX değişikliklerine veya genişletmelerine izin vermek için farklı davranır.

[ ve test komutlarının ikil dosyalar olarak dahil edilmesi gereksinimi (kabuk tarafından dahili olarak gerçeklenmiş olsa bile) POSIX.1-2008 standardı ile ortaktır.

3.4.3. Özel Seçenekler

İlgili alt sistem kurulu ise, aşağıdaki uygulamalar veya bu uygulamalara sembolik bağlar /bin içerisinde gereklidir:

Komut Açıklama
csh C kabuğu (seçimlik)
ed `ed' metin düzenleyicisi (seçimlik)
tar tar arşivleme aracı (seçimlik)
cpio cpio arşivleme aracı (seçimlik)
gzip GNU sıkıştırma aracı (seçimlik)
gunzip GNU sıkıştırmayı açma aracı (seçimlik)
zcat GNU sıkıştırmayı açma aracı (seçimlik)
netstat Ağ istatistikleri aracı (seçimlik)
ping ICMP ağ sınama aracı (seçimlik)

/bin/csh dosyası /bin/tcsh veya /usr/bin/tcsh dosyasına sembolik bağ olabilir.

Gerekçe

Sistemin geri yüklenmesini (/ dizinin aynı kalması koşuluyla) mümkün kılmak için tar, gzip ve cpio komutları eklenmiştir.

Tersine, kök bölüme herhangi bir geri yükleme beklenmiyorsa (ROM'a kayıtlı kök dizin, /usr bölümünün NFS aracılığıyla bağlanması gibi), bu ikil dosyalar atlanabilir. Bir sistemin ağ üzerinden geri yüklenmesi planlanıyorsa, kök bölümde ftp veya tftp (bir ftp bağlantısı kurmak için gereken her şeyle birlikte) bulunmalıdır.[1] /bin içine yerleştirilecek kadar önemi olmayan komut ikil dosyaları, /usr/bin içine yerleştirilmelidir. Yalnızca root olmayan kullanıcılara gereken komutlar (X Pencere Sistemi, chsh, vb.) genellikle kök bölüme yerleştirilecek önemde değildir.