DD(1) Kullanıcı Komutları  DD(1)

İSİM

dd — bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar

KULLANIM


dd [TERİM...]
dd [SEÇENEK]

AÇIKLAMA

Bir dosyayı belirtilen terimlere uygun olarak dönüştürüp biçimleyerek kopyalar.

TERİMLER
bs=SAYI

Bir kerede SAYI bayt okur veya yazar (512 öntanımlıdır). ibs=sayı ve obs=sayı'ya zorlar.

cbs=sayı

Bir kerede SAYI bayt dönüştürür.

conv=DÖNÜŞÜM

Dosyaya virgül ayraçlı bir liste olarak verilen sözcüklere göre DÖNÜŞÜMü uygular.

count=SAYI

Sadece SAYI girdi paketi kopyalar.

ibs=SAYI

Bir kerede SAYI bayt okunur (512 öntanımlıdır).

if=DOSYA

Standart girdi yerine DOSYA okunur.

iflags=SİMGELER

Virgül ayraçlı SİMGELER listesine göre okuma yapılır.

obs=SAYI

Bir kerede SAYI bayt yazılır (512 öntanımlıdır).

of=DOSYA

Standart çıktı yerine DOSYA'ya yazar.

oflags=SİMGELER

Virgül ayraçlı SİMGELER listesine göre yazma yapılır.

seek=SAYI

Çıktı başlangıcında obs baytlık SAYI paket atlanır.

skip=SAYI

Girdi başlangıcında ibs baytlık SAYI paket atlanır.

status=SEVİYE

Standart hatada gösterilecek bilgi SEVİYEsi: 'none' ile hata iletileri hariç herşey engellenir; 'noxfer' ile son aktarımın istatistikleri engellenir; 'progress' ile aktarım istatistikleri aralıklı olarak gösterilir.

SAYI'ların ardından sonek olarak şu dizgeler gelebilir (sayılar dizgelerin kaçar baytı ifade ettiğini göstermektedir): c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024 ve T, P, E, Z, Y için de aynısı geçerlidir. Bibaytlık birimler de kullanılabilir: KiB=K, MiB=M, ...

DÖNÜŞÜM sözcükleri şunlar olabilir:
ascii

EBCDIC'den ASCII'ye dönüşüm.

ebcdic

ASCII'den EBCDIC'e dönüşüm.

ibm

ASCII'den öteki EBCDIC'e dönüşüm.

block

Satır sonu ile sonlandırılmış kayıtları boşluklarla cbs bayta tamamlar.

unblock

cbs baytlık kayıtların sonundaki boşlukların yerine satır sonu karakteri yerleştirir.

lcase

Büyük harfleri küçük harflere dönüştürür.

ucase

Küçük harfleri büyük harflere dönüştürür.

sparse

Tamamı NUL çıktı blokları yazmak yerine ilerlemeye çalışır

swab

Her bir girdi bayt çiftini değiş tokuş yapar.

sync

Her girdi paketini, NUL (\0) karakterlerle obs bayta tamamlar; block veya unblock ile birlikte kullanıldığı zaman, NUL karakterler yerine boşluklar kullanılır.

excl

Çıktı dosyası zaten varsa başarısız olur.

nocreat

Çıktı dosyasını oluşturmaz.

notrunc

Çıktı dosyasını kırpmaz.

noerror

Okuma hatalarından sonra devam eder.

fdatasync

Bitirmeden önce çıktı dosyası verisini fiziksel olarak yazar.

fsync

fdatasync gibi, fakat ayrıca öteveriyi de yazar.

SİMGELER şunlar olabilir:
append

Ekleme kipi (sadece çıktı için anlamlı; conv=notrunc önerilir)

direct

Veri için doğrudan G/Ç kullanılır.

directory

Bir dizin olmadıkça başarısız olur.

dsync

Veri için eşzamanlı G/Ç kullanılır.

sync

Benzer şekilde, fakat öteveri de dahil olur.

fullblock

Girdiden tamamı dolu paketler toplanır (sadece iflag için)

nonblock

Veri için engellenmeyen G/Ç kullanılır.

noatime

Dosya erişim zamanı güncellenmez.

nocache

Önbellekleme yapılmaması isteği. oflag=sync'e de bakın.

noctty

Dosyadan denetim uçbirimi atanmaz

nofollow

Sembolik bağlar izlenmez.

count_bytes

Bayt sayısı count=SAYI olarak ele alınır (sadece iflag için)

skip_bytes

Atlanacak bayt sayısı skip=SAYI olarak ele alınır (sadece iflag için)

seek_bytes

İlerlenecek bayt sayısı seek=SAYI olarak ele alınır (sadece oflag için)

Çalışan dd sürecine USR1 sinyalinin gönderilmesi G/Ç istatistiklerinin standart hataya basılmasına ve ardından kopyalamanın kaldığı yerden devam etmesine yolaçar.

SEÇENEK şunlardan biri olabilir:
--help

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie ve Stuart Kemp tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
Veya sisteminizde: info '(coreutils) dd invocation'

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.