CP(1) Kullanıcı Komutları  CP(1)

İSİM

cp — dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM


cp [SEÇENEK]... [-T] KAYNAK HEDEF
cp [SEÇENEK]... KAYNAK... DİZİN
cp [SEÇENEK]... -t DİZİN KAYNAK...

AÇIKLAMA

Belirtilen KAYNAK dosyasını HEDEF dosyaya veya birden fazla KAYNAK dosyasını DİZİN'e kopyalar.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan girdiler kısa seçeneklerde de zorunludur.

-a, --archive

-dpR ile aynı.

--backup[=YÖNTEM]

Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

-b

--backup gibidir fakat herhangi bir girdi kabul etmez.

--copy-contents

Ardışık işlem yaparken özel dosyaların içeriğini kopyalar.

-d

--no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

-f, --force

Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

-i, --interactive

Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

-H

Komut satırı sembolik bağlarını izler.

-l, --link

Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

-L, --dereference

Sembolik bağlar daima izlenir.

-P, --no-dereference

Sembolik bağlar asla izlenmez.

-p

--preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

--preserve[=ÖZNİTELİKLER]

Belirtilen ÖZNİTELİKLER korunur (öntanımlı olanlar: mode,ownership,timestamps - kip, sahiplik, zaman damgası), eğer mümkünse bunlar da: links, all (bağlar, tümü).

--no-preserve=ÖZNİTELİKLER

Belirtilen ÖZNİTELİKLER korunmaz.

--parents

Kaynak dosya yolunu DİZİN'e ekler.

-R, -r, --recursive

Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

--reflink[=KOŞUL]

Kopyalamanın yapılıp yapılmayacağını belirler. Aşağıya bakınız.

--remove-destination

Hedefte dosya varsa, açmaya çalışmaz ve kopyalamaya başlamadan önce onu siler (--force seçeneğinin tersine).

--sparse[=KOŞUL]

Seyrek dosyaların oluşturulmasını denetler. Aşağıya bakınız.

--strip-trailing-slashes

KAYNAK girdilerinin her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

-s, --symbolic-link

Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

-S, --suffix=SONEK

Belirtilen yedekleme SONEKi kullanılır.

-t, --target-directory=DİZİN

Bütün KAYNAK girdilerini DİZİN içine taşır.

-T, --no-target-directory

HEDEF, normal dosya olarak ele alınır.

-u, --update

Sadece hedef dosya KAYNAK dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

-v, --verbose

Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

-x, --one-file-system

Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

-Z

Hedef dosyanın SELinux güvenlik bağlamına öntanımlı türü atar.

--context[=BAĞLAM]

BAĞLAM belirtilmişse, SMACK veya SELinux güvenlik bağlamına bunu atar, belirtilmemişse -Z seçeneği gibidir.

--help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Öntanımlı olarak, seyrek KAYNAK dosyalarının seyrekliği bir kurallar kümesine göre kabaca tespit edilir ve karşılık gelen HEDEF dosya da buna göre seyrek yapılır. Bu davranış --sparse=auto ile seçilir. KAYNAK dosyanın içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak HEDEF dosyanın oluşturulması için ise --sparse=always belirtilir. Seyrek dosyaların oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

--reflink=always belirtildiğinde, veri kümelerinin yalnızca değiştirildiğinde kopyalandığı hafif bir kopyalama yapılır. Bu mümkün değilse, kopyalama başarısız olur. --reflink=auto belirtilirse, son çare olarak standart kopyalamaya geri dönülür. Standart kopyalama yapıldığından emin olmak için --reflink=never kullanılır.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm denetim yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

none, off

Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t

Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never

Daima basit yedekleme yapar.

Özel bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve KAYNAK ve HEDEF dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp komutu KAYNAK dosyaların bir yedeğini yapar.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
Veya sisteminizde: info '(coreutils) cp invocation'

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.