DF(1) Kullanıcı Komutları  DF(1)

İSİM

df — dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir

KULLANIM


df [SEÇENEK...] [DOSYA...]

AÇIKLAMA

Bu kılavuz sayfası, df komutunun GNU sürümünü belgelendirmektedir. df, DOSYA ile belirtilen dosya sistemindeki kullanılabilir disk alanı miktarını görüntüler. Şayet DOSYA belirtilmemişse, o an bağlı olan bütün dosya sistemlerindeki kullanılabilir alan görüntülenir. POSIXLY_CORRECT ortam değişkeni tanımlanmadığı müddetçe, öntanımlı olarak disk alanı 1 kB'lık bloklar halinde gösterilir, aksi takdirde 512 baytlık bloklar halinde gösterilir.

DOSYA, bağlanmış bir dosya sistemini içeren bir disk aygıt düğümünün tam dosya adı ise df, bu aygıt düğümünü içeren dosya sistemi yerine, bu dosya sistemindeki kullanılabilir alanı görüntüler. df'nin bu sürümü bağlanmamış dosya sistemlerindeki boş alanları gösterme yeteneğine sahip değildir, çünkü bunu yapabilen sistemlerin pek çoğu, dosya sistemi yapısının taşınabilir olmayan bilgilerine ihtiyaç duyar.

SEÇENEKLER

DOSYA ile belirtilen dosya sistemi hakkındaki bilgileri gösterir. Öntanımlı olarak bütün dosya sistemlerini görüntüler.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler, kısa seçenekler için de zorunludur.

-a, --all

Sözde, yinelenen, erişilemeyen dosya sistemleri dahil edilir.

-B, --block-size=BOYUT

BOYUT baytlık bloklar kullanır. Boyutlar yazdırılmadan önce BOYUT'a göre ölçeklendirilir; örneğin, -BM boyutları 1.048.576 baytlık birimler halinde yazdırır; aşağıdaki BOYUT açıklamasına bakın.

-h, --human-readable

Boyutları, 1024'ün katları olarak gösterir (1K, 234M, 2G gibi).

-H, --si

Boyutları, 1000'in katları olarak gösterir (1.1G gibi).

-i, --inodes

Blok kullanımı yerine dosya düğümü bilgileri görüntülenir.

-k

--block-size=1K ile aynıdır.

-l, --local

Listelemeyi yerel dosya sistemleri ile sınırlandırır.

--no-sync

Kullanım bilgisini almadan önce sync çağrısı yapmaz (öntanımlıdır).

--output[=ALANLAR]

Çıktı belirtilen ALANLAR'a göre biçimlenir. ALANLAR belirtilmezse tüm alanlar basılır. İkinci durumda, sütunların sırası aşağıdaki alan açıklamalarının sırasına uygun olur.

--output -i, -P ve -T seçeneklerinden yalnızca biri ile kullanılabilir, diğer biri veya birkaçı ile birlikte belirtilemez.

ALANLAR, df çıktısına dahil edilecek sütunların virgüllerle ayrılmış bir listesidir ve bu nedenle çıktı sütunlarının sırası etkin bir şekilde denetlenebilir. Böylece her alan tercih edilen yerde kullanılabilir, ancak yine de her alan yalnızca bir kez kullanılmalıdır.

ALANLAR şunları içerebilir:

source

Bağlantı noktasının kaynağı, genellikle bir aygıttır.

fstype

Dosya sistemi türü.

itotal

Dosya düğümlerinin toplam sayısı.

iused

Kullanılan dosya düğümü sayısı.

iavail

Kullanılabilir dosya düğümü sayısı.

ipcent

Yüzde olarak,iused'nin itotal'a oranı.

size

Toplam blok sayısı.

used

Kullanılan blok sayısı.

avail

Kullanılabilir blok sayısı.

pcent

Yüzde olarak,used'nin size'a oranı.

file

Komut satırında belirtilmişse dosyanın adı.

target

Bağlama noktası.

Blok ve dosya düğümü istatistikleri alanları, her zamanki gibi '-h' gibi ölçekleme seçeneklerinden etkilenir.

ALANLAR listesini birkaç --output kullanımına bölmek mümkündür.

# HEDEF'i (bağlama noktasını), bloklar ve dosya düğümleriyle
# ilgili yüzdelik istatistiklerle birlikte göster.
df --out=target --output=pcent,ipcent

# Olası tüm alanları bas.
df --o

(Ç.N.: Dikkat edilirse, örnek henüz belgelenmemiş bazı seçenekler içeriyor.)

-P, --portability

POSIX çıktılama biçimi kullanılır.

--sync

Kullanım bilgisi alınmadan önce sync çağrısı yapılır.

--total

Kullanılabilir alan için önemsiz olan tüm girdiler elenip genel bir toplam üretilir.

-t, --type=TÜR

Sadece belirtilen TÜR'deki dosya sistemleri listelenir.

-T, --print-type

Dosya sistemi türünü gösterir.

-x, --exclude-type=TÜR

Belirtilen TÜR'de olmayan dosya sistemleri listelenir.

-v

yoksayılır.

--help

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Boyut değerleri --block-size seçeneğinde belirtilen BOYUT'lardan ilkine veya DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE ve BLOCKSIZE ortam değişkenlerinde belirtilen boyuta göre gösterilir. Hiçbiri yoksa 1024 baytlık boyut öntanımlıdır (POSIXLY_CORRECT tanımlıysa 512 bayt).

BOYUT bir tamsayı ve seçimlik bir birimden oluşur (10K örneğin, 10*1024'tür). Birimler K,M,G,T,P,E,Z,Y (1024'ün katları) veya KB, MB,... (1000'in katları) olabilir. Bibaytlık birimler de belirtilebilir (KiB, MiB gibi).

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/df>
Veya sisteminizde: info '(coreutils) df invocation'

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.