TAR(1) Kullanıcı Komutları  TAR(1)

İSİM

tar — arşivleme aracı

KULLANIM

Geleneksel kullanım:

tar { A | c | d | r | t | u | x } [GnSkUWOmpsMBiajJzZhPlRvwo] [ DĞŞ... ]

Unix tarzı kullanım:

tar -A [SEÇENEKLER] ARŞİV ARŞİV
tar -c [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar -d [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar -t [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ ÜYE... ]
tar -r [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar -u [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar -x [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ ÜYE... ]

GNU tarzı kullanım:

tar { --catenate | --concatenate } [SEÇENEKLER] ARŞİV ARŞİV
tar --create [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar { --diff | --compare } [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar --delete [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ ÜYE... ]
tar --append [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar --list [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ ÜYE... ]
tar --test-label [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ YAFTA... ]
tar --update [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar --update [-f ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ DOSYA... ]
tar { --extract | --get } [--file ARŞİV] [SEÇENEKLER] [ ÜYE... ]

AÇIKLAMA

GNU tar, birden fazla dosyayı tek bir dosyada (bir arşiv) depolamak ve bu tür arşivleri işlemek için tasarlanmış bir arşivleme uygulamasıdır. Arşiv, normal bir dosya, yerel veya uzak bir makinede bulunabilen bir aygıt (örneğin, bir teyp sürücüsü, zaten uygulamanın adı, teyp arşivleyici anlamına gelir) olabilir.

Seçenek biçimleri

GNU tar için seçenekler üç farklı biçimde verilebilir. Geleneksel tarzda, komuttan sonra seçenek harfleri kümesi, ardından, bu seçeneklerin gerektirdiği girdiler gelir. Girdiler, seçenek harfleriyle aynı sırada okunur. Tüm seçenekler işlendikten sonra kalan komut satırı sözcükleri, isteğe bağlı olmayan girdiler olarak değerlendirilir: dosya veya arşiv üye adları.

Örneğin, c seçeneği arşivin oluşturulmasını gerektirir, v seçeneği işlemin ayrıntılılarını ister ve f seçeneği üzerinde çalışılacak arşivin adını belirleyen bir girdi alır. Geleneksel tarzda yazılan aşağıdaki komut, tar'a /etc dizinindeki tüm dosyaları etc.tar arşiv dosyasına kaydetmesini söyler, arşivlenen dosyaları ayrıntılı olarak listeler:

tar cfv etc.tar /etc

UNIX veya kısa seçenek tarzında, diğer komut satırı yardımcı uygulamalarında olduğu gibi, her seçenek harfinin önüne tek bir tire eklenir. Bir seçenek girdi alırsa, girdi onu ya ayrı bir komut satırı sözcüğü olarak ya da hemen ardından gelen bir seçenek olarak izler. Ancak, seçenek "isteğe bağlı" bir girdi alıyorsa, girdi, örneğin -g/tmp/snar.db'de olduğu gibi, herhangi bir boşluk bırakmadan seçenek harfinin hemen ardına yazılmalıdır.

Girdi almayan seçenekler, tek bir tire işaretinden sonra birlikte kümelenebilir, örn. -vkp. Girdi alan seçeneklerin girdileri (zorunlu veya isteğe bağlı), böyle bir kümenin sonuna eklenebilir, örn. -vkpf a.tar.

Yukarıda kısa seçeneği yalılmış komut şöyle görünebilirdi:

tar -cvf etc.tar /etc
veya
tar -c -v -f etc.tar /etc

GNU veya uzun seçenek tarzında, her seçenek iki tire ile başlar, küçük harfler ve tirelerden oluşan anlamlı bir ada sahiptir. Uzun seçenek kullanıldığında, belirsizlik yaratmamak kaydıyla, ilk harflerine kısaltılabilir. Uzun seçeneklere ilişkin değiştigeler ya seçeneğin hemen ardından ayrı bir komut satırı sözcüğü olarak sağlanır ya da seçenekten arada boşluk olmadan eşittir işaretiyle ayrılır. İsteğe bağlı girdiler her zaman ikinci yöntemi kullanmalıdır.

Örnek komutu bu tarzda yazmanın birkaç yolu:

tar --create --file etc.tar --verbose /etc
veya (bazı seçenekleri kısaltarak):
tar --cre --file=etc.tar --verb /etc

Her üç tarzdaki seçenekler karıştırılabilir, ancak bunu eski seçeneklerle yapmak önerilmez.

İşlem kipi

Aşağıdaki listelenen seçenekler, GNU tar'ın hangi işlemi gerçekleştireceğini belirler. Tam olarak bunlardan biri verilmelidir. İsteğe bağlı olmayan girdilerin anlamı, istenen çalışma kipine bağlıdır.

-A, --catenate, --concatenate

Arşivi başka bir arşivin sonuna ekler. Girdiler, eklenecek arşivlerin adları olarak değerlendirilir. Tüm arşivler, eklendikleri arşivle aynı biçemde olmalıdır, aksi takdirde ortaya çıkan arşiv, GNU olmayan tar uygulamaları ile kullanılamayabilir. Ayrıca, birden fazla arşiv verildiğinde, ilki hariç arşivlerdeki diğer üyelere, yalnızca -i (--ignore-zeros) seçeneği kullanıldığında ortaya çıkan arşivden erişilebilir olacağına dikkat edilmelidir.

Sıkıştırılmış arşivler ardarda eklenemez.

-c, --create

Yeni bir arşiv oluşturur. Girdiler, arşivlenecek dosyaların adlarını belirler. --no-recursion seçeneği verilmediği sürece dizinler ardışık olarak arşivlenir.

-d, --diff, --compare

Arşiv ile dosya sistemi arasındaki farkları bulur. Girdiler isteğe beğlıdır ve karşılaştırılacak arşiv üyelerini belirler. Verilmezse, geçerli çalışma dizinin belirtildiği varsayılır.

--delete

Arşivi siler. Girdiler silinecek arşiv üyelerinin isimleridir. En az bir girdi verilmelidir.

Bu seçenek sıkıştırıllmış arşivlerde çalışmaz. Kısa seçenek eşdeğeri yoktur.

-r, --append

Dosyaları arşivin sonuna ekler. Girdiler -c (--create) seçeneğindeki ile aynı anlama gelir.

-t, --list

Arşiv içeriğini listeler. Girdiler isteğe bağlıdır. Belirtilirse listedeki üyelerin isimlerini belirler.

--test-label

Arşiv bölüm etiketini sınar ve çıkar. Girdisiz kullanıldığında bölüm etiketini (varsa) gösterir ve çıkar. Bir veya daha fazla komut satırı girdisi belirtilirse, tar bölüm etiketini her girdi ile karşılaştırır. Eşleşme bulunursa 0, aksi takdirde 1 ile çıkar. -v (--verbose) seçeneği ile birlikte kullanılmadıkça hiçbir şey çıktılanmaz.

Kısa seçenek eşdeğeri yoktur.

-u, --update

Arşivdeki ilgili kopyadan daha yeni olan dosyaları arşive ekler. Girdiler -c ve -r seçenekleriyle aynı anlama sahiptir. Yeni dosyaların eski arşiv kopyalarının yerini almadığına, bunun yerine arşivin sonuna eklendiğine dikkat edilmelidir. Böylece elde edilen arşiv, aynı dosyanın çeşitli sürümlerine karşılık gelen, aynı isimde birkaç üye içerebilir.

-x, --extract, --get

Arşivden dosyaları çıkartır. Girdiler isteğe bağlıdır. Belirtilirse çıktılanacak arşiv üyelerinin isimlerini belirler.

--show-defaults

Çeşitli tar seçenekleri için öntanımlıları listeler ve çıkar. Girdisiz kullanılır.

-?, --help

Kısa seçenek özetini gösterir ve çıkar. Girdisiz kullanılır.

--usage

Kullanılabilen seçeneklerin listesini gösterir ve çıkar. Girdisiz kullanılır.

--version

Sürüm ve telif hakkı bilgilerini gösterir ve çıkar.

SEÇENEKLER

İşlem değiştiriciler

--check-device

Artımlı arşiv oluştururken aygıt numaralarına bakar (öntanımlıdır)

-g, --listed-incremental=DOSYA

Yeni GNU biçimli artımlı yedeklemeleri yönetir. DOSYA, anlık yedeğin adıdır; burada tar, önceki artımlı dökümden bu yana hangi dosyaların değiştiğine karar vermek için kullanılan ek bilgileri depolar ve sonuç olarak yeniden dökümü gerekir. Bir arşiv oluştururken DOSYA mevcut değilse, oluşturulacak ve tüm dosyalar ortaya çıkan arşive eklenecektir (0. düzey döküm). Sıfır olmayan N. düzey artımlı arşiv oluşturmak için, N-1. düzeyde oluşturulan anlık yedeğin kopyası DOSYA olarak kullanılır.

Listeleme veya çıkarma sırasında, DOSYA'nın gerçek içeriği denetlenmez, bu yalnızca sözdizimsel gereksinimler nedeniyle gerekir. Bu bakımdan, yerine /dev/null kullanmak yaygın bir uygulamadır.

--hole-detection=YÖNTEM

Seyrek dosyalardaki boşlukları algılamak için YÖNTEM kullanılır. Bu seçenek örtük olarak --sparse seçeneğini uygular. YÖNTEM için geçerli değerler seek ve raw'dır. seek öntanımlı olup, uygulanabilir değilse raw son çaredir.

-G, --incremental

Eski GNU biçimli artımlı yedeklemeleri yönetir.

--ignore-failed-read

Okunamayan dosyalarda sıfırdan farklı bir değerle çıkmaz

--level=SAYI

Listeli artımsal arşiv oluşturmak için döküm düzeyini belirler. Şimdilik yalnızca --level=0 anlamlıdır: tar'a dökümden önce anlık yedek dosyasını kırpması talimatını verir, böylece 0. düzey döküm zorlanmış olur.

-n, --seek

Arşivin aranabilir olduğunu varsayar. Normalde tar, arşivin aranıp aranamayacağını otomatik olarak belirler. Bu seçenek, böyle bir tanımanın başarısız olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca arşiv okumaya açıksa (örneğin --list veya --extract seçenekleriyle) etkili olur.

--no-check-device

Artımlı arşivler oluşturulurken aygıt numaralarına bakılmaz.

--no-seek

Arşivin aranabilir olmadığı varsayılır.

--occurrence[=N]

Arşivdeki her dosyanın yalnızca N. kopyası üzerinde çalışır. Bu seçenek yalnızca --delete, --diff, --extract veya --list seçeneği ile birlikte ve komut satırından veya -T seçeneği üzerinden bir dosya listesi verildiğinde geçerlidir. N öntanımlı olarak 1'dir.

--restrict

Zararlı olabilecek bazı seçeneklerin kullanımını devre dışı bırakır.

--sparse-version=BÜYÜK[.KÜÇÜK]

Kullanılacak seyrek biçemin sürümünü belirler (örtük olarak --sparse uygular). Geçerli girdi değerleri 0.0, 0.1 ve 1.0'dır. Seyrek biçemlerin ayrıntılı açıklaması için komut satırından şu komut girilebilir: info tar 'Sparse Formats'.

--S, --sparse

Seyrek dosyaları verimli şekilde işler. Dosya sistemindeki bazı dosyalar aslında hiç yazılmamış bölümlere sahip olabilir (çoğunlukla bunlar DBM gibi sistemler tarafından oluşturulan veritabanı dosyalarıdır). Bu seçenek verildiğinde tar, arşivlemeden önce dosyanın seyrek olup olmadığını belirlemeye çalışır ve eğer öyleyse, dosyanın boş kısımlarını boşaltmayarak elde edilen arşivin boyutunu küçültmeye çalışır.

Geçersizleştirme denetimi

Bu seçenekler, diskteki mevcut bir arşivden bir dosya çıkarılırken tar'ın eylemlerini denetler.

-k, --keep-old-files

Çıkarırken mevcut dosyaları değiştirmez.

--keep-newer-files

Arşivdeki kopyalarından daha yeni olan dosyalar değiştirilmez.

--keep-directory-symlink

Çıkarırken mevcut dizin sembolik bağlarını değiştirmez.

--no-overwrite-dir

Mevcut dizinlerin meta verileri korunur.

--one-top-level[=DİZİN]

Tüm dosyaları DİZİNe veya girdisiz kullanılıyorsa, arşivin uzantısız dosya adıyla adlandırılan bir alt dizine çıkarır (eksi --auto-compress tarafından tanınan standart sıkıştırma uzantıları).

--overwrite

Çıkartırken mevcut dosyaların üzerine yazar.

--overwrite-dir

Çıkartırken mevcut dizilerin meta verilerinin üzerine yazar (öntanımlıdır).

--recursive-unlink

Çıkartmadan önce dizinde ardışık olarak tüm dosyaları siler.

--remove-files

Arşive ekledikten sonra diskteki dosyaları siler.

--skip-old-files

Çıkartırken mevcut dosyaları değiştirmez, sessizce atlar.

-U, --unlink-first

Üzerine çıkartmadan önce mevcut dosyaları siler.

-W, --verify

Yazdıktan sonra arşivi doğrular.

Çıktı akımı seçimi

--ignore-command-error

Alt süreç çıkış kodlarını yok sayar.

--no-ignore-command-error

Alt süreçlerin sıfırdan farklı çıkış kodları hata olarak değerlendirilir (öntanımlıdır).

-O, --to-stdout

Dosyaları standart çıktıya çıkarır.

--to-command=KOMUT

Çıkarılan dosyaları KOMUTa borular. KOMUT, isteğe bağlı olarak komut satırı girdileri ile birlikte harici uygulamanın dosya yoludur. Uygulama çağrılır ve çıkartılan dosyanın içeriği uygulamanın standart girdisine aktarılır. Ek veriler, aşağıdaki ortam değişkenleri aracılığıyla aktarılabilir:

TAR_FILETYPE

Dosyanın türü. Aşağıda anlamı açıklanan tek bir harften oluşur:

f  Normal dosya
d  Dizin
l  Sembolik bağ
h  Sabit bağ
b  Blok aygıtı
c  Karakter aygıtı

Şimdilik yalnızca normal dosyalar desteklenmektedir.

TAR_MODE

Sekizlik sayı olarak dosya kipi.

TAR_FILENAME

Dosyanın ismi.

TAR_REALNAME

Arşivde saklandığı haliyle dosyanın ismi.

TAR_UNAME

Dosya sahibinin kullanıcı adı.

TAR_GNAME

Dosya sahibinin grup adı.

TAR_ATIME

Son erişim zamanı. Ondalık bir sayı olup C miladından itibaren geçen saniye sayısıdır. Arşiv zamanı nanosaniye seviyesinde saklıyorsa nanosaniyeler ondalık ayracın sağına eklenir.

TAR_MTIME

Son değişiklik zamanı.

TAR_CTIME

Son durum değişikliği zamanı.

TAR_SIZE

Dosyanın boyutu.

TAR_UID

Dosya sahibinin kullanıcı kimliği.

TAR_GID

Dosya sahibinin grup kimliği.

Ek olarak, aşağıdaki değişkenler tar çalışma kip ve işlenmekte olan arşiv hakkında bilgi içerir:

TAR_VERSION

GNU tar sürüm numarası.

TAR_ARCHIVE

İşlenen tar arşivinin ismi.

TAR_BLOCKING_FACTOR

Geçerli engelleme katsayısı, yani bir kayıttaki 512 baytlık blok sayısı.

TAR_VOLUME

İşlenen tar arşivinin sıradaki bölüm numarası (çok bölümlü arşivler okunurken atanır).

TAR_FORMAT

İşlenen arşivin biçemi. Şunlardan biridir: gnu, oldgnu, posix, ustar, v7.

TAR_SUBCOMMAND

Yürütülen tar işlemini açıklayan kısa seçenek (önündeki tire imi ile birlikte)

Dosya öznitelik işlemleri

--atime-preserve[=YÖNTEM]

Dökümlü dosyalar üzerine erişim zamanlarını korur. Ya okuduktan sonra eski haline getirir (YÖNTEM=replace, bu öntanımlıdır) ya da ilk erişimde zamanlara dokunmaz (YÖNTEM=system)

--delay-directory-restore

Çıkartılan dizinlerin değişiklik zamanlarının ve izinlerinin atanmasını işlemin sonuna kadar geciktirir. Olağandışı üye sıralaması olan bir arşivden dosya çıkartırken bu seçenek kullanılmalıdır.

--group=İSİM[:GRUPKİMLİĞİ]

Eklenen dosyaların grubu İSİM yapılır. :GRUPKİMLİĞİ verilmezse İSİM ya kullanıcı ismi ya da sayısal grup kimliği olabilir. Bu durumda eksik parça (:GRUPKİMLİĞİ veya İSİM) geçerli konağın grup veritabanından elde edilir.

--group-map=DOSYA ile kullanıldığında yalnızca DOSYA içinde sahibinin grubu bulunmayan dosyalar etkilenir.

--group-map=DOSYA

Grup dönüşüm eşlemini DOSYAdan okur. Boş satırlar yok sayılır. # imi ile başlayan satırlar satır sonuna kadar yorum olarak ele alınır. DOSYA içindeki boş olmayan her satır tek bir grubun dönüşümünü tanımlar. Boşluklarla sınırlı iki alandan oluşmalıdır:

ESKİGRUP YENİGRUP[:YENİ-GRUPKİMLİĞİ]

ESKİGRUP ya geçerli bir grup ismi ya da + ile öncelenmiş bir grup kimliği olabilir. YENİ-GRUPKİMLİĞİ sağlanmadıkça YENİGRUP da ya geçerli bir grup ismi ya da + ile öncelenmiş bir grup kimliği olabilir. Aksi takdirde, hem YENİGRUP hem de YENİ-GRUPKİMLİĞİ sistem grup veritabanında bulunmalıdır.

Sonuç olarak, sahip grubu ESKİGRUP olan her girdi dosyası arşivde YENİGRUP sahip grubu ve YENİ-GRUPKİMLİĞİ grup kimliği ile saklanır.

--mode=DEĞİŞİKLİKLER

Eklenen dosyalar için sembolik kip DEĞİŞİKLİKLERini zorlar.

--mtime=ZAMAN-veya-DOSYA

Eklenen dosyalara belirtilen değişiklik zamanını atar. ZAMAN-veya-DOSYA tamamen keyfi biçemde bir tarih/saat ya da mevcut bir dosyanın ismi olabilir. Dosya adı belirtilmesi durumunda değişiklik zamanı olarak dosyanınki kullanılır.

-m, --touch

Dosya değişiklik zamanı çıkarılmaz.

--no-delay-directory-restore

--delay-directory-restore seçeneğinden önceki etki devre dışı bırakılır.

--no-same-owner

Dosyaların çıkaranın sahipliğinde olduğu varsayılır (normal kullanıcılar için öntanımlıdır).

--no-same-permissions

İzinler arşivden çıkartılırken kullanıcının maskesi uygulanır (normal kullanıcılar için öntanımlıdır).

--numeric-owner

Daima, kullanıcı/grup isimleri yerine numaraları kullanılır.

--owner=İSİM[:KULLANICI_KİMLİĞİ]

Eklenen dosyaların sahibi olarak İSİM zorlanır. :KULLANICI_KİMLİĞİ belirtilmezse İSİM ya kullanıcı ismi ya da sayısal kullanıcı kimliği olabilir. Parçalardan birinin eksikliği durumunda (İSİM veya :KULLANICI_KİMLİĞİ) geçerli konağın kullanıcı veritabanına başvurulur.

--owner-map=DOSYA ile kullanıldığında yalnızca DOSYA içinde sahibi listelenmeyen dosyalar etkilenir.

--owner-map=DOSYA

Sahip dönüşüm eşlemini DOSYAdan okur. Boş satırlar yok sayılır. # imi ile başlayan satırlar satır sonuna kadar yorum olarak ele alınır. DOSYA içindeki boş olmayan her satır tek bir kullanıcı kimliğin dönüşümünü tanımlar. Boşluklarla sınırlı iki alandan oluşmalıdır:

ESKİKULL YENİKULL[:YENİ_KULL_KİMLİĞİ]

ESKİKULL ya geçerli bir kullanıcı ismi ya da + ile öncelenmiş bir kullanıcı kimliği olabilir. YENİ_KULL_KİMLİĞİ sağlanmadıkça YENİKULL da ya geçerli bir kullanıcı ismi ya da + ile öncelenmiş bir kullanıcı kimliği olabilir. Aksi takdirde, hem YENİKULL hem de YENİ_KULL_KİMLİĞİ sistem grup veritabanında bulunmalıdır.

Sonuç olarak, sahibi ESKİKULL olan her girdi dosyası arşivde YENİKULL ve YENİ_KULL_KİMLİĞİ sahipliğinde saklanır.

-p, --preserve-permissions, --same-permissions

Dosya izinleri (root öntanımlıdır) hakkında bilgi çıkartılır.

--same-owner

Dosyaları arşivdeki sahipliğinde çıkartmaya çalışır (root öntanımlıdır).

-s, --preserve-order, --same-order

Çıkarılacak adları arşivle eşleşecek şekilde sıralar.

--sort=TÜR

Bir arşivi çıkartırken dizin girdilerini TÜRe göre sıralar. TÜR, none (yok), name (isim) veya inode (dosya düğümü) olabilir.

--sort=none öntanımlı olup arşiv üyeleri işletim sistemi tarafından döndürülen sırada sakanır.

--sort=name kullanımı, oluşturulan arşivdeki üye sıralamasının tek tip ve üretilebilir olmasını sağlar.

--sort=inode kullanımı, arşiv oluştururken yapılan disk aramalarının sayısını azaltır, böylece arşivlemeyi önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu sıralama düzeni, yalnızca ilgili sistem gerekli bilgileri sağlıyorsa desteklenir.

Gelişkin dosya öznitelikleri

--acls

POSIX ACL desteği etkin olur.

--no-acls

POSIX ACL desteği devre dışı bırakılır.

--selinux

SELinux bağlam desteği etkin olur.

--no-selinux

SELinux bağlam desteği devre dışı bırakılır.

--xattrs

Gelişmiş öznitelikler desteği etkin olur.

--no-xattrs

Gelişmiş öznitelikler desteği devre dışı bırakılır.

--xattrs-exclude=KALIP

xattr anahtarları için dışlama kalıbını belirler. KALIP POSIX düzenli ifadesi olmalıdır. Örneğin, --xattrs-exclude='^user.' kullanıcı isim uzayından öznitelikleri dışlar.

--xattrs-include=KALIP

xattr anahtarları için içerme kalıbını belirler. KALIP POSIX düzenli ifadesi olmalıdır.

Aygıt seçimi ve geçiş

-f, --file=ARŞİV

ARŞİV adlı aygıt veya dosya kullanılır. Bu seçenek belirtilmezse tar önce TAPE ortam değişkenini inceler. Değişkene atama yapılmışsa değer arşiv adı olarak kullanılır. Yoksa, tar'ın öntanımlıya derlendiği varsayılır. Öntanımlı değer ya --show-defaults seçeneğinden elde edilir ya da tar --help çıktısının sonundadır.

İçinde iki nokta üst üste bulunan bir arşiv adı, uzak makinedeki bir dosyayı veya aygıtı belirtir. İki nokta üst üste iminden önceki kısım makine adı veya IP adresi olarak, sonraki kısım ise dosya veya aygıt olarak ele alınır. Örnek:

--file=remotehost:/dev/sr0

İsteğe bağlı bir kullanıcı adı, aralarına bir @ işareti koyarak konak adının önüne eklenebilir.

Öntanımı olarak, uzak konağa rsh(1) komutu üzerinden erişilir. Günümüzde bunun yerine ssh(1) kullanmak yaygındır. Aşağıdaki komut satırı seçeneği ile bu yapılabilir:

--rsh-command=/usr/bin/ssh

Uzak makinede rmt(8) komutunun kurulu olması gerekir. Dosya yolu tar'ın öntanımlısı ile eşleşmezse tar'a doğru yol --rmt-command seçeneği kullanılarak belirtilebilir.

--force-local

İçinde iki nokta üst üste bulunsa bile arşiv dosyası yereldir.

-F, --info-script=KOMUT, --new-volume-script=KOMUT

Teybin sonuna ulaşılışılan her seferde KOMUT çalıştırılır (örtük olarak -M uygulanır). Komut girdi içerebilir. Başlatıldığında tar'ın ortamına ek olarak aşağıdaki değişkenler miras alınır:

TAR_VERSION

GNU tar sürüm numarası.

TAR_ARCHIVE

İşlenen tar arşivinin ismi.

TAR_BLOCKING_FACTOR

Geçerli engelleme katsayısı, yani bir kayıttaki 512 baytlık blok sayısı.

TAR_VOLUME

İşlenen tar arşivinin sıradaki bölüm numarası (çok bölümlü arşivler okunurken atanır).

TAR_FORMAT

İşlenen arşivin biçemi. Şunlardan biridir: gnu, oldgnu, posix, ustar, v7.

TAR_SUBCOMMAND

Yürütülen tar işlemini açıklayan kısa seçenek (önündeki tire imi ile birlikte).

TAR_FD

Yeni tar bölüm ismi ile iletişimde kullanılabilen dosya tanıtcısı.

info betiği başarısız olursa, tar çıkar; aksi takdirde sonraki bölümü yazmaya başlar.

-L, --tape-length=N

Nx1024 bayt yazdıktan sonra teyp değiştirir. N bir boyut soneki içeriyorsa 1024 yerine sonek ile belirtilen boyut çarpanı kullanılır (Bkz: “Boyut sonekleri”).

Bu seçenek örtük olarak -M uygular.

-M, --multi-volume

Çok bölümlü arşivi oluşturur/listeler/çıkarır.

--rmt-command=KOMUT

Uzak arşive erişilirken rmt yerine KOMUT kullanılır. Bkz: -f seçeneği.

--rsh-command=KOMUT

Uzak arşive erişilirken rsh yerine KOMUT kullanılır. Bkz: -f seçeneği.

--volno-file=DOSYA

Bu seçenek --multi-volume ile birlikte kullanıldığında tar, çok bölümlü arşivin hangi bölümünde çalıştığını DOSYA'dan takip edecektir.

Aygıt engelleme

-b, --blocking-factor=BLOK_SAYISI

Kayıt boyutu BLOK_SAYISIx512 bayt olur.

-B, --read-full-records

Listeleme veya çıkartma sırasında dosya sonu karakterinden sonraki tamamlanmamış girdi kayıtlarını kabul eder.

-i, --ignore-zeros

Arşivdeki sıfırlı blokları yok sayar. Normalde sıfırlarla dolu iki ardışık 512'lik blok, EOF anlamına gelir ve tar bunlarla karşılaştıktan sonra okumayı durdurur. Bu seçenek ona daha fazla okuma talimatı verir. -A seçeneğiyle oluşturulan arşivleri okurken kullanışlıdır.

--record-size=SAYI

Kayıt boyutunu belirler. SAYI her kayıttaki bayt sayısıdır. 512'nin katları olmalıdır. Örneğin 10 kilobayt için --record-size=10K gibi bir boyut soneki belirtilebilir. Geçerli soneklerin listesi için bkz: “Boyut sonekleri”

Arşiv biçiminin seçimi

-H, --format=BİÇEM

Arşivi belirtilen BİÇEMde oluşturur. Geçerli biçemler:

gnu

GNU tar 1.13.x biçemi

oldgnu

tar <= 1.12'ye göre GNU biçemi.

pax, posix

POSIX 1003.1-2001 (pax) biçemi.

ustar

POSIX 1003.1-1988 (ustar) biçemi.

v7

Eski V7 tar biçemi.

--old-archive, --portability

--format=v7 ile aynı.

--pax-option=SÖZCÜK[[:]=DEĞER][,SÖZCÜK[[:]=DEĞER]]...

PAX arşivleri ( -H pax) oluşturulurken pax(1) anahtar sözcüklerini denetler. Bu seçenek, pax(1) uygulamasının -o seçeneğine eşdeğerdir.

--posix

--format=posix ile aynı.

-V, --label=DİZGE

Bölüm adı DİZGE olan arşivi oluşturur. Listeleme ve çıkarma yaparken DİZGE bölüm adı için küresel bir kalıp olarak kullanıabilir.

Sıkıştırma seçenekleri

-a, --auto-compress

Sıkıştırma uygulamasını saptamak için arşiv soneki kullanılır.

-I, --use-compress-program=KOMUT

Veriyi KOMUT üzerinden süzer. Sıkıştırmayı açmak için KOMUTun -d seçeneğini kabul etmesi gerekir. KOMUT komut satırı seçenekleri içerebilir.

-j, --bzip2

Arşivi bzip2(1) üzerinden süzer.

-J, --xz

Arşivi xz(1) üzerinden süzer.

--lzip

Arşivi lzip(1) üzerinden süzer.

--lzma

Arşivi lzma(1) üzerinden süzer.

--lzop

Arşivi lzop(1) üzerinden süzer.

--no-auto-compress

Sıkıştırma uygulamasını saptamak için arşiv soneki kullanılmaz.

-z, --gzip, --gunzip, --ungzip

Arşivi gzip(1) üzerinden süzer.

-Z, --compress, --uncompress

Arşivi compress(1) üzerinden süzer.

--zstd

Arşivi zstd(1) üzerinden süzer.

Yerel dosya seçimi

--add-file=DOSYA

DOSYAyı arşive ekler (isim tire ile başlıyorsa yararlıdır).

--backup[=DENETİM]

Silmeden önce yedeğini alır. DENETİM belirtilmişse yedekleme politikasını denetler. DENETİM için geçerli değerler:

none, off

Asla yedekleme yapmaz.

t, numbered

Numaralı yedekleme yapılır.

nil, existing

Numaralı yedekler varsa numaralı yoksa basit yedekleme yapılır.

never, simple

Daima basit yedekeme yapılır.

DENETİM belirtilmezse değer VERSION_CONTROL ortam değişkeninden alınır. Ortam değişkeni etkin değilse mevcut olan kullanılır.

-C, --directory=DİZİN

Herhangi bir işlem yapmadan önce DİZİNe geçer. Bu seçenek sıralamaya duyarlıdır. Yani, kendisinden sonra gelen tüm seçenekleri etkiler.

--exclude=KALIP

glob(3) tarzı joker KALIP ile eşleşen dosyalar dışlanır.

--exclude-backups

Yedekler ve kilit dosyaları dışlanır.

--exclude-caches

CACHEDIR.TAG dosyasını içeren dizinlerin içeriği bu dosya hariç dışlanır.

--exclude-caches-all

CACHEDIR.TAG dosyasını içeren dizinlerin içeriği bu dosya da dahil dışlanır.

--exclude-caches-under

CACHEDIR.TAG dosyasını içeren dizinlerin altındaki herşey dışlanır.

--exclude-ignore=DOSYA

Bir dizini dökümlemeden önce dizinin DOSYAyı içerip içermediğine bakar. İçeriyorsa, dışlama kalıpları bu dosyadan okunur. Kalıplar yanızca dizinin kendisini etkiler.

--exclude-ignore-recursive=DOSYA

Hem dizini hem de alt dizinlerini etkileyen DOSYAdaki kalıpların dışlanması dışında --exclude-ignore ile aynıdır.

--exclude-tag=DOSYA

DOSYAyı içeren dizinlerin içeriği DOSYA hariç dışlanır.

--exclude-tag-all=DOSYA

DOSYAyı içeren dizinler dışlanır.

--exclude-tag-under=DOSYA

DOSYAyı içeren dizinlerin altındaki herşey dışlanır.

--exclude-vcs

Sürüm denetim sistemi dizinleri dışlanır.

--exclude-vcs-ignores

VCS'ye özgü ignore dosyalarından okunan kalıplarla eşleşen dosyalar dışlanır. Desteklenen dosyalar: cvsignore, .gitignore, .bzrignore, .hgignore.

-h, --dereference

Sembolik bağlar izlenir; bunların hedefindeki dosyalar arşivlenir ve dökümlenir.

--hard-dereference

Sabit bağlar izlenir; bunların hedefindeki dosyalar arşivlenir ve dökümlenir.

-K, --starting-file=ÜYE

Arşive belirtilen ÜYEden başlanır.

--newer-mtime=TARİH

TARİHten sonra verileri değişen dosyalar üzerinde çalışır. TARİH / veya . ile başlıyorsa bir dosya adı olarak alınır ve o dosyanın değişiklik zamanı tarih olarak kullanlılır.

--no-null

Önceki bir --null seçeneğinin etkisini devre dışı bırakır.

--no-recursion

Alt dizinler ardışık işlenmez.

--no-unquote

Girdi dosyasına ve üye isimlerine tırnak yorumlaması uygulamaz.

--no-verbatim-files-from

Bir dosya listesinden okunan her satır, komut satırından verilmiş gibi ele alınır. Yani, baştaki ve sondaki boşluklar kaldırılır ve elde edilen dizge bir tire ile başlıyorsa, tar komut satırı seçeneği olarak kabul edilir.

Bu öntanımlı davranıştır. --verbatim-files-from seçeneğinden sonra kullanılan --no-verbatim-files-from seçeneği ile ilkinin etkisi devre dışı bırakılabilir.

Bu seçenek konumsaldır: --verbatim-files-from seçeneğine veya satır sonu karakterine kadar kendisinden sonra gelen tüm --files-from seçeneklerini etkiler.

--no-null seçeneği tarafından örtük olarak uygulanır.

--null

Sonraki -T seçeneklerine boş karakter sonlandırmalı adların kelimesi kelimesine okuma talimatı verir (tire ile başlayan adların özel olarak işlenmesini devre dışı bırakır).

Ayrıca, bkz: --verbatim-files-from

-N, --newer=TARİH, --after-date=TARİH

Yalnızca TARİH'ten daha yeni dosyalar saklanır. TARİH / veya . ile başlıyorsa bir dosya adı olarak alınır ve o dosyanın değişiklik zamanı tarih olarak kullanlılır.

--one-file-system

Arşiv oluşturulurken yerel dosya sisteminde kalınır.

-P, --absolute-names

Arşiv oluşturulurken dosya isimlerinin başındaki / karakterleri ayıklanmaz.

--recursion

Alt dizinler ardışık işlenir (öntanımlı).

--suffix=SONEK

Sonek kaldırılmadan önce yedek alınır, normal sonek geçersiz kılınır. SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ortam değişkeni tarafından geçersiz kılınmadığı sürece sonek olarak ~ öntanımlıdır.

-T, --files-from=DOSYA

Çıkarılacak veya oluşturulacak isimler DOSYAdan alınır.

Aksi belirtilmedikçe, DOSYA satır sonu karakteri ile ayrılmış bir ad listesi (yani her satırda bir ad) içermelidir. Okunan adlar, komut satırı girdileri olarak ele alınır. Tırnak kaldırma ve sözcük bölme işlemleri uygulanır ve - ile başlayan her dizge, tar komut satırı seçeneği olarak ele alınır.

Bu davranışın istenmediği noktada, --verbatim-files-from seçeneği kullanılarak devre dışı bırakılabilir.

--null seçeneği tar'a DOSYA içindeki adların satır sonu karakteri yerine boş karakterle sonlanacağını belirtir. söyler. Listenin find(1) komutunun -print0 belirteci ile oluşturulması yararlıdır.

--unquote

Dosya ve üye isimlerine tırnak yorumlaması uygulanmaz (öntanımlı).

--verbatim-files-from

Bir dosya listesinden elde edilen her satır, tire ile başlasa bile dosya adı olarak ele alınır. Dosya listeleri --files-from (-T) seçeneğiyle sağlanır. Öntanımlı davranış, bir tire ile başlayan adları tar seçenekleri olarak ele almaktır. --verbatim-files-from seçeneği bu davranışı devre dışı bırakır.

Bu seçenek, komut satırında kendisinden sonra gelen tüm --files-from seçeneklerini etkiler. Etkisi --no-verbatim-files-from seçeneği ile geri alınır.

Bu seçenek --null seçeneği tarafından örtük olarak uygulanır.

Ayrıca, bkz: --add-file.

-X, --exclude-from=DOSYA

DOSYA içindeki kalıplarla eşleşen dosyalar dışlanır.

Dosya ismi dönüşümleri

--strip-components=SAYI

Çıkarma sırasında dosya isimlerinin başından SAYI bileşen ayıklanır.

--transform=İFADE, --xform=İFADE

Dosya adlarını dönüştürmek için sed replace İFADE kullanılır.

Dosya ismi eşleştirme seçenekleri

Bu seçenekler hem içerme hem de dışlama kalıplarını etkiler:

--anchored

Kalıplar dosya isminin başlangıcı ile eşleşir.

--ignore-case

Harf büyüklüğü önemsenmez.

--no-anchored

Kalıplar, herhangi bir /'den sonrası ile eşleşir (dışlama için öntanımlıdır).

--no-ignore-case

Eşleştirmede harf büyüklüğü önemsenir (öntanımlı).

--no-wildcards

Dizgeler kendileri ile eşleşir.

--no-wildcards-match-slash

Joker karakterler / ile eşleşmez.

--wildcards

Joker karakterler kullanılır (dışlama için öntanımlıdır).

--wildcards-match-slash

Joker karakterler / ile eşleşir (dışlama için öntanımlıdır).

Bilgilendirme çıktısı

--checkpoint[=N]

Her N kayıtta bir, ilerleme iletileri gösterilir (10 kayıtta bir öntanımlıdır).

--checkpoint-action=EYLEM

Her denetim noktasında EYLEM uygulanır.

--clamp-mtime

Dosyanın zamanı yalnızca --mtime ile belirtilenden daha yeni ise değiştirilir.

--full-time

Dosya zamanını tam çözünürlükle gösterir.

--index-file=DOSYA

Ayrıntılı çıktı DOSYA'ya gönderilir.

-l --check-links

Tüm bağlar dökümlenmezse bir ileti gösterir.

--no-quote-chars=DİZGE

DİZGEdeki karakterler için tırnak yorumlamasını devre dışı bırakır.

--quote-chars=DİZGE

DİZGEdeki karakterlere ek olarak tırnak yorumlaması da uygulanır.

--quoting-style=TARZ

Dosya ve üye adları için tırnak yorumlama TARZını belirler. TARZ için geçerli değerler: literal, shell, shell-always, c, c-maybe, escape, locale, clocale (sırayla: bire bir, kabuk, daima-kabuk, c, c-olabilir, öncelem, yerel, c yereli).

-R --block-number

Her iletiyle birlikte arşivdeki blok numarasını gösterir.

--show-omitted-dirs

Listelerken veya çıkartırken arama kriteri ile eşleşmeyen her dizini listeler.

--show-transformed-names, --show-stored-names

--strip-components ve --transform seçenekleri ile dönüşümden sonra arşiv ve dosya isimlerini gösterir.

--totals[=SİNYAL]

Arşivi işledikten sonra toplam bayt sayısını gösterir. SİNYAL belirtilmişse, toplam bayt sayısını bu sinyal alındığında gösterir. İzin verilen sinyaller: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1, SIGUSR2. SIG öneki belirtilmeyebilir.

--utc

Dosya değişiklik zamanlarını UTC'ye göre gösterir.

-v, --verbose

İşlenen dosyalar ayrıntılı olarak listelenir. Bu seçeneğin komut satırındaki her örneği, ayrıntı düzeyini bir artırır. Azami ayrıntı düzeyi 3'tür. Çeşitli ayrıntı düzeylerinin tar çıktısını nasıl etkilediğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için GNU Tar Kılavuzu, 2.5.1 "--verbose Seçeneği" alt bölümüne bakılabilir

--warning=SÖZCÜK

Anahtar SÖZCÜK ile tanımlanan uyarı iletileri etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Anahtar SÖZCÜK no- öneki ile başlıyorsa ve bir şekilde etkinleştirilmişse iletiler engellenir.

Çoklu --warning iletileri birlikte basılır.

Genel tar işlemlerini etkileyen anahtar SÖZCÜKler:

all

Tüm uyarı iletileri etkin olur. Öntanımlıdır.

none

Tüm uyarı iletileri devre dışı bırakılır.

filename-with-nuls

"%s: dosya ismi boş karakter içeriyor"

alone-zero-block

"%s konumunda yalnız sıfır bloğu"

tar --create için uygulanabilen anahtar SÖZCÜKler:

cachedir

%s: %s önbellek dizini etiketi içeriyor; %s"

file-shrank

"%s: Dosya %s bayt küçültüldü; sıfırlarla dolduruldu"

xdev

"%s: dosya farklı bir dosya sisteminde; dökümlenmedi"

file-ignored
"%s: Bilinmeyen dosya türü; dosya yok sayıldı"
"%s: soket yok sayıldı"
"%s: kapı yok sayıldı"
file-unchanged

"%s: dsya değişmedi; dökümlenmedi"

ignore-archive

"%s: dosya bir arşiv; dökümlenmedi"

file-removed

"%s: okurken dosya silindi"

file-changed

"%s: okurken dosya değişti"

failed-read

Okunamayan dosyalar veya dizinler hakkındaki uyarılar engellenir. Bu anahtar sözcük yalnızca --ignore-failed-read seçeneğiyle birlikte kullanıldığında geçerlidir.

tar --extract için uygulanabilen anahtar SÖZCÜKler:

existing-file

%s: var olan dosya atlanıyor"

timestamp
"%s: inanılmaz derecede eski zaman damgası %s"
"%s: zaman damgası %s, %s saniye gelecekte"
contiguous-cast

"Bitişik dosyalar normal dosyalar olarak çıkarılıyor"

symlink-cast

"Sembolik bağlar sabit bağ olarak çıkarılmaya çalışılıyor.

unknown-cast

"%s: Bilinmeyen dosya türü '%c', normal dosya olarak çıkarıldı"

ignore-newer

"Mevcut %s daha yeni veya aynı yaşta"

unknown-keyword

"Bilinmeyen genişletilmiş başlık anahtar sözcüğü '%s' yok sayılıyor"

decompress-program
İkincil sıkıştırmayı açma uygulamalarını çalıştırmaya çalışırken ortaya çıkan başarısızlıkların ayrıntılı açıklamasını denetler. Bu uyarı öntanımlı olarak devre dışıdır (--verbose seçeneği kullanılmadığı sürece).
Bu uyarı kullanılırken elde edilebileceklere yaygın bir örnek:

$ tar --warning=decompress-program -x -f archive.Z
tar (child): compress çalıştırılamıyor: Böyle bir dosya veya dizin yok.
tar (child): gzip deneniyor

Yani, tar önce arşivi compress kullanarak açmayı deniyor ve bu başarısız olduğunda gzip'e geçiyor.

record-size

"Kayıt uzunluğu = %lu blok"

Artımlı çıkarmayı denetleyen anahtar SÖZCÜKler:

rename-directory
%s: Dizin ismi %s iken değiştirilmiş"
%s: Dizin ismi değiştirilmiş"
new-directory

"%s: Dizin yenidir"

xdev

"%s: dizin farklı bir aygıt üzerinde: silinmiyor"

bad-dumpdir

"Bozuk dumpdir: 'X' hiç kullanılmadı"

-w, --interactive, --confirmation

Her eylemde doğrulama ister.

Uyumluluk seçenekleri

-o

Oluşturuken --old-archive ile eşdeğerdir. Çıkartırken --no-same-owner ile eşdeğerdir.

Boyut sonekleri

Sonek  Birim    Bayt Eşdeğeri
 b   Blok     BOYUT x 512
 B   Kilobayt   BOYUT x 1024
 c   Bayt     BOYUT
 G   Gigabayt   BOYUT x 1024^3
 K   Kilobayt   BOYUT x 1024
 k   Kilobayt   BOYUT x 1024
 M   Megabayt   BOYUT x 1024^2
 P   Petabayt   BOYUT x 1024^5
 T   Terabayt   BOYUT x 1024^4
 w   Kelime    BOYUT x 2

ÇIKIŞ DEĞERLERİ

tar çıkış kodu, istenen işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremediğini ve gerçekleştirilmemişse ne tür bir hata oluştuğunu gösterir.

0

Başarılı sonlanma.

1

Bazı dosyalar farklıdır. tar --compare (--diff, -d) komut satırı seçeneğiyle çağrıldıysa, bu kod, arşivdeki bazı dosyaların diskteki benzerlerinden farklı olduğu anlamına gelir. tar'a --create, --append veya --update seçeneklerinden biri verilmişse, bu çıkış kodu, bazı dosyaların arşivlenirken değiştirildiği ve dolayısıyla elde edilen arşivin tam kopyayı içermediği anlamına gelir.

2

Ölümcül hata. Yani kurtarılamayan bir hata oluşmuştur.

tar tarafından çağrılan bir alt süreç sıfırdan farklı bir çıkış koduyla çıktıysa, tar'ın kendisi de bu kodla çıkar. Bu, örneğin bir sıkıştırma seçeneği (örneğin -z) kullanılmış ve harici sıkıştırma uygulaması başarısız olmuşsa ortaya çıkabilir. Başka bir örnek, uzak bir aygıta yedekleme yaparken rmt hatası oluşmasıdır.

İLGİLİ BELGELER

bzip2(1), compress(1), gzip(1), lzma(1), lzop(1), rmt(8), symlink(7), xz(1), zstd(1).

tar komutu ile ilgili kapsamlı texinfo belgesi doğrudan info tar komutu ile veya info kipinde emacs(1) ile okunabilir.

GNU tar belgelerinin çeşitli biçimlerdeki çevrimiçi kopyaları

adresinde bulunabilir.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını lütfen <bug-tar@gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2013-2021 Free Software Foundation, Inc.
Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.