RFC 2026 - Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme (BCP -9)

Yazan: Scott O. Bradner
Harvard University
Çeviren: Nilgün Belma Bugüner

Ağ Çalışma Grubu
Yorum İsteği: 2026
BCP: 9
Geçersiz kıldıkları: RFC 1602
Durumu: Şu anki en iyi uygulama
    

RFC'lerin yazarlarının hakları BCP 78 ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla RFC çevirilerinin çevirmenlerinin haklarını da BCP 78'in düzenlediği kabul edilmiştir.

Bu belge IETF tarafından yayınlanan resmi RFC2026'nın gayrıresmi çevirisidir ve aslının yerine kullanılamaz. Bu çevirinin hiçbir bağlamda ya da koşulda hükmü yoktur. Bu çeviri, anadili Türkçe olan Genel Ağ kullanıcılarının bu RFC hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

BU BELGE "ÜCRETSİZ" OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, İÇERDİĞİ BİLGİLER İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGEYİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BİLGİNİN KALİTESİ İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATALI BİLGİDEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİLERİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Tüm telif hakları aksi özellikle belirtilmediği sürece sahibine aittir. Belge içinde geçen herhangi bir terim, bir ticari isim ya da kuruma itibar kazandırma olarak algılanmamalıdır. Bir ürün ya da markanın kullanılmış olması ona onay verildiği anlamında görülmemelidir.

Haziran 2006

Sürüm Bilgileri
Sürüm 1.0 Haziran 2006 NBB
İlk çeviri
Sürüm BCP 9 Ekim 1996 SOB
Özgün sürüm
Özet

Bu açıklama belgesi yöntemlerin ve protokollerin standartlaştırılması için Genel Ağ toplumu tarafından izlenen süreci belgeler. Standartlaştırma sürecinin aşamalarını, bu aşamalar arasında belgelerin geçişi ile ilgili gereksinimleri ve bu süreç sırasında kullanılan belgelerin türlerini tanımlar. Ayrıca, standartlaştırma süreci ile ilgili fikri mülkiyet haklarını ve telif haklarını düzenler.


Bu Belgenin Durumu

Bu belge Genel Ağ toplumu için Genel Ağ'ın şu anki en iyi uygulamalarından birini içerir ve geliştirilmesi için tartışılmasını ve önerilerde bulunulmasını talep eder. Bu istek belgesinin dağıtımına sınırlama getirilmemiştir.

Yazar
İçindekiler
1. Giriş
1.1. Genel Ağ Standartları
1.2. Genel Ağ Standardları Süreci
1.3. Bu Belgenin Tertiplenişi
2. Genel Ağ Standartları ile İlgili Yayımlar
2.1. Yorum İstekleri (RFC'ler)
2.2. Genel Ağ Taslakları
3. Genel Ağ Standardı Belirtimleri
3.1. Teknik Belirtim (TB)
3.2. Uygulanabilirlik Bildirgesi (UB)
3.3. Gereksinim Seviyeleri
4. Bir Belirtimin Standartlaşma Aşamaları
4.1. Standartlaşma Aşamalarının Olgunluk Seviyeleri
4.1.1. Standart Aday Adayı
4.1.2. Standart Adayı
4.1.3. Genel Ağ Standardı
4.2. Standartdışı Aşamaların Olgunluk Seviyeleri
4.2.1. Deneysel
4.2.2. Bilgilendirici
4.2.3. Deneysel ve Bilgilendirici RFC'lerle ilgili İşlemler
4.2.4. Tarihi
5. Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri
5.1. BCP Gözden Geçirme Süreci
6. Genel Ağ Standartları Süreci
6.1. Standartlaşım Olayları
6.1.1. Olayın Başlatılması
6.1.2. IESG Gözden Geçirmesi ve Onay
6.1.3. Yayınlama
6.2. Standartlaşma Aşamalarından Geçiş
6.3. Bir Standardın Değişikliğe Uğratılması
6.4. Bir Standardın Tedavülden Kaldırılması
6.5. Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ve İtirazlar
6.5.1. Çalışma Grubu Anlaşmazlıkları
6.5.2. Süreç Başarısızlıkları
6.5.3. Uygulanabilir Yöntem Sorunları
6.5.4. İtiraz Yöntemi
7. Harici Standartlar ve Belirtimler
7.1. Harici Belirtimlerin Kullanımı
7.1.1. Bir Açık Standardın Bağlaşımı
7.1.2. Diğer Belirtimlerin Bağlaşımı
7.1.3. Üstlenim
8. Uyarılar ve Kayıt Tutma
9. Sürecin Değiştirilmesi
9.1. Değiştirme Yöntemi
9.2. Yapılmaması Gerekenler
10. Fikri Mülkiyet Hakları
10.1. Genel Kural
10.2. Gizlilik Yükümlülükleri
10.3. Haklar ve İzinler
10.3.1. Tüm Katkılar
10.3.2. Standardlaşma Aşamalarındaki Belgeler
10.3.3. Akla Uygunluğun Saptanması ve Ayrımcılık Yapmama İlkeleri
10.4. Uyarılar
11. Teşekkür
12. Güvenlik
13. Kaynakça
14. Dağarcık
15. Yazarın Adresi
Ek-A. Kısaltmalar