Sistem Yönetim Komutları

Özet

Bu bölümde sadece root kullanıcısı tarafından çalıştırılabilen komutların kılavuz sayfaları bulunur.


İçindekiler
 A     B     C     D     E     F     G     H     I     K     L     M     N     P     R     S     T     U     V    

A

agetty — Linux getty; uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlar
apache2 — Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu
apache2ctl — Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü
apachectl — Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü

B

badblocks — aygıtı bozuk blokları bulmak için tarar
blkid — blok aygıtının özniteliklerini basar/yerlerini belirler

C

cfdisk — disk bölümleme tablosunu gösterir veya değiştirir
chgpasswd — grup parolasını betik kipinde günceller
chpasswd — parolaları betik kipinde günceller
chroot — özel kök dizini ile komut ya da etkileşimli kabuk çalıştırır
cron — zamanlanmış komutları çalıştıran süreç (Debian Cron)
ctrlaltdel — Ctrl-Alt-Del tuşlarına işlev tanımlar

D

delpart — çekirdeğe numarası belirtilen disk bölümünü unutmasını söyler
depmod — modules.dep ve .map dosyalarını üretir
dmesg — çekirdek halka tamponlarını görüntüler veya denetler
dumpe2fs — ext2/ext3/ext4 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

E

e2freefrag — boş alan saçılım bilgilerini gösterir
e2fsck — Linux ext2/ext3/ext4 dosya sistemini denetler
e2image — ext2/ext3/ext4 dosya sisteminin hassas meta verilerini dosyaya kaydeder
e2label — ext2/ex3/ext4 dosya sisteminin etiketini değiştirir
e4crypt — ext4 dosya sistemini şifreleme aracı

F

faillog — faillog kayıtlarını gösterir veya başarısız oturum açma sayısını sınırlar
fcgistarter — Belirtilen FastCGI betiğini çalıştır
fsck.ext2 — Linux ext2 dosya sistemini denetler
fsck.ext3 — Linux ext3 dosya sistemini denetler
fsck.ext4 — Linux ext4 dosya sistemini denetler

G

getty — uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlar
groupadd — yeni bir grup oluşturur
groupdel — bir grubu siler
groupmod — bir grubun niteliklerini düzenler
grpck — grup dosyalarının tutarlılığını doğrular

H

halt — sistemi durdurur (makine kapatılmaz)
htcacheclean — Disk arabelleğini temizler
httpd — Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu

I

ifconfig — ağ arayüzlerini yapılandırır
insmod — Linux çekirdeğindeki modüllerin durumunu gösterir

K

kmod — Linux çekirdek modüllerini yönetir

L

losetup — dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler
lsmod — Linux çekirdeğindeki modüllerin durumunu gösterir
lspci — bütün PCI aygıtlarını listeler
lsusb — sistemdeki bütün USB aygıtlarını listeler

M

mke2fs — ext2/3/4 dosya sistemi oluşturur
mkfs — bir Linux dosya sistemi oluşturur
mkfs.ext2 — ext2 dosya sistemi oluşturur
mkfs.ext3 — ext3 dosya sistemi oluşturur
mkfs.ext4 — ext4 dosya sistemi oluşturur
mkswap — Linux takas alanını oluşturur
modinfo — bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler
modprobe — Linux çekirdeğine modül ekler/kaldırır
mount — dosya sistemi bağlar

N

netstat — ağ bağlantılarını, yönlendirme tablolarını, arabirim istatistilerini, maskeleme bağlantılarını ve çoklu yayın üyeliklerini gösterir
nologin — oturum açılmasını nezaketle reddeder

P

parted — disk bölümleme uygulaması
poweroff — makineyi kapatır

R

reboot — makineyi yeniden başlatır
rmmod — Linux çekirdeğinden bir modülü kaldırır
rotatelogs — Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt aracı
route — IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriğini gösterir
runlevel — geçerli ve bir önceki sistem çalışma seviyelerini gösterir

S

setpci — PCI aygıtlarını yapılandırır
shutdown — sistemi durdurur, makineyi kapatır veya yeniden başlatır
suexec — harici uygulamaları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir
sulogin — tek kullanıcılı kipte sisteme giriş
swapoff — aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini kapatır
swapon — aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini etkinleştirir

T

telinit — Sistem çalışma seviyelerini değiştirir

U

umount — dosya sistemlerini ayırır
useradd — yeni bir kullanıcı oluşturur veya öntanımlı yeni kullanıcı bilgilerini günceller
userdel — Bir kullanıcı hesabını ve onunla ilgili dosyaları siler
usermod — bir kullanıcı hesabını düzenler

V

vigr — grup veya gölge-grup dosyasını düzenler
vipw — parola, veya gölge-parola dosyasını düzenler