MKSWAP(8) Sistem Yönetim Komutları  MKSWAP(8)

İSİM

mkswap — Linux takas alanını oluşturur

KULLANIM


mkswap [seçenekler] aygıt [boyut]

AÇIKLAMA

mkswap, bir aygıt ya da dosya üzerinde Linux takas alanını oluşturur.

aygıt olarak bir disk bölümü (/dev/sdb7 gibi) veya bir dosya belirtilebilir. Linux çekirdeği disk bölümlerinin kimliklerine bakmaz ama çoğu kurulum betiği, onaltılık tabanda türü 82 (LINUX_SWAP) olan disk bölümünü Linux takas alanı olarak kabul eder.

Uyarı

Solaris disk bölümü türü de 82'dir. Solaris disk bölümü öldürülürken dikkatli olunmalıdır.

boyut gereksiz olmakla birlikte geriye uyumluluk amacıyla korunmuştur. İstenen takas alanı miktarını 1024 baytlık bloklar halinde belirtmek için kullanılır. Şayet boyut belirtilmezse, mkswap bütün disk bölümünü veya dosyanın tamamını takas alanı olarak kabul eder. boyut olarak - belirtmek pek akıllıca olmaz, diskin bozulmasına sebep olabilir.

Takas alanını oluşturduktan sonra swapon komutuyla etkinleştirmek gerekir. Takas alanları çoğunlukla /etc/fstab içinde listelenir ve sistemin açılışı sırasında swapon -a komutunu çalıştıran açılış betikleriyle kullanıma hazır hale getirilir.

Uyarı

Takas başlığı ilk bloğa dokunmaz. Orada bir önyükleyici veya disk etiketi olabilir, ancak bu önerilen bir kurulum değildir. Önerilen kurulum, Linux takas alanı için ayrı bir bölüm kullanmaktır.

mkswap, diğer birçok mkfs benzeri uygulama gibi, önceki herhangi bir dosya sistemini görünmez yapmak için disk bölümünün ilk bloğunu siler.

Ancak, mkswap disk etiketli (SUN, BSD, ...) bir aygıttaki ilk bloğu silmeyi reddeder.

SEÇENEKLER

-c, --check

Takas alanı oluşturmadan önce aygıtı bozuk bloklar için (bir blok aygıtı ise) tarar ve bozuk blok varsa sayısını gösterir.

-f, --force

Baskıcı kiptir. Verilen komut salakça olsa bile, yerine getirilir. İçinde bulunduğu dosya ya da bölümden daha büyük bir takas alanı oluşturulmasını sağlar.

Ayrıca, bu seçenek olmaksızın, mkswap aygıt veya disk bölümünün ilk bloğunu silmeyi reddeder.

-q, --quiet

Çıktı ve uyarı iletileri engellenir.

-L, --label etiket

Aygıt etiketi. swapon(8) komutuna aygıt etiketi belirtmek içindir.

--lock[=kip]

Çalıştığı aygıt veya dosya için ayrıcalıklı BSD kilidi kullanır. İsteğe bağlı kip yes/evet, no/hayır (veya 1 ve 0) veya nonblock olabilir. kip belirtilmezse, yes/evet öntanımlıdır. Bu seçenek, LOCK_BLOCK_DEVICE ortam değişkenini geçersiz kılar. Herhangi bir kilit kullanılmaması öntanımlıdır. ancak systemd-udevd(8) veya diğer araçlarla çarpışmalardan kaçınmak için kullanılması önerilir.

-p, --pagesize sayfa_boyu

Bayt cinsinden kullanılacak sayfa_boyu belirtilir. mkswap sayfa boyunu çekirdekten okuduğundan bu seçenek aslında gereksizdir

-U UUID

Dosya sisteminin evrensel benzersiz tanımlayıcısını UUID olarak belirler. UUID üretimi öntanımlıdır. UUID, tire ayraçlı bir dizi onaltılık basamaktan oluşur, örneğin: "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16". UUID olarak ayrıca şunlar belirtilebilir:

clear  dosya sistemi UUID'sini temizler
random rastgele bir UUID üretir
time   zamana dayalı bir UUID üretir
-v, --swapversion 1

Takas alanı sürümü belirtilir. (Eski -v 0 seçeneği geçersiz olduğundan ve artık yalnızca -v 1 desteklendiğinden bu seçenek şu anda anlamsızdır. Çekirdek, 2.5.22'den (Haziran 2002) beri v0 takas alanı biçimini desteklememektedir. Yeni sürüm v1 2.1.117'den beri desteklenmektedir (Ağustos 1998).)

--verbose

Çıktı ayrıntılı olur. Bu seçenekle, takas alanının oluşturulması sırasında saptanan sorunlar hakkında daha ayrıntılı çıktı üretilir.

-h, --help

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

-V, --version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

LIBBLKID_DEBUG=all

Libblkid hata ayıklama çıktısı etkin olur.

LOCK_BLOCK_DEVICE=kip

Ayrıcalıklı BSD kilidi kullanılır. kip "1" veya "0" olabilir. Ayrıntılar için --lock seçeneğine bakılabilir.

Ek BİLGİ

Takas alanının kullanışlı azami boyutu mimariye ve çekirdek sürümüne bağlıdır.

Takas alanı başlığı ile adreslenebilecek sayfa sayısı en fazla 4.294.967.295'tir (32 bitlik işaretsiz tamsayı). Takas aygıtında kalan alan yok sayılır.

Şu an, Linux 32 adet takas alanına izin vermektedir. Kullanımdaki takas alanları /proc/swaps dosyası içinde görülebilir.

mkswap 10 sayfadan daha küçük alanları kabul etmez.

Kullanılan sayfa boyutu, getconf PAGESIZE komutu ile öğrenilebilir.

Bir takas dosyası oluşturmak için, mkswap ile ilklendirmeden önce aşağıdakine benzer bir komutla önce bir dosya oluşturulmalıdır:

# dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1MiB count=$((8*1024))

Bu komut swapfile adında 8GiB'lık takas dosyası oluşturur.

Takas dosyası kullanım kısıtlamaları (delikler, ön tahsis ve yazarak kopyalama sorunları) hakkında swapon(8) kılavuz sayfasındaki EK BİLGİ bölümüne bakılabilir.

İLGİLİ BELGELER

fdisk(8), swapon(8)

GERİBİLDİRİM

Hata bildirimleri için https://github.com/util-linux/util-linux/issues adresindeki hata izleyici kullanılabilir.

YARARLANIM

mkswap komutu util-linux paketinin bir parçası olup Linux Çekirdek Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.
Yasal Uyarı
 * Özgün Belgenin Lisans ve Telif Hakkı bilgileri:
 *
 * Copyright 1998 Andries E. Brouwer (aeb (at) cwi.nl)
 *
 * May be distributed under the GNU General Public License
 *