LOSETUP(8) Sistem Yönetim Komutları  LOSETUP(8)

İSİM

losetup — dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler

KULLANIM

Bilgi almak için:


losetup [/dev/loop[N]]
losetup -l [-a]
losetup -j DOSYA [-o BOYUT]

Dönüş aygıtını ayırmak için:


losetup -d [/dev/loop[N]]

İlişkili dönüş aygıtlarının tümünü ayırmak için:


losetup -D

Dönüş aygıtını tanımlamak için:


losetup [-o BOYUT] [--sizelimit BOYUT] [--sector-size BOYUT] [-Pr] [--show] [-o BOYUT] -f | /dev/loop[N] DOSYA

Dönüş aygıtını yeniden boyutlandırmak için:


losetup -c /dev/loop[N]

AÇIKLAMA

losetup, dönüş aygıtlarını normal dosyalar veya blok aygıtlarıyla ilişkilendirmek, dönüş aygıtlarını sistemden ayırmak ve bir dönüş aygıtının durumunu sorgulamak için kullanılır. Yalnızca /dev/loopN verilirse, N'inci dönüş aygıtının durumu gösterilir. Herhangi bir seçenek verilmezse, tüm dönüş aygıtlarının durumu gösterilir.

Bilginize

Virgülle ayrılmış dizgeleri olan eski çıktı biçimi (yani, losetup -a) kullanımdan kaldırılmış, yerini --list çıktı biçimi almıştır.

Aynı yedekleme dosyası için daha bağımsız dönüş aygıtları oluşturmak mümkündür. Bu işlem tehlikeli olabilir, veri kaybına, bozulmaya ve üzerine yazmaya neden olabilir. Bu sorunu önlemek için --nooverlap ile --find seçeneği de kullanılmalıdır.

Dönüş aygıtının oluşturulması --find ile kullanıldığında bozulamaz bir işlem değildir ve losetup bu işlemi herhangi bir kilitle korumaz. Deneme sayısı dahili olarak 16 ile sınırlıdır. Yoğun çoklu kullanımda bir çarpışmayı önlemek için örneğin flock(1) kullanılması önerilir.

SEÇENEKLER

BOYUT için birim belirtilebilir: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB ve YiB birimlerinde "iB" isteğe bağlıdır, örneğin "K" ile "KiB" aynı anlama gelir veya KB (=1000), MB (=1000*1000), GB, TB, PB, EB, ZB ve YB birimleri de kullanılabilir.

-a, --all

Tüm dönüş aygıtlarının durumunu gösterir. root olmayan kullanıcıların tüm bilgilere erişemediği unutulmamalıdır. Ayrıca bkz. --list. Eski çıktı biçimi (--list olmadan çıktılama durumu) kullanımdan kaldırılmıştır.

-d, --detach /dev/loop[N]

Belirtilen dönüş aygıt(lar)ıyla ilişkili dosyayı veya aygıtı ayırır. Linux v3.7 çekirdeğinin "tembel aygıt imhası" kullandığı unutulmamalıdır. Ayırma işlemi, aygıt sistem tarafından etkin olarak kullanılıyorsa artık EBUSY hatası vermemekte, ancak autoclear ile imlenip ve daha sonra imha edilmektedir.

-d, --detach-all

İlişkili dönüş aygıtlarının tümünü sistemden ayırır.

-f, --find [DOSYA]

Kullanılmayan ilk dönüş aygıtını bulur. DOSYA belirtilmişse bulunan aygıt, dönüş aygıtı olarak kullanılır. Aksi takdirde, sadece adını gösterir.

--show

-f seçeneği bir DOSYA ile birlikte belirtilmişse bu seçenek ilgili dönüş aygıtının adını gösterir.

-L, --nooverlap

Aynı yedekleme dosyası daha fazla dönüş aygıtı arasında paylaşıldığı durumda dönüş aygıtları arasındaki çakışmalar için denetim yapar. Dosya zaten başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa, yeni bir aygıt yerine mevcut aygıt yeniden kullanılır. Seçenek yalnızca --find seçeneği ile birlikte anlamlıdır.

-j, --associated DOSYA [-o KONUM]

Belirtilen DOSYA ile ilişkili tüm dönüş aygıtlarının durumunu gösterir.

-o --offset BOYUT

Veri başlangıcı, DOSYA veya aygıtta BOYUT bayta taşınır. BOYUT ile birlikte birim belirtilebilir. Bkz: Bölüm başlangıcındaki birim açıklaması.

--sizelimit BOYUT

Veri sonu, veri başlangıcından itibaren BOYUT bayta ayarlanır. BOYUT ile birlikte birim belirtilebilir. Bkz: Bölüm başlangıcındaki birim açıklaması.

-b, --sector-size BOYUT

Dönüş aygıtının mantıksal sektör boyutunu BOYUT bayta ayarlar (Linux 4.14'ten beri). Seçenek, yeni bir dönüş aygıtı oluşturulurken veya halihazırda var olan dönüş aygıtının sektör boyutunu değiştirmek için bağımsız komut oluştururken kullanılabilir.

-c, --set-capacity /dev/loop[N]

Dönüş aygıtı sürücüsünü, belirtilen dönüş aygıtıyla ilişkili dosyanın boyutunu yeniden okumaya zorlar.

-P, --partscan

Çekirdeği, yeni oluşturulan bir dönüş aygıtındaki bölüm tablosunu taramaya zorlar. Bölüm tablosu ayrıştırmasının sektör boyutlarına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Dönüş aygıtı için ön tanımlı sektör boyutu 512 bayt olup bunu geçersiz kılmak için bu seçeneğin --sector-size seçeneğiyle birlikte kullanılması gerekir.

-r, --read-only

Dönüş aygıtı salt-okunur olur.

--direct-io[=on|off]

Yedekleme dosyası için doğrudan G/Ç etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. İsteğe bağlı değer olarak on veya off belirtilebilir, belirtilmezse on ön tanımlıdır.

-v, --verbose

Ayrıntı kipi.

-l, --list

Bir dönüş aygıtı veya -a seçeneği belirtilirse, belirtilen dönüş aygıtı veya tüm dönüş aygıtları için ön tanımlı sütunları basar. Tüm aygıtlar hakkında bilgi verilmesi ön tanımlıdır. Ayrıca bkz: --output, --noheadings, --raw, --json.

-O, --output sütun[.sütun]...

--list çıktısına basılacak sütunları belirler. Desteklenen sütunların listesini almak için --help seçeneği kullanılmalıdır.

--output-all

Kullanılabilen tüm sütunları çıktılar.

-n, --noheadings

--list çıktı biçeminde başlıklar basılmaz.

--raw

Ham --list çıktı biçemi kullanılır.

-J, --json

İlişkili tüm dönüş aygıtları sistemden ayrılır.

ŞİFRELEME

cryptoloop artık dm-crypt lehine desteklenmemektedir. Ayrıntılar için bkz: cryptsetup(8)

ÇIKIŞ DURUMU

losetup başarılı olması durumunda 0 döndürür. losetup, dönüş aygıtının durumunu görüntülediği durumlarda, aygıt yapılandırılmamışsa 1, aygıtın durumunu saptamaktan alıkoyan bir hata olması durumunda 2 döndürür.

EK BİLGİ

2.37 sürümünden beri, losetup, bir ioctl(2) çağrısı ile yeni bir dönüş aygıtı oluşturmak için ioctl çağrısında LOOP_CONFIGURE komutunu kullanmaktadır.
Eski sürümlerinde bu işlem ioctl çağrısında LOOP_SET_FD ve OOP_SET_STATUS64 komutları kullanılarak yapılırdı.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

LOOPDEV_DEBUG=all

Hata ayıklama çıktısı etkin olur.

İLGİLİ DOSYALAR

/dev/loop[0..N]
    dönüş blok aygıtları

/dev/loop-control
    dönüş denetim aygıtı

ÖRNEK

Dönüş aygıtının kullanımına örnek olarak aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

# dd if=/dev/zero of=~/dosya.img bs=1024k count=10
# losetup --find --show ~/dosya.img
/dev/loop0
# mkfs -t ext2 /dev/loop0
# mount /dev/loop0 /mnt
...
# umount /dev/loop0
# losetup --detach /dev/loop0

YAZANLAR

Özgün sürüm: Theodore Ts’o
Özgün DES: Eric Young
Sürdüren: Karel Zak

LİSANS

Lisans GPLv2+: GNU GPL sürüm 2 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını bildirmek için <https://github.com/util-linux/util-linux/issues> altında bir konu açın.

TEMİNİ

losetup uygulaması util-linux paketiyle gelmekte olup Linux Çekirdeği Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.