CFDISK(8) Sistem Yönetim Komutları  CFDISK(8)

İSİM

cfdisk — disk bölümleme tablosunu gösterir veya değiştirir

KULLANIM


cfdisk [SEÇENEKLER] [AYGIT]

AÇIKLAMA

cfdisk bir blok aygıtını bölümlemek için kullanılabilen curses tabanlı bir uygulamadır. /dev/sda öntanımlıdır.

Bilginize

cfdisk bölümleme işlevselliğini kullanıcı dostu bir arayüzle yalnızca temel düzeyde sağlar. Gelişmiş özelliklere ihtiyaç varsa, fdisk(8) kullanılması önerilir.

2.25 sürümünden beri cfdisk MBR (DOS), GPT, SUN ve SGI disk etiketlerini desteklemektedir. SKS (Silindir-Kafa-Sektor) adreslemesi artık kullanılmamaktadır. SKS adreslemesi Linux için hiç önemli olmamıştır ve bu kavram yeni aygıtlar için hiçbir şey ifade etmemektedir.

2.25 sürümünden beri cfdisk 'print' komutunu da desteklememektedir. Bu işlevsellik partx(8) ve lsblk(8) tarafından daha ayrıntılı biçimde sunulmaktadır.

Aygıttan eski bölümleme tablosu kaldırılmak istenirse wipefs(8) kullanılması önerilir.

SEÇENEKLER

-h, --help

Kullanım bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-V, --version

Sürüm bilgilerini gösteriri ve çıkar.

-L, --color[=KOŞUL]

Çıktıyı renklendirir. KOŞUL olarak auto, never (asla) veya always (daima) belirtilebilir. KOŞUL belirtilmezse auto belirtildiği varsayılır. Renkler devre dışı bırakılabilir. Sürüme özgü yerleşik öntanımlılar için ---help çıktısına bakılabilir. Ayrıca bkz: “RENKLER”

--lock[=KİP]

Çalıştığı aygıt veya dosya için ayrıcalıklı BSD kilidini kullanır. KİP olarak yes veya 1, no veya 0 ya da nonblock (bloksuz) belirtilebilir. KİP belirtilmezse yes belirtildiği varsayılır. Bu seçenek, LOCK_BLOCK_DEVICE ortam değişkenini geçersiz kılar. Seçenek belirtilmezse kilit kullanılmaz, ancak systemd-udevd(8) veya diğer araçların işleri karıştırmasını önlemek için seçeneğin kullanılması önerilir.

-r, --read-only

Salt okunur kip etkin olur.

-z, --zero

Uygulama, bellekte sıfırlanmış bölüm tablosuyla başlatılır. Bu seçenek diskteki bölüm tablosunu sıfırlamaz; bunun yerine, uygulama mevcut bölüm tablosu okunmadan başlatılır. Bu seçenek, sıfırdan veya sfdisk(8) uyumlu bir betikten yeni bir bölüm tablosu oluşturmanıza olanak tanır.

KOMUTLAR

cfdisk komutları, ilgili tuşa basılarak girilebilir (komuttan sonra Enter tuşuna basmak gerekli değildir). Kullanılabilir komutların listesi:

b

Geçerli bölümün önyüklenebilir bayrağını etkinleştirir. Bu, sürücüde hangi birincil bölümden önyükleme yapılacağını belirtmenize olanak tanır. Bu komut, tüm bölüm etiketi türleri için kullanılamayabilir.

d

Geçerli disk bölümünü siler. Bu, geçerli bölümü boş alana dönüştürecek ve mevcut bölümü hemen yanındaki boş alanla birleştirecektir. Boş alan olarak veya kullanılamaz olarak işaretlenmiş bir bölüm silinemez.

h

Yardım ekranını gösterir.

n

Boş alandan yeni bir bölüm oluşturur. Komutu girdikten sonra cfdisk oluşturulmak istenen bölümün boyutunu sorar. Öntanımlı boyut, geçerli konumdaki kullanılabilir boş alanın tamamıdır.

Boyutun ardından birim belirtilebilir: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB ve YiB gibi ("iB" isteğe bağlıdır, örneğin " K" ile "KiB" aynı anlama gelir).

q

Uygulamadan çıkılır. Çıkış sırasında diskte hiçbir değişiklik yapılmaz.

r

Geçerli disk bölümünü küçültür veya büyütür. Komutu girdikten sonra cfdisk bölümün yeni boyutunu sorar. Geçerli boyut öntanımlıdır. Boş alan olarak veya kullanılamaz olarak işaretlenmiş bir bölüm yeniden boyutlandırılamaz.

Bir bölümün boyutunu küçültmenin, o bölümdeki verileri yok edebileceği unutulmamalıdır.

s

Bölümleri başlangıç sektöründen itibaren küçükten büyüğe doğru sıralar. Bölümleri silerek ve ekleyerek, bölümlerin numaralandırması artık sektör sıralaması ile eşleşmez duruma gelebilir. Bu komut, bölümlerin numaralandırmasını sektör sıralamasına eşler. (Ç.N.: Bazı! sistemler, diğer sistemlerin önyüklenmesini etkilememek için sürüm yükseltmesi sırasında yedekleme bölümlerini diskteki diğer bölümlerden sonra gelecek şekilde numaralandırır. Bu numaralandırma bozululursa herşeyi baştan kurmak gerekebilir - bırakın dağınık kalsın.)

t

Bölüm türünü değiştirir. Öntanımlı olarak yeni bölümler Linux bölümü olarak oluşturulur.

u

Bellekteki bölümleme tablosunu sfdisk(8) uyumlu bir betik dosyasına boşaltır.

Oluşturulan betik dosyaları cfdisk, fdisk(8) sfdisk(8) ve diğer libfdisk uygulamaları arasında uyumludur. Ayrıntılar için bkz: sfdisk(8)

Aygıtta bölümleme tablosu yoksa veya cfdisk --zero komut satırı seçeneğiyle başlatılırsa cfdisk'e bir sfdisk betiği yüklemek de mümkündür.

W

Bölüm tablosunu diske yazar (büyük harf W girilmelidir). Bu, diskteki verileri yok edebileceğinden, "evet/yes" veya "hayır/no" girerek yazmayı onaylamanız veya reddetmeniz gerekir. 'evet' girerseniz, cfdisk bölüm tablosunu diske yazar ve çekirdeğe diskten bölüm tablosunu yeniden okumasını söyler.

Bölüm tablosu bazı durumlarda çekirdek tarafından yeniden okunmayabilir. Böyle bir durumda, partprobe(8) veya partx(8) kullanarak veya sistemi yeniden başlatarak yeni bölümler hakkında çekirdeği bilgilendirmek gerekir.

x

Bir bölüm hakkındaki ek bilgiyi değiş/tokuş eder.

Yukarı ok, Aşağı ok

İmleci önceki veya sonraki bölüme taşır. Bir ekrana sığmayacak kadar çok bölüm varsa, ekranda görüntülenen son (ilk) bölümde aşağı (yukarı) hareket ettirilerek sonraki (önceki) bölüm kümesi görüntülenebilir.

Sola ok, Sağa ok

Önceki veya sonraki menü öğesini seçer. Enter'a basmak, seçili olan öğeyi yürütecektir.

Tüm komutlar büyük veya küçük harf olarak girilebilir (W hariç). Bir alt menüdeyken veya bir istemdeyken, ana menüye dönmek için Esc tuşuna basmak gerekir.

RENKLER

Çıktı renklendirmesi, terminal-colors.d(5) işlevselliğiyle gerçekleştirilir. Örtük renklendirme, cfdisk için boş

/etc/terminal-colors.d/cfdisk.disable

dosyasıyla veya tüm araçlar için boş

/etc/terminal-colors.d/disable

dosyasıyla devre dışı bırakılabilir. Kullanıcıya özel $XDG_CONFIG_HOME/terminal-colors.d veya $HOME/.config/terminal-colors.d genel ayarı geçersiz kılar.

Çıktı renklendirmesinin öntanımlı olarak etkinleştirilebileceği ve bu durumda terminal-colors.d dizinlerinin var olması gerekmediği unutulmamalıdır.

cfdisk, bir renk şemasını dosyasıyla renklerde özelleştirmeyi desteklemez.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

CFDISK_DEBUG=all
  cfdisk hata ayıklamasını etkinleştirir

LIBFDISK_DEBUG=all
  libfdisk hata ayıklama çıktısını etkinleştirir

LIBBLKID_DEBUG=all
  libblkid hata ayıklama çıktısını etkinleştirir

LIBSMARTCOLS_DEBUG=all
  libsmartcols hata ayıklama çıktısını etkinleştirir

LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on
  görünür dolgu karakterleri kullanılır.
  LIBSMARTCOLS_DEBUG etkin olmalıdır.

LOCK_BLOCK_DEVICE=<kip>
  ayrıcalıklı BSD kilidi kullanılır. Kip "1" veya "0" olabilir.
  Ayrıntılar için --lock seçeneğine bakılabilir.

YAZAN

Karel Zak tarafından yazılmıştır.

Şimdiki cfdisk gerçeklenimi Kevin E. Martin tarafından yazılan özgün cfdisk'e dayanır.

İLGİLİ BELGELER

fdisk(8), parted(8), partprobe(8), partx(8), sfdisk(8)

GERİBİLDİRİM

Hata bildirimleri için https://github.com/util-linux/util-linux/issues adresindeki hata izleyici kullanılabilir.

YARARLANIM

cfdisk komutu util-linux paketinin bir parçası olup Linux Çekirdek Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.
Yasal Uyarı
 * Özgün Belgenin Lisans ve Telif Hakkı bilgileri:
 *
 * cfdisk.c - Display or manipulate a disk partition table.
 *
 *   Copyright (C) 2014-2015 Karel Zak (kzak@redhat.com)
 *   Copyright (C) 1994 Kevin E. Martin (martin@cs.unc.edu)
 *
 *   The original cfdisk was inspired by the fdisk program
 *      by A. V. Le Blanc (leblanc@mcc.ac.uk).
 *
 * cfdisk is free software; you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.