3. SQL Dili

Bu kısımda basit işlemleri uygulamak için SQL kullanımına kısaca değineceğiz. Verilecek SQL bilgisi bir başlangıç niteliği taşımaktadır, kesinlikle tam bir SQL eğitmeni değildir. SQL dili üzerine sayısız kitap yazılmıştır, bunlar arasından Understanding the New SQL ve A Guide to the SQL Standard örnek gösterilebilir. Bazı PostgreSQL dil özelliklerinin SQL belirtiminden fazlasını içerdiğini bilmenizde yarar var.

Bu kısımdaki örneklerde, önceki bölümde psql'i başlatırken kullandığınız, mydb isimli veritabanını oluşturmuş olduğunuz varsayılmıştır.

Bu belgedeki örnekleri ayrıca PostgreSQL kaynak paketinde yer alan src/tutorial/ dizininde de bulabilirsiniz. Bu dosyaları kullanmaya başlamadan önce dizine girip make komutunu vermelisiniz:

$ cd .../src/tutorial
$ make

Böylece, kullanıcı tanımlı işlevlerle türleri içeren C dosyaları derlenmiş ve betikler oluşturulmuş olur. (Bu işlem için GNU make kullanılmalıdır. Eğitmeni şöyle başlatabilirsiniz:

$ psql -s mydb

...

mydb=> \i basics.sql

Buradaki \i komutu, komutları belirtilen dosyadan okur. psql'in -s seçeneği sizi, her komutu sunucuya göndermeden önce bekleyen tek adımlık kipe sokar. Bu bölümde kullanılmış olan komutları basics.sql dosyasında bulabilirsiniz. (Komutları kolayca ayrımsamak için aşağıdaki örnekler kısmen türkçeye çevrilerek alıntılanmıştır.)