3.1. Kavramlar

PostgreSQL bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS - Relational Database Management System). Bunun anlamı, PostgreSQL'in veriler arasındaki ilişkileri yöneten bir sistem olduğudur. Burada bahsedilen ilişki (relation) aslında tablo karşılığı bir matematik terimidir. Verinin tablolarda saklanması olayı günümüzde gayet olağan gibi görünürse de veritabanlarının organize edilmesi için daha pek çok yol vardır. Unix türevi işletim sistemlerindeki dosya/dizin yapısı hiyerarşik veritabanlarına güzel bir örnektir. Günümüzde daha gelişmiş bir veritabanı türü de nesne yönelimli veritabanlarıdır.

Her tablo satırlardan oluşur. Ve her satır kendi içinde, belli veri türlerine özel sütunlara ayrılmıştır. Sütunlar her satırda aynı sayıda ve sırada olmasına karşın, SQL aynı şeyi satır sıralaması için garanti etmez (yine de çıktı alırken isteğe bağlı olarak sıralandırılabilir).

Tablolar veritabanları halinde gruplanır ve tek bir PostgreSQL sunucu süreci tarafından yönetilen veritabanları bir veritabanı kümesi oluşturur.