3.8. Veri Silme

Bir tablodan satırları silmek için DELETE cümlesini kullanabilirsiniz. Hayward'ın hava durumuyla artık ilgilenmediğinizi varsayalım. Tablodan bu satırları silmek için şunu yazabilirsiniz:

DELETE FROM hava_durumu WHERE il = 'Hayward';

Böylece, hava_durumu tablosundan Hayward ile ilgili kayıtlar silinir.

SELECT * FROM hava_durumu;

Sonuç:

   il    | asg_sck | azm_sck | yağış |  tarih
---------------+---------+---------+-------+------------
 San Francisco |   46 |   50 | 0.25 | 1994-11-27
 San Francisco |   41 |   55 |   0 | 1994-11-29
(2 satır)

Özellikle sakınılması gereken şöyle bir sorgulama da var:

DELETE FROM tabloismi;

Bir niteleme olmaksızın, DELETE cümlesi belirtilen tablodaki bütün satırları silecek, tabloyu boşaltacaktır. Üstelik, sistem bunu yapmadan önce sizden bir doğrulama da istemeyecektir!