3.2. Yeni bir Tablonun Oluşturulması

Yeni bir tabloyu, tablo ismini ve içerdiği sütün isimlerini veri türleri ile birlikte belirterek oluşturabilirsiniz:

CREATE TABLE hava_durumu (
  il       varchar(80),
  asg_sck    int,      -- en düşük sıcaklık
  azm_sck    int,      -- en yüksek sıcaklık
  yağış     real,     -- yağış miktarı
  tarih     date
);

Bu komut listesini psql komut satırına aynen buradaki gibi girebilirsiniz (alt satıra geçmek için <enter>'a basmanız yeterli olacaktır). psql en sonda yer alan noktalı virgülü görene kadar komutun bitmediğini anlayacaktır.

SQL komutları içinde boşluklar (boşluk karakteri, sekme ve satırsonu karakteri) özgürce kullanılabilir. Yani, yukarıdaki komut listesini siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz; hatta hepsini tek bir satıra dahi girebilirsiniz. Yanyana gelen iki tire ("--") açıklama satırları için kullanılır. Bu işaretten sonra yazılan her şey o satırın sonuna kadar ihmal edilecektir. SQL komutlarının normalde büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur. Duruma bağlı olarak değişkenlerin çift tırnak içine alınması onların büyük-küçük harf duyarlı olduğunu gösterir (Yukarıda bu yöntem kullanılmamıştır).

varchar(80) 80 karakter uzunluğundaki bir dizgeyi tutabilecek bir veri türü belirtir. int normal bir tamsayıyı niteler. real tek hassasiyetli (single precision) gerçel sayılar için kullanılır. date alanı da adından anlaşılacağı üzere tarih saklamak için kullanılır.

PostgreSQL standart SQL veri türlerinden int, smallint, real, double, char(N), varchar(N), date, time, timestamp ve interval ile birlikte diğer genel araç türleriyle zengin bir geometrik tür ailesini destekler. PostgreSQL sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı veri türü ile özelleştirilebilir. Dolayısla, tür isimleri SQL standardındaki özel durumların desteklenmesinin gerektiği yerler dışında sözdizimsel anahtar sözcükler değildir.

İkinci örnek, il isimlerini ve bulundukları coğrafik bölgeleri saklayacaktır:

CREATE TABLE iller (
  ad      varchar(80),
  konum     point
);

Buradaki point, PostgreSQL'e özel veri türüne bir örnektir.

Son olarak, eğer bir tabloya artık ihtiyacınız kalmadıysa ya da onu baştan oluşturmak istiyorsanız şu komutu kullanabilirsiniz:

DROP TABLE tabloismi;