6.2. Dosya Sistemi Kullanımı

Şu anda çoğu yerde, depolamanın ne kadar ucuzladığından bahsediliyor, ancak bizim gibiler için yeterince ucuz değil, çoğumuzun sınırlı bir alanı var ve onu izleyebilmemiz, nasıl kullanıldığını denetleyebilmemiz gerekiyor.

6.2.1. df komutu

df(1), disk kullanımını görüntülemek için en basit araçlardan biridir. Basitçe df yazın ve tüm bağlı dosya sistemleriniz için 1K bloklar halinde disk kullanımı gösterilsin:

user@server:~> df
Dosyasistemi   1K-blok   Dolu   Boş Kull% Bağlanılan yer
/dev/hda3    5242904  759692 4483212  15% /
tmpfs       127876    8  127868  1% /dev/shm
/dev/hda1     127351  33047  87729  28% /boot
/dev/hda9    10485816  33508 10452308  1% /home
/dev/hda8    5242904  932468 4310436  18% /srv
/dev/hda7    3145816  32964 3112852  2% /tmp
/dev/hda5    5160416  474336 4423928  10% /usr
/dev/hda6    3145816  412132 2733684  14% /var

Çıktıyı "daha anlaşılır" biçimde görmek için -h'yı kullanabilirsiniz. Değerler dosya sisteminin boyutuna bağlı olarak K, M veya G birimleri ile gösterilecektir. Ayrıca, blok boyutunu belirtmek için -B'yi de kullanabilirsiniz.

Alan kullanımına ek olarak, kullanılabilir ve kullanılmış dosya indisi düğümlerinin sayısını da görüntülemek için -i seçeneğini kullanabilirsiniz.

user@server:~> df -i
Dosyasistemi  Dosyaindisi  Dolu   Boş IKull% Bağlanılan yer
/dev/hda3        0   0    0   - /
tmpfs        31969   5  31964   1% /dev/shm
/dev/hda1      32912   47  32865   1% /boot
/dev/hda9        0   0    0   - /home
/dev/hda8        0   0    0   - /srv
/dev/hda7        0   0    0   - /tmp
/dev/hda5      656640 26651 629989   5% /usr
/dev/hda6        0   0    0   - /var

6.2.2. du komutu

Artık dosya sisteminde ne kadar alan kullanıldığını bildiğinize göre, bu verilerin nerede olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bir dizine veya dosyaya göre kullanımı görüntülemek için du(1) kullanabilirsiniz. Bir dosya adı belirtmediğiniz sürece, du(1) ardışık olarak hareket edecektir. Örneğin:

user@server:~> du file.txt
1300  file.txt

Veya df'de olguğu gibi -h'yı kullanabilir ve aynı çıktıyı "daha anlaşılır" biçimde alabilirsiniz.

user@server:~> du -h file.txt
1.3M   file.txt

Bir dosya adı belirtilmezse du dosyaları ardışık olarak listeler.

user@server:~> du -h /usr/local
4.0K  /usr/local/games
16K   /usr/local/include/nessus/net
180K  /usr/local/include/nessus
208K  /usr/local/include
62M   /usr/local/lib/nessus/plugins/.desc
97M   /usr/local/lib/nessus/plugins
164K  /usr/local/lib/nessus/plugins_factory
97M   /usr/local/lib/nessus
12K   /usr/local/lib/pkgconfig
2.7M  /usr/local/lib/ladspa
104M  /usr/local/lib
112K  /usr/local/man/man1
4.0K  /usr/local/man/man2
4.0K  /usr/local/man/man3
4.0K  /usr/local/man/man4
16K   /usr/local/man/man5
4.0K  /usr/local/man/man

Bu dizinin sadece ne kadar yer kapladığını öğrenmek istiyorsanız, -s seçeneğini kullanabilirsiniz.

user@server:~> du -hs /usr/local
210M  /usr/local