DU(1) Kullanıcı Komutları  DU(1)

İSİM

du — yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM


du [SEÇENEK...] [DOSYA...]
du [SEÇENEK...] --files0-from=DOSYA

AÇIKLAMA

Dosyaların disk kullanımını alt dizinlere de geçerek özetler.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler, kısa seçenekler için de zorunludur.

-0, --null

Çıktılanan satırlar satır sonu karakteri ile değil NUL (\0) ile sonlandırılır.

-a, --all

Sadece dizinler değil dosyaların da disk kullanımlarını gösterir.

--apparent-size

Disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde disk kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), diskteki saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de olabilir.

-B, --block-size=BOYUT

Boyutlar basılmadan önce BOYUT'a göre ölçeklendirilir; örneğin, -BM boyutları 1.048.576 baytlık birimler halinde basar; aşağıdaki BOYUT açıklamasına bakın.

-b, --bytes

'--apparent-size --block-size=1' ile aynı.

-c, --total

Genel toplam gösterilir.

-D, --dereference-args

DOSYA bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.

-d, --max-depth=SAYI

Sadece komut satırındakinden SAYI veya daha düşük seviyedeki dizinler (--all ile dosyalar) için toplamları gösterir. --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.

--files0-from=DOSYA

DOSYA içinde bulunan isimleri NUL (\0) sonlandırmalı dosyaların disk kullanımını özetler. DOSYA olarak - belirtilmişse standart girdi okunur.

-H

--dereference-args (-D) ile aynı.

-h, --human-readable

Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

--inodes

Blok kullanımı yerine dosya düğümü kullanımı gösterilir.

-k

--block-size=1K ile aynıdır.

-L, --dereference

Sembolik bağ hedefinin disk kullanımı hesaba katılır.

-l, --count-links

Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

-m

--block-size=1M ile aynıdır.

-P, --no-dereference

Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

-S, --separate-dirs

Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

--si

-h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır.

-s, --summarize

Her girdi için sadece toplam gösterilir.

-t, --threshold=BOYUT

BOYUT pozitifse BOYUT'tan küçük girdiler, negatifse BOYUT'tan büyük girdiler hesaba katılmaz.

--time

Dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.

--time=SÖZCÜK

Değişiklik zamanı yerine SÖZCÜK ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.

--time-style=TARZ

Zaman belirtilen TARZda gösterilir: full-iso, long-iso, iso veya +BİÇEM. BİÇEM date(1) komutundaki gibi yorumlanır.

-X , --exclude-from=DOSYA

DOSYA içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

--exclude=ŞABLON

ŞABLON ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

-x, --one-file-system

Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

--help

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Boyut değerleri --block-size seçeneğinde belirtilen BOYUT'lardan ilkine veya DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE ve BLOCKSIZE ortam değişkenlerinde belirtilen boyuta göre gösterilir. Hiçbiri yoksa 1024 baytlık boyut öntanımlıdır (POSIXLY_CORRECT tanımlıysa 512 bayt).

BOYUT bir tamsayı ve seçimlik bir birimden oluşur (10K örneğin, 10*1024'tür). Birimler K,M,G,T,P,E,Z,Y (1024'ün katları) veya KB, MB,... (1000'in katları) olabilir. Bibaytlık birimler de belirtilebilir (KiB, MiB gibi).

ŞABLONLAR

ŞABLON, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,

du --exclude='*.o'

verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba katılmayacaktır.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/du>
Veya sisteminizde: info '(coreutils) du invocation'

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.