Bütünleşik Biçembentler, 2. Aşama
ÖncekiYukarıSonraki

11 Görsel sonuçlar

İçindekiler

    11.1 Taşma ve kırpılma
          11.1.1 Taşma: overflow niteliği
          11.1.2 Kırpma: clip niteliği
    11.2 Görünürlük: visibility niteliği

11.1 Taşma ve kırpılma

Genellikle, bir çerçevenin içeriği çerçevenin içerik sınırları ile kuşatılır. Bazı durumlarda, çerçevenin içeriği tamamen veya kısmen çerçevenin dışında kalır ve bu durum taşma olarak adlandırılır. Taşma oluşturabilen durumlar:

Taşma oluştuğunda, bir çerçevenin nasıl kırpılacağı (veya kırpılmayacağı) overflow niteliği ile belirtilir. clip niteliği ile kırpılma bölgesinin boyutları ve şekli belirtilir. İçerikten daha küçük bir kırpılma bölgesinin belirtilmesi, görünmesi gereken içeriğin kırpılmasına sebep olabilir.

11.1.1 Taşma: overflow niteliği

overflowNİTELİK
Değer:visible | hidden | scroll | auto | inherit
İlk değer:visible
Uygulama yeri:blok seviyesinden ve yerleştirilen elemanlar
Kalıtsallık:hayır
Yüzdelik değerler:Elverişsiz
Ortam:görsel

Bu nitelik bir blok seviyesinden elemanın içeriğinin, elemanın (içerik için taşıyıcı blokluk yapan) çerçevesinden taştığı zaman kırpılıp kırpılmayacağını belirler. Değerlerin anlamları şöyledir:

visible
Bu değer içeriğin kırpılmayacağını belirtir, yani, blok çerçevesinden dışarı taşan içerik kırpılmayıp oluşturulur.

hidden
Bu değer taşan içeriğin kırpılacağını ve kırpılan içeriği göstermek için bir kaydırma mekanizmasının olmayacağını belirtir; kullanıcılar kırpılan içeriğe erişemeyecektir. Kırpma bölgesinin şekli ve boyutları clip niteliği ile belirtilir.

scroll
Bu değer taşan içeriğin kırpılacağını ve eğer kullanıcı arayüzü kırpılan içeriği göstermek için bir kaydırma mekanizması kullanıyorsa, içerik kırpılsın/kırpılmasın çerçeve üzerinde bu mekanizmanın gösterilmesi gerektiğini belirtir. Bu değer, özdevimli bir ortamda kaydırma çubuklarının görünür ve görünmez yapılması ile ilgili sorunların ortaya çıkmasını önler. Bu değer hedef ortam print iken belirtildiğinde, taşan içerik basılacaktır.

auto
auto değerinin davranışı kullanıcı arayüzüne bağlıdır fakat kaydırma mekanizmasının sadece taşan çerçeveler için gösterilmesini gerektirir.

overflow niteliği visible olarak belirtilse bile, kullanıcı arayüzünün belge penceresindeki içerik yerel işletim sistemi tarafından kırpılabilir.

Örnek:
Aşağıdaki belgede <blockquote> içeriğinin (<div> elemanının oluşturduğu) taşıyıcı blok için çok büyük olduğunu varsayalım:

<div>
<blockquote>
<p>Bütün dünya ölçüsünde çocuklarımızı dünya vatandaşı olarak,
hırstan, kinden, garazdan ve her türlü husumetten kurtulmuş
olarak terbiye etmeliyiz.</p>
<cite>- M. K. Atatürk</cite>
</blockquote>
</div>

Üretilen çerçevelerin boyutlarını ve şeklini denetleyen biçembent:

div {
 width : 200px; height: 200px;
 border: thin solid red;

}

blockquote {
 width : 190px; height : 190px;
 margin-top: 50px; margin-left: 50px;
 border: dashed black;
}

cite {
 display: block;
 text-align : right;
 border: none;
 padding: 5px
}
p { margin: 0; padding: 5px }

overflow niteliğinin ilk değeri visible olduğundan <blockquote> kırpılmadan biçimlenecektir:

<div> elemanı için overflow değerini hidden yaparak <blockquote> içeriğinin kırpılmasına sebep oluruz:

hidden yerine scroll değeri verilseydi, kaydırma mekanizmasını destekleyen bir kullanıcı arayüzü bunu göstererek kullanıcının kırpılmış içeriğe de erişmesi mümkün kılınabilirdi.

11.1.2 Kırpma: clip niteliği

Kırpılma bölgesi bir elemanın oluşturulan içeriğinin ne kadarlık bölümünün görünür olaçağını tanımlar. Öntanımlı olarak kırpılma bölgesi elemanın çerçeveleri ile aynı şekil ve boyuttadır. Bununla birlikte, kırpılma bölgesinde clip niteliği ile değişiklik yapılabilir.

clipNİTELİK
Değer:şekil | auto | inherit
İlk değer:auto
Uygulama yeri:blok seviyesinden ve yerleştirilen elemanlar
Kalıtsallık:hayır
Yüzdelik değerler:Elverişsiz
Ortam:görsel

clip niteliği, overflow niteliğinin değeri visible'dan farklı olan elemanlara uygulanır. Değerlerin anlamları şöyledir:

auto
Kırpılma bölgesi elemanın çerçeveleri ile aynı boyut ve konumda olur.

şekil
BB2'de, geçerli tek şekil dikdörtgendir; rect (üst, sağ, alt, sol) sözdizimiyle belirtilir ve buradaki üst, alt, sağ ve sol çerçevenin ayrı ayrı kenarlarını belirler. Belirsizlikten dolayı, kullanıcı arayüzleri rect() işlevinin argümanları arasında virgülü desteklemeyebilir.

üst, sağ, alt ve sol biruzunluk değerine veya auto değerine sahip olabilir. Negatif uzunluklara izin verilir. auto değeri, kırpma bölgesinin sınırının elemanın üretilen çerçevesinin sınırıyla aynı olacağı anlamına gelir (yani, auto değeri '0' ile aynı anlama gelir).

Koordinatlar piksel değerlerine yuvarlandığında, sol ve sağ toplamının elemanın genişliğine (veya üst ve alt toplamının elemanın yüksekliğine) eşit olduğu zaman hiçbir görünür piksel kalmayacağı ve bunun tersi olarak, bu toplamlar '0' olduğunda hiçbir pikselin gizli kalmayacağı dikkate alınmalıdır.

Elemanın üstsellerinin de kırpılma bölgeleri olabilir (overflow niteliklerinin değeri visible olmadığında); oluşturulan içerik kırpılma bölgelerinin kesişimi olur.

Eğer kırpılma bölgesinin sınırları kullanıcı arayüzünün belge penceresinin sınırlarını aşarsa içerik yerel işletim sistemi tarafından bu pencereyle kırpılabilir.

Örnek:
Şu iki kural:

P { clip: rect(5px, 10px, 10px, 5px); }
P { clip: rect(5px, -5px, 10px, 5px); }

aşağıdaki resimlerdeki gibi kesikli çizgilerle sınırlanmış dikdörtgen kırpılma bölgeleri oluşturacaktır:

Not:
BB2'de, tüm kırpılma bölgeleri dikdörtgendir. Belirtimin sonraki aşamalarında dikdörtgenden farklı kırpılma bölgelerine de izin verileceğini umuyoruz.

11.2 Görünürlük: visibility niteliği

visibilityNİTELİK
Değer:visible | hidden | collapse | inherit
İlk değer:visible
Uygulama yeri:tüm elemanlar
Kalıtsallık:evet
Yüzdelik değerler:Elverişsiz
Ortam:görsel

visibility niteliği bir eleman tarafından üretilen çerçevelerin oluşturulup oluşturulmayacağını belirler. Görünmez çerçeveler hala yerleşimi etkiliyor olacaktır (etkilememesi için ayrıca display niteliğine de none atanabilir). Değerlerin anlamları şöyledir:

visible
Üretilen çerçeve görünür.

hidden
Üretilen çerçeve görünmez (tamamen saydam olur), ama hala yerleşimi etkiler.

collapse
Lütfen tablolarda Özdevimli sıra ve sütun görünüşleri bölümüne bakınız. Satır ve sütun elemanları dışında kullanıldığında collapse değeri hidden ile aynı anlamdadır.

Bu nitelik betiklerle özdevimli etkiler oluşturmak için kullanılabilir.

Örnek:
Bu örnekte, iki düğmeden birine basarak ilgili çerçevenin görünür olması, diğerinin gizlenmesi sağlanmaktadır. Bu çerçeveler aynı konumda ve aynı boyutta olduklarından içerikler değişiyormuş gibi görünür. (Betik dili olarak JavaScript kullanılmış olup, kodlar hemen hemen her güncel tarayıcı ile çalışacak şekilde seçilmiştir.)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
  <style type="text/css">
   #container1 { position: absolute;
          left: 5cm; width: 5cm }
   #container2 { position: absolute;
          left: 5cm; width: 5cm;
          visibility: hidden; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p>Bir şüpheli seçiniz:</p>
  <div id="container1">
   <img alt="Al Capone"
      width="100" height="100"
      src="suspect1.jpg">
   <p>Adı: Al Capone</p>
   <p>İkametgahı: Chicago</p>
  </div>

  <div id="container2">
   <img alt="Lucky Luciano"
      width="100" height="100"
      src="suspect2.jpg">
   <p>Adı: Lucky Luciano</p>
   <p>İkametgahı: New York</p>
  </div>

  <p>
   <input name="Capone" type="button" value="Capone"
onclick='document.getElementById("container1").style.visibility = "visible";
     document.getElementById("container2").style.visibility = "hidden"'>
   <input name="Luciano" type="button" value="Luciano"
onclick='document.getElementById("container2").style.visibility = "visible";
     document.getElementById("container1").style.visibility = "hidden"'>
  </p>
 </body>
</html>

ÖncekiYukarıSonraki
Görsel Biçimleme Modelinin AyrıntılarıBir Linux Kitaplığı SayfasıÜretilen içerik, özdevinimli numaralama ve listeler