Bütünleşik Biçembentler, 2. Aşama
ÖncekiYukarıSonraki

G Tanımlayıcı Dizini (Bilgilendirici)

İsimDeğerİlk DeğerOrtam
ascent sayı tanımsız görsel
baseline sayı 0 görsel
bbox sayı, sayı, sayı, sayı tanımsız görsel
cap-height sayı tanımsız görsel
centerline sayı tanımsız görsel
definition-src tanım-yeri tanımsız görsel
descent sayı tanımsız görsel
font-family [ aile-adı | soysal-aile ] [, [ aile-adı | soysal-aile ]]* kullanıcı arayüzüne bağlı görsel
font-size all | uzunluk [, uzunluk]* all görsel
font-stretch all | [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded ] [, [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded ] ]* normal görsel
font-style all | [ normal | italic | oblique ] [, [ normal | italic | oblique] ]* all görsel
font-variant [ normal | small-caps] [,[ normal | small-caps ]]* normal görsel
font-weight all | [ normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900] [,[ normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900]]* all görsel
mathline sayı tanımsız görsel
panose-1 [ integer ]{10} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 görsel
slope sayı 0 görsel
src [ tanım-yeri [ format(dizge [, dizge ]*)] | tam-yazıtipi-adı ] [, tanım-yeri [ format(dizge [, dizge ]*)] | tam-yazıtipi-adı ]* tanımsız görsel
stemh sayı tanımsız görsel
stemv sayı tanımsız görsel
topline sayı tanımsız görsel
unicode-range unicode-aralığı [, unicode-aralığı]* U+0-7FFFFFFF görsel
units-per-em sayı tanımsız görsel
widths [ unicode-aralığı ]? [ sayı ]+ [,[ unicode-aralığı ]? sayı ]+] tanımsız görsel
x-height sayı tanımsız görsel

ÖncekiYukarıSonraki
Nitelik DiziniBir Linux Kitaplığı SayfasıGenel Dizin