3.16. /sbin

3.16.1. Amaç

Sistem yönetimi için kullanılan araçlar (ve diğer sistem yöneticisi komutları) /sbin, /usr/sbin ve /usr/local/sbin dizinlerinde saklanır. /bin içindeki ikil dosyalara ek olarak /sbin sistemi başlatmak, geri yüklemek, kurtarmak ve/veya onarmak için gerekli olan ikil dosyaları içerir.[19] /usr bölümü bağlandıktan sonra (sorun yoksa) çalıştırılacak sistem yönetim komutları genellikle /usr/sbin dizinine yerleştirilir. Yerel olarak kurulan sistem yönetim komutları /usr/local/sbin içine yerleştirilmelidir.[20]

3.16.2. Gereksinimler

/sbin dizinin alt dizinleri olmamalıdır.

Aşağıdaki komutlar ve bu komutlara sembolik bağların /sbin içinde bulunması gerekir:

Komut Açıklama
shutdown Sistemi durduran komut

3.16.3. Özel Seçenekler

İlgili alt sistem kuruluysa, aşağıdaki komutlar ve bu komutlara sembolik bağların /sbin içinde bulunması gerekir:

Komut Açıklama
fastboot Diskleri sınamadan sistemi yeniden başlatan komut (seçimlik)
fasthalt Diskleri sınamadan sistemi durduran komut (seçimlik)
fdisk Disk bölümleme tablosu düzenleyicisi (seçimlik)
fsck Dosya sistemi denetim ve onarım aracı (seçimlik)
fsck.* Dosya sistemine özgü dosya sistemi denetim ve onarım aracı (seçimlik)
getty Uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlama aracı (seçimlik)
halt Sistemi durduran komut (seçimlik)
ifconfig Ağ arayüzlerini yapılandırma aracı (seçimlik)
init İlk süreç (seçimlik)
mkfs Dosya sistemi oluşturan komut (seçimlik)
mkfs.* Belli bir dosya sistemini oluşturan komut (seçimlik)
mkswap Takas alanını oluşturan komut (seçimlik)
reboot Sistemi yeniden başlatan komut(seçimlik)
route IP yönlendirme tablosu aracı (seçimlik)
swapon Sayfalama ve takaslamayı etkinleştiren komut (seçimlik)
swapoff Sayfalama ve takaslamayı iptal eden komut (seçimlik)
update Dosya sistemi tamponlarını periyodik olarak diske boşaltan süreç (seçimlik)


[19] Bir zamanlar, /sbin ikilleri /etc dizininde tutulurdu.

[20] "sbin" dizinlerine nelerin gireceği kararı basittir: eğer normal (sistem yöneticisi olmayan) bir kullanıcı tarafından doğrudan çalıştırılacaksa, komut "bin" dizinlerinden birine yerleştirilmelidir. Sıradan kullanıcıların yollarına sbin dizinlerinden herhangi birini yerleştirmeleri gerekmez.

Örneğin, kullanıcıların ara sıra kullandığı chfn gibi dosyalar /usr/bin dizinine yerleştirilmelidir. ping, root kullanıcısına (ağ kurtarma ve tanılama için) kesinlikle gerekli olmasına rağmen, kullanıcılar tarafından da sıklıkla kullanılır ve bu nedenle /bin içinde bulunması gerekir.

Kullanıcıların /sbin içindeki bazı setuid ve setgid uygulamalar dışında her şey için okuma ve çalıştırma iznine sahip olmalarını öneririz. /bin ve /sbin arasındaki ayrım, güvenlik nedenleriyle veya kullanıcıların işletim sistemini görmesini engellemek için değil, herkesin kullandığı ikil dosyalar ile öncelikle yönetim görevleri için kullanılanlar arasında iyi bir ayrım sağlamak için oluşturulmuştur. Kullanıcılar için /sbin dizinini kapsam dışı bırakmanın özünde güvenlik açısından bir getirisi yoktur.