CHFN(1) Kullanıcı Komutları  CHFN(1)

İSİM

chfn — kişisel bilgileri değiştirir

KULLANIM


chfn [seçenekler] [KULLANICI]

AÇIKLAMA

chfn, kullanıcı hesabında tutulan, ad ve soyad, işyeri oda numarası, işyeri telefon numarası, ev telefon numarası (bu alanlara ek bir alanla birlikte hepsine birden GECOS denir) bilgilerini değiştirir. Bu bilgiler genellikle finger(1) ve benzeri bir komutla basılır. Normal bir kullanıcı /etc/login.defs dosyasındaki kısıtlamaların izin verdiği ölçüde sadece kendi hesabındaki alanlarda değişiklik yapabilir. (Öntanımlı yapılandırma kullanıcıların kendi ad ve soyadlarını değiştirmesini engellemek içindir.) root kullanıcısı her hesabın her ayrıntısını değiştirebilir. Buna ek olarak, GECOS alanındaki ek bilgiyi değiştirmek için -o seçeneğini sadece root kullanabilir.

SEÇENEKLER

-f, --full-name AD_SOYAD

Kullanıcının adı ve soyadını değiştirir.

-h, --home-phone EV_TLF

Kullanıcının ev telefonu numarasını değiştirir.

-r, --room ODA_NUM

Kullanıcının işyeri oda numarasını değiştirir.

-w, --work-phone İŞ_TLF

Kullanıcının işyeri telefon numarasını değiştirir.

-o, --other EK_BİLGİ

Kullanıcının GECOS alanlarından beşincisini değiştirir. Bu alan diğer uygulamalar tarafından kullanılan hesap bilgilerini saklamakta kullanılır ve sadece root kullanıcısı değiştirebilir.

-R, --root CHROOT_DİZİNİ

Değişiklikler CHROOT_DİZİNİ altında uygulanır ve CHROOT_DİZİNİindeki yapılandırma dosyaları kullanılır.

-u, --help

Kullanım bilgisini görüntüler ve çıkar.

Hiçbir seçenek belirtilmezse, chfn etkileşimli kipe girer ve kullanıcıya ilgili alanların geçerli değerlerini göstererek girdi bekler. Yeni bir değer girilmesi alandaki değeri değiştirir, boş geçilirse geçerli değer korunur. Geçerli değerler köşeli ayraçların [ ] içinde gösterilir. KULLANICI belirtilmezse geçerli kullanıcı hesabı ile ilgili girdi beklenir.

YAPILANDIRMA

Bu aracın davranışını değiştiren /etc/login.defs yapılandırma değişkenleri:

CHFN_AUTH (mantıksal)

yes belirtilirse, chfn root tarafından kullanılmıyorsa, herhangi bir değişiklik yapılmadan önce kimlik kanıtlaması yapılması zorunludur.

CHFN_RESTRICT (dizgesel)

Sıradan kullanıcıların chfn kullanarak /etc/passwd dosyasının hangi GECOS alanlarında değişiklik yapabileceği bu yönergede belirtilir. Ad-soyad için f, oda numarası için r, iş telefonu için w, ev telefonu için h harflerinden gerekenler herhangi bir sırada belirtilebilir. Geriye uyumluluk adına, yes değeri rwh, no değeri ise frwh değerine eşdeğerdir. Hiçbiri belirtilmezse değişiklikleri sadece root yapabilir. En kısıtlayıcı yapılandırmaya, SUID olmayan chfn ile ulaşılır.

LOGIN_STRING (dizgesel)

Parola isteminde kullanılacak dizgeyi belirtmekte kullanılır. "Password: " veya bu dizgenin çevirileri öntanımlıdır. Bu değişkene bir değer atanırsa parola isteminin çevirisi kullanılmayacaktır.

Dizge %s içeriyorsa, parola isteminde yerine kullanıcı ismi konur.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/login.defs

Kullanıcı bilgileri yapılandırması

/etc/passwd

Kullanıcı hesabı bilgileri.

İLGİLİ BELGELER

chsh(1), login.defs(5), passwd(5).

YAZAN

Julianne Frances Haugh, Thomas Kłoczko ve Nicolas François tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2003 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.
Yasal Uyarı
 * Özgün Belgenin Lisans ve Telif Hakkı bilgileri:
 *
 * Copyright 1990 - 1994 Julianne Frances Haugh
 * Copyright 2000 - 2007 Thomas Kłoczko
 * Copyright 2007 - 2022 Nicolas François
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *  documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. Neither the name of Julianne F. Haugh nor the names of its contributors
 *  may be used to endorse or promote products derived from this software
 *  without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY JULIE HAUGH AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL JULIE HAUGH OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.