8.3. Çalışma seviyeleri

Bir çalışma seviyesi init'in durumunu ve sistem hizmetlerinin ne tür işlevler gerçekleştirdiğini tanımlayan bir göstergedir. Çalışma seviyeleri Tablo 8.1, “Çalışma seviyesi numaraları” de açıklanmıştır. 2 ile 5 arasındaki kullanıcı tanımlı seviyelerin nasıl kullanılacağına dair ortak bir karar yoktur. Bazı sistem yöneticileri, çalışma seviyelerini hangi alt sistemlerin çalıştığını göstermek için ayarlar. Örneğin; X çalışıyor, ağ etkin, vb. Başkaları bütün alt sistemlerin çalıştığını veya teker teker başlatılıp durdurulduklarını (çalışma seviyesi değişmeden) göstermek üzere ayarlayabilir. Buna kendiniz için karar vermelisiniz. Ama Linux sisteminizin tanımladığı seviyeleri kullanmak daha kolay olabilir.

Tablo 8.1. Çalışma seviyesi numaraları
0 Sistemi kapatır.
1 Tek kullanıcılı kip (sistem yöneticisine özel).
2-5 Kullanıcı tanımlı normal işlev
6 Sistemi yeniden başlatır.

Çalışma seviyeleri /etc/inittab içinde aşağıdaki satıra benzer şekilde ayarlanır:

l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2

İlk bölüm isteğe göre verilmiş bir etikettir, ikinci alan 2.çalışma seviyesinin uygulanacağını söyler. Üçüncü bölüm ise init'in dördüncü bölümde yer alan komutu bir sefer çalıştırmasını ve çalışma seviyesine girildiğinde init'in işlemin tamamlanmasını beklemesi söylenir. /etc/init.d/rc komutu ise 2. çalışma seviyesine girmek için gerekli olan hizmetlerin

Dördüncü alandaki komut, bir çalışma seviyesinin başlaması için gerekli olan bütün tatsız işleri yapar. Hali hazırda çalışmayan hizmetleri çalıştırır ve yeni seviyede daha fazla çalışmasına ihtiyaç duyulmayan hizmetleri kapatır. Tam olarak komutun ne olduğu ve çalışma seviyelerinin nasıl ayarlandığı Linux dağıtımına bağlıdır.

init başladığı zaman /etc/inittab dosyası içinde geçerli çalışma seviyesinin tanımlandığı satırı arar:

id:2:initdefault:

single veya emergency gibi bir çekirdek komutu vererek, init'ten geçerli olarak tanımlanmış çalışma seviyesinden başka bir seviyede başlamasını isteyebilirsiniz. Örneğin, çekirdek komut satırı LILO üzerinden de verilebilir. Bu size 1. çalışma seviyesini (tek kullanıcılı çalışma seviyesini) seçme şansı verir.

Sistem çalışırken telinit komutu ile çalışma seviyesini değiştirebilirsiniz. Çalışma seviyesi değiştiğinde, init /etc/inittab dosyası içinde konuyla ilgili satırı çalıştırır.