2.2. Kök Dosya Sistemi

Kök dosya sistemi çok önemli ve nadiren değişen bilgileri içerdiği için, bozulma riskine karşın küçük tutulmalıdır. Bozulmuş bir kök dosya sistemi, bütün sistemin çökmesi anlamına gelir ki bu da oldukça büyük bir risktir.

Kök dizini genellikle boot.image(vmlinuz) dosyası haricinde başka bir dosya içermez ve sadece dizinleri ihtiva eder:

/bin

Açılış sonrası normal kullanıcılar tarafından kullanılacak komutları içerir.

/sbin

/bin dizinine benzer ama buradaki komutlar, normal kullanıcıların kullanabilmesi için ayrıca tanımlanmadıkça sadece root kullanıcı içindir.

/etc

Makineye özel yapılandırma dosyaları bulunur.

/root

root kullanıcısı için ev dizini. Diğer kullanıcılar genellikle buraya erişemezler.

/lib

Kök dosya sistemindeki uygulamalar tarafından ihtiyaç duyulan paylaşımlı kütüphaneler.

/lib/modules

Genellikle sistemin açılışı sırasında sorunların önlenmesi için ihtiyaç duyulan yüklenebilir çekirdek modüllerini içerir.

/dev

Aygıt dosyaları bulunur. Bazı çok kullanılan aygıt dosyaları Aygıt Dosyaları bölümünde incelenmiştir.

/tmp

Geçici dosyalar bulunur. Açılış sonrası çalışan uygulamalar genelde daha fazla yer olmasından dolayı /var/tmp dizinini kullanır. Sıklıkla /tmp dizininden /var/tmp dizinine sembolik bir bağ verilir.

/boot

Grub ve benzeri uygulamaların dosyaları burada bulunur. Genellikle önyükleme kaydının dosyası kök dizin yerine burada saklanır. Eğer birden çok çekirdek imgesi sistemde mevcut ise bu dizin çok fazla büyür. Bu nedenle, böyle durumlarda ayrı bir dosya sistemi açmak daha iyi olur. Veya /boot dizini disk üzerinde ilk 1024 silindir içinde olduğundan emin olmak için ayrı bir dosya sistemi açılabilir. Daha fazla bilgi için grub kılavuz sayfasına bakınız.

/mnt

Sistem yöneticileri tarafından geçici dosya sistemi bağlama işlemlerinin yapıldığı yerdir. Dosya sistemi bağlama işlemleri bu dizine yönlendirilir. Bazı durumlarda bu dizin de alt dizinlere ayrılabilir. Msdos ve ext2 dosya sistemlerine ait aygıtları ayrı ayrı bağlamak için ayrım yapılabilir. Bazı dağıtımlarda /mnt/cdrom ve /mnt/floppy dizinleri ön tanımlı olarak gelir.

/proc, /usr, /var, /home

Diğer dosya sistemleri için bağlama noktalarıdır. [50][50] /proc dizini gerçekte disk üzerinde bulunmaz. /proc hakkında /proc dosya sistemi bölümünde daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.