2.7. /proc dosya sistemi

Sanal dosya sistemidir. Disk üzerinde yer kaplamaz. Çekirdek /proc dizinini bellekte yaratır. Sistem hakkında bilgiler burada saklanır (süreçler ve isimleri ,vb..). /proc dosya sistemi ayrıntılı olarak kılavuz sayfasında açıklanmıştır. Bazı çok önemli dosya ve dizinler:

/proc/1

1 numaralı süreç hakkında bilgi içerir. Her sürecin kendi numarası ile anılan bir dizini vardır.

/proc/cpuinfo

İşlemci hakkında türü, üreticisi, modeli gibi bilgileri içerir.

/proc/devices

Çekirdekte o an için çalışan aygıt sürücülerinin listesini verir.

/proc/dma

O anda kullanılan DMA kanallarını gösterir.

/proc/filesystems

Çekirdekte tanımlanmış olan dosya sistemlerini gösterir.

/proc/interrupts

Hangi kesmelerin kullanıldığını ve hangilerinin halihazırda beklediğini gösterir.

/proc/ioports

Hangi giriş/çıkış portlarının kullanıldığını gösterir.

/proc/kcore

Sistemdeki fiziksel belleğin bir görüntüsü. Fiziksel bellek ile aynı boyuttadır. Çalışan uygulamalar için oluşturulmuştur ama gerçek bir bellek değildir. Siz herhangi bir yere kopyalanmadıkça /proc altındaki bilgiler diske yazılmaz.

/proc/kmsg

Çekirdek iletileri. Ayrıca syslog'a yollanır.

/proc/ksyms

Çekirdek sembol tablosu.

/proc/loadavg

Sistemin ortalama yükü. Üç adet anlamsız gösterge sistemin o an ne kadar çalıştığını gösterir.

/proc/meminfo

Hem fiziksel bellek hem de takas hakkında bilgi verir.

/proc/modules

O an yüklü çekirdek modüllerini gösterir.

/proc/net

Ağ protokolleri hakkında durum bilgisi verir.

/proc/self

O an /proc'a göz atan uygulamaların süreç dizinine sembolik bağ. Eğer iki süreç söz konusu ise ikisi de ayrı bağ alır. Böylece uygulamaların süreç dizinlerine ulaşmaları daha uygun hale getirilmiş olur.

/proc/stat

Sistem hakkında çeşitli istatistikler bulunur. Örneğin sistem açılışından beri meydana gelen hataların sayfa sayısı gibi.

/proc/uptime

Sistemin açık kaldığı süreyi verir.

/proc/version

Çekirdek sürüm bilgilerini içerir.

Yukarıda adı geçen dosyaların pek çoğu kolayca okunabilecek şekilde metin dosyaları halindedir. Fakat bazılarının düzenlenmesi gerekebilir. Bunları okumaktansa içeriklerini gösteren komutları kullanmak daha kolaydır. Örneğin free /proc/meminfo'yu okur ve bayt olan değerleri kB'a çevirerek gösterir (ve biraz daha fazla bilgi verir).