11.5. Çok seviyeli yedekleme

Bir önceki bölümde anlatılan basit yedekleme yöntemi kişisel kullanımlar ve küçük siteler için yeterlidir. Daha ağır görevler için kullanılan sistemlerde, çok seviyeli yedekleme daha uygun olacaktır.

Basit yöntemin iki seviyesi vardır: tam ve fark. Bunlar her hangi bir seviye numarası kullanılarak genelleştirilebilir. Bir tam yedek 0 ve diğerleri 1, 2, 3 gibi numaralandırılabilir. Her bir fark yedeği seviyesinde, daha önceki yedeklemeden beri değişen her şeyi yeniden yedeklemeniz gerekir.

Bunu yapmamızın sebebi, daha ucuz bir şekilde bir yedekleme geçmişi oluşturmaktır. Bir önceki bölümde bulunan örnekte, yedekleme geçmişi birinci tam yedeğe kadar gitmektedir. Daha fazla banda sahip olarak bunu uzatabilirsiniz. Fakat her hafta için bir bant biraz pahalı olabilir. Uzun bir yedekleme geçmişi faydalı olabilir, çünkü bozulmuş veya silinmiş dosyalar uzun bir süre fark edilmeyebilir. Dosyanın sürümü yeni olmasa bile, hiç olmamasından daha iyidir.

Çok seviyeli yedekleme sayesinde, yedekleme geçmişi daha ucuz bir şekilde uzatılabilir. Örneğin: şayet 10 adet bant alırsak; birinci ve ikinci bantları aylık olarak (her ayın birinci cuması) yedekleriz, 3-6 arası bantları haftalık (bir ayın diğer cumaları için, unutmadan bazı aylarda 5 Cuma olabilir, bunun için 4 adet fazladan banda ihtiyacımız var) yedeklemeler için, 7-10 arası bantları günlük (pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) yedekleme için kullanılabilir. Sadece 4 adet yeni bant ile yedekleme tarihini 2 haftadan (bütün günlük teypler kullanıldıktan sonra) iki aya kadar uzatabiliriz. Bu iki ay esnasındaki dosyaların tüm sürümlerini saklayamayacağımız doğrudur ama yeterince sık aralıklar ile saklama yapabiliriz.

Şekil 11.1 her gün için hangi yedekleme seviyelerinin kullanıldığını ve ay sonunda hangi yedeklemelerin geri yüklenebilir olduğunu göstermektedir.

Şekil 11.1. Çok seviyeli yedekleme tablosu örneği
Çok seviyeli yedekleme tablosu örneği

Yedekleme seviyeleri, dosya sistemlerinin geri yükleme süresini minimumda tutmak için de kullanılabilir. Şayet sıkıcı bir şekilde artan seviye numaralarına sahip pek çok fark yedeğiniz var ise bütün sistemi yeniden kurmak için, onların hepsini yeniden yüklemek zorundasınız.

Geri yüklenmesi gereken bant sayısını minimize etmek için, her bir fark yedeği bandı için daha küçük seviyeler kullanabilirsiniz. Bunun yanında, yedekleme için gereken süre artacaktır (her yedek bir önceki tam yedeklemeden itibaren her şeyi kopyalar). En iyi tablo dump kılavuz sayfasında önerilmektedir. Bu sıralı yedekleme seviyelerini kullanınız: 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 9... Bu hem yedekleme hem de geri yükleme süresini kısa tutacaktır. En fazla iki günlük işe eşit bilgileri yedeklemeniz gerekmektedir. Geri yüklemeniz gereken bant sayısı iki tam yedekleme arasını ne kadar uzun tuttuğunuza dayanır.

Tablo 11.1. Çok sayıda yedekleme seviyesi ile verimli bir yedekleme örneği
Bant Seviye Yedekleme (gün) Geri Yükleme (bant nr)
1 0 yok 1
2 3 1 1, 2
3 2 2 1, 3
4 5 1 1, 2, 4
5 4 2 1, 2, 5
6 7 1 1, 2, 5, 6
7 6 2 1, 2, 5, 7
8 9 1 1, 2, 5, 7, 8
9 8 2 1, 2, 5, 7, 9
10 9 1 1, 2, 5, 7, 9, 10
11 9 1 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11
... 9 1 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, ...

Bu hayali tablo işçilerin sayısını azaltabilir, ama dikkatle izlemenizi gerektiren pek çok şey olduğu anlamına da gelmektedir. Değip değmeyeceğine siz karar vermelisiniz.

dump komutu yedekleme seviyelerini desteklemek için yaratılmıştır. tar ve cpio komutları için ek araçlar kullanmanız gerekir.