RFC 2822 - Genel Ağ İleti Biçimi

Düzenleyen: P. Resnick
QUALCOMM Incorporated
Çeviren: Nilgün Belma Bugüner

Ağ Çalışma Grubu
Yorum İsteği: 2822
Geçersiz kıldığı RFC: 822 (standart)
Güncellediği RFC: 1123
Güncelleyen RFC: 5322 (Standart Adayı @2008)
Durumu: Standart Aday Adayı
    

RFC'lerin yazarlarının hakları BCP 78 ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla RFC çevirilerinin çevirmenlerinin haklarını da BCP 78'in düzenlediği kabul edilmiştir.

Bu belge IETF tarafından yayınlanan resmi RFC2822'nin gayrıresmi çevirisidir ve aslının yerine kullanılamaz. Bu çevirinin hiçbir bağlamda ya da koşulda hükmü yoktur. Bu çeviri, anadili Türkçe olan Genel ağ kullanıcılarının bu RFC hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

BU BELGE "ÜCRETSİZ" OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, İÇERDİĞİ BİLGİLER İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGEYİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIR. BİLGİNİN KALİTESİ İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATALI BİLGİDEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİLERİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Tüm telif hakları aksi özellikle belirtilmediği sürece sahibine aittir. Belge içinde geçen herhangi bir terim, bir ticari isim ya da kuruma itibar kazandırma olarak algılanmamalıdır. Bir ürün ya da markanın kullanılmış olması ona onay verildiği anlamında görülmemelidir.

Eylül 2006

Sürüm Bilgileri
Sürüm 1.0 Eylül 2006 NBB
İlk çeviri
Sürüm Standart Aday Adayı Nisan 2001 PR
Özgün sürüm
Özet

Bu standart, bilgisayar kullanıcılarının "elektronik posta" iletileri kapsamında birbirlerine gönderdikleri metin biçimindeki iletiler için bir sözdizimi belirtir. Bu standart, "ARPA Genel Ağ Metinsel İletilerinin Biçimi için Standart" olarak bilinen Yorum İsteği (RFC) 822'yi, şu an ki uygulamayı yansıtmak ve diğer RFC'lerde belirtilmiş birbirlerini etkileyen değişiklikleri birleştirmek üzere güncelleyerek onun yerine geçer.


Bu Belgenin Durumu

Bu belge Genel Ağ standardı olmak üzere standartlaşma aşamasına girmiş bir protokolü belirtir ve geliştirilmesi için Genel Ağ topluluğundan üzerinde tartışılmasını ve önerilerde bulunulmasını talep eder. Bu protokolün durumu ve standartlaşma aşamalarındaki seviyesi için lütfen "Genel Ağ Resmi Protokol Standartları" (STD 1) belgesinin şu an ki sürümüne bakınız. Bu belgenin dağıtımına sınırlama getirilmemiştir.

Copyright © The Internet Society (2001). All Rights Reserved.

İçindekiler
1. Giriş
1.1. Kapsam
1.2. Gösterim Uzlaşımları
1.2.1. Gereksinimlerin gösterimi
1.2.2. Sözdizimsel gösterim
1.3. Bu belgenin yapısı
2. İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi
2.1. Genel Bakış
2.1.1. Satır Uzunluğu ve Sınırlar
2.2. Başlık Alanları
2.2.1. Yapısız Başlık Alanı Gövdeleri
2.2.2. Yapılı Başlık Alanı Gövdeleri
2.2.3. Uzun Başlık Alanları
2.3. Gövde
3. Sözdizimi
3.1. Giriş
3.2. Sözdizimsel Dizgecikler
3.2.1. İlkel Dizgecikler
3.2.2. Ötelenmiş karakterler
3.2.3. Boşlukların ve Açıklamaların Katlanması
3.2.4. Atom
3.2.5. Tırnaklı dizgeler
3.2.6. Muhtelif dizgecikler
3.3. Tarih ve Saat Belirtimi
3.4. Adres Belirtimi
3.4.1. adres-belirtimi'nin belirtimi
3.5. Tümden Gelerek İleti Sözdizimi
3.6. Alan tanımları
3.6.1. Oluşturuluş tarihi alanı
3.6.2. Oluşturucu alanları
3.6.3. Hedef adres alanları
3.6.4. Kimliklendirme alanları
3.6.5. Bilgilendirici alanlar
3.6.6. Yeniden gönderim alanları
3.6.7. İzleme alanları
3.6.8. İsteğe bağlı alanlar
4. Atıl Sözdizimi
4.1. Çeşitli atıl dizgecikler
4.2. Atıl katlama boşlukları
4.3. Atıl Tarih ve Saat
4.4. Atıl Adresleme
4.5. Atıl başlık alanları
4.5.1. Atıl oluşturucu tarih alanı
4.5.2. Atıl oluşturucu alanları
4.5.3. Atıl hedef adres alanları
4.5.4. Atıl kimliklendirme alanları
4.5.5. Atıl bilgilendirici alanlar
4.5.6. Atıl yeniden gönderim alanları
4.5.7. Atıl izleme alanları
4.5.8. Atıl isteğe bağlı alanlar
5. Güvenlik Değerlendirmeleri
6. Kaynakça
7. Yazarların Adresleri
8. Teşekkür
Ek-A. Örnek iletiler
Ek-A.1. Adresleme örnekleri
Ek-A.1.1. Bir bireyden diğerine basit adreslemeli bir ileti
Ek-A.1.2. Posta kutularının farklı türleri
Ek-A.1.3. Grup adresleri
Ek-A.2. Yanıt iletileri
Ek-A.3. Yeniden gönderim iletileri
Ek-A.4. İzleme alanlı iletiler
Ek-A.5. Boşluklar, açıklamalar ve diğer tuhaflıklar
Ek-A.6. Atıl olmuş biçimler
Ek-A.6.1. Atıl adresleme
Ek-A.6.2. Atıl tarihler
Ek-A.6.3. Atıl boşluklar ve açıklamalar
Ek-B. Önceki standartlardan farklar
Ek-C. Uyarılar