2. Şu Anki En İyi Uygulamalar (BCP'ler)

İçindekiler
RFC 2026 - Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme (BCP -9)
Bu açıklama belgesi yöntemlerin ve protokollerin standartlaştırılması için Genel Ağ toplumu tarafından izlenen süreci belgeler. Standartlaştırma sürecinin aşamalarını, bu aşamalar arasında belgelerin geçişi ile ilgili gereksinimleri ve bu süreç sırasında kullanılan belgelerin türlerini tanımlar. Ayrıca, standartlaştırma süreci ile ilgili fikri mülkiyet haklarını ve telif haklarını düzenler.
RFC 2119 - RFC'lerde Gereksinim Seviyelerini Belirtmek için Kullanılan Anahtar Sözcükler (BCP 14)
Standartlaşma aşamalarına girmiş çoğu belgede belirtimin gereksinimlerini derecelendirmek için çeşitli sözcükler kullanılmaktadır. Bu sözcükler çoğunlukla büyük harflerle yazılmaktadır. Bu belge, IETF belgelerinde bu sözcüklerin hangilerinin nasıl yorumlanacağının belirtimidir.