TRUNCATE(1) Kullanıcı Komutları  TRUNCATE(1)

İSİM

truncate — dosya boyunu belirtilen boya kadar kırpar veya uzatır

KULLANIM


truncate SEÇENEK... DOSYA...

AÇIKLAMA

DOSYA boyunu belirtilen boya kadar kırpar veya uzatır

DOSYA mevcut değilse oluşturulur.

DOSYA belirtilenden büyükse fazlalıktaki veri kaybedilir. DOSYA belirtilenden kısaysa uzatılır ve uzatılan kısım sıfır baytları ile doldurulur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

-c, --no-create

Dosya oluşturulmaz.

-o, --io-blocks=BOYUT

BOYUT bayt değil, G/Ç bloğu sayısı olarak ele alınır.

-r, --reference=DOSYA

Belirtilen DOSYAnın boyu kullanılır.

-s, --size=BOYUT

Dosyanın boyunu BOYUT bayta ayarlar.

--help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

BOYUT bir tamsayı ve birimden oluşur (örneğin, 10K belirtilirse 10*1024 bayt demektir). Birimler, 1024'lük katlar için K,M,G,T,P,E,Z,Y; 1000'lik katlar için KB, MB, vb olabilir. İkil birimler de belirtilebilir: KiB=K, MiB=M, vb.

Ayrıca, BOYUT'un önüne bazı değiştirici karakterler de getirilebilir: '+' uzatır, '-' kısaltır, '<' en fazla, '>' en az, '/' aşağı yuvarlar, '%' yukarı yuvarlar.

YAZAN

Padraig Brady tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

dd(1), truncate(2), ftruncate(2).

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>

Veya sisteminizde: info '(coreutils) truncate invocation'

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.