TAIL(1) Kullanıcı Komutları  TAIL(1)

İSİM

tail — dosyaların son kısmını basar

KULLANIM


tail [SEÇENEK...] [DOSYA...]

AÇIKLAMA

Belirtilen her DOSYAnın son 10 satırını standart çıktıya yazar.

DOSYA belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

-c, --bytes=[+]SAYI

Son SAYI baytı gösterir. Her dosyanın SAYI baytından sonrasını çıktılamak için -c +SAYI kullanılanılabilir.

-f, --follow[={name|descriptor}]

Dosyayı sürekli izler, yeni satırlar eklendikçe onları da çıktıya yazar. --follow=name ile dosya ismini kullanarak izler, --follow=descriptor ile dosya açıldığında sistemin döndürdüğü dosya tanıtıcısını kullanarak izler. Seçeneğe değer belirtilmediğinde 'descriptor' kullanıldığı varsayılır.

-F

--follow=name --retry ile aynı.

-n, --lines==[+]SAYI

Son 10 satır yerine son SAYI satırı gösterir. Her dosyanın SAYI satırından sonrasını çıktılamak için -n +SAYI kullanılanılabilir.

--max-unchanged-stats=SAYI

--follow=name seçeneği ile kullanıldığında DOSYAda bir değişiklik gözlemlememişse silinmediğinden veya isminin değiştirilmediğinden (döndürülen günlük dosyalarının olağan durumudur) emin olmak için DOSYASAYI (5 öntanımlıdır) kere yeniden açar.

--pid=PID

-f ile birlikte kullanılır. Süreç numarası PID olan süreç öldükten sonra çıkar.

-q, --quiet, --silent

Dosya isimlerini gösteren başlıkları yazmaz.

--retry

Belirtilen DOSYA erişilmez hale geldiğinde dosya tekrar erişilebilir olana kadar dosyayı açmayı dener.

-s, --sleep-interval=SÜRE

-f ile kullanıldığı zaman dosyaya birşey yazılıp yazılmadığına SÜRE saniyede bir (öntanımlı 1.0) bakar. --pid=PID ile birlikte kullanıldığında aynı işlemi PID kimlikli sürece uygular.

-v, --verbose

Dosya isimlerini gösteren başlıkları daima yazar.

--help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-z, --zero-terminated

Satırları satır sonu karakteri ile değil 0. karakter ile sonlandırır

SAYInın (bayt veya satır sayısı) ilk karakteri `+' ise, SAYIncı satır veya bayttan itibaren dosyanın içeriğini yazar, aksi halde dosyadaki son SAYI girdiyi yazar. sayı, çarpım soneki alabilir: b = 512, KB = 1000, K = 1024, MB = 1000*1000, M = 1024*1024 ve G, T, P, E, Z, Y için de benzer şekilde gider. Ayrıca, ikil birimlerde belirtilebilir: KiB=K, MiB=M, vb.

--follow (-f) seçeneğinde =name belirtilmedikçe, tail dosya tanıtıcısını kullanarak dosyayı izler. Böylelikle dosyanın ismi değişse bile dosyayı izlemeye devam eder. Bazı durumlarda belli bir dosya adını izlemek istiyor olabilirsiniz, o zaman --follow=name seçeneğini kullanın (örneğin `tail --follow=name deneme' dediğinizde, deneme dosyası arada silinse, sonra yerine başka bir deneme dosyası oluşsa bile bütün bunlar olurken `deneme' dosyasının içinde olanları göstermeye devam eder).

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

head(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/tail>

Veya sisteminizde: info '(coreutils) tail invocation'

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.