HEAD(1) Kullanıcı Komutları  HEAD(1)

İSİM

head — dosyaların ilk 10 satırını basar

KULLANIM


head [SEÇENEK...] [DOSYA...]

AÇIKLAMA

Her DOSYAnın ilk on satırını standart çıktıya yazar. Birden fazla DOSYA verildiğinde, her dosyadan önce dosya adını yazar.

DOSYA adı verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

-c, --bytes=[-]SAYI

Her dosyanın ilk SAYI baytını yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son SAYI baytı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

-n, --lines=[-]SAYI

İlk 10 yerine ilk SAYI satırı yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son SAYI satırı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

-q, --quiet, --silent

Başa dosya isimlerini basmaz.

-v, --verbose

Başa dosya isimlerini daima basar.

-z, --zero-terminated

Çıktı satırlarının sonuna satır sonu karakteri değil, NUL (\0) konur.

--help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

SAYI birim içerebilir: 512 için b, 1024 için k, 1000*1000 için MB, 1024*1024 için M, 1000*1000*1000 için GB, 1024*1024*1024 için G ve T, P, E, Z, Y için aynı şekilde devam eder. Bibaytlık birimler de belirtilebilir: KiB=K, MiB=M, ...

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

tail(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/head>

Veya sisteminizde: info '(coreutils) head invocation'

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.