3.13. /opt

3.13.1. Amaç

/opt, ek uygulama yazılım paketlerinin kurulumu için ayrılmıştır.

/opt içine kurulacak bir paket, durağan dosyalarını ayrı bir /opt/<paket> veya /opt/<sağlayıcı> dizin ağacına yerleştirmelidir; burada <paket>, yazılım paketini tanımlayan addır ve <sağlayıcı>, sağlayıcının LANANA'ya[16] kayıtlı adıdır.

3.13.2. Gereksinimler

Dizin Açıklama
<paket> Duruk paket nesneleri
<sağlayıcı> Sağlayıcının LANANA'ya kayıtlı adı

/opt/bin, /opt/doc, /opt/include, /opt/info, /opt/lib ve /opt/man dizinleri yerel sistem yöneticisinin kullanımına ayrılmıştır. Paketler, yerel sistem yöneticisi tarafından bu ayrılmış dizinlere (bağlanarak veya kopyalanarak) yerleştirilmesi amaçlanan "ön uç" dosyalar sağlayabilir, ancak bu paketlerin bu ayrılmış dizinlerin yokluğunda da normal şekilde çalışması gerekir.

Kullanıcılar tarafından çağrılacak uygulamalar /opt/<paket>/bin dizininde veya /opt/<sağlayıcı> hiyerarşisi altında bulunmalıdır. Paket UNIX kılavuz sayfalarını içeriyorsa /opt/<paket>/share/man veya /opt/<sağlayıcı> hiyerarşisi altında bulunmalı ve /usr/share/man ile aynı alt dizin yapısı kullanılmalıdır.

Değişken olan (normal çalışmada değişiklik gösteren) paket dosyaları /var/opt içine kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için /var/opt ile ilgili bölüme bakın.

Konağa özgü yapılandırma dosyaları /etc/opt dizinine kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için /etc bölümüne bakın.

Düzgün çalışması için dosya sistemi ağacında belirli konumlarda bulunması gereken paket dosyaları dışında, hiçbir paket dosyası /opt, /var/opt ve /etc/opt hiyerarşilerinin dışında bulunamaz. Örneğin, aygıt kilit dosyaları /var/lock dizinine, aygıtlar ise /dev dizinine yerleştirilmelidir.

Dağıtımlar, /opt dizininde uygun şekilde adlandırılmış bir alt dizine yazılım kurabilir ve ayrıca yönetebilir.

Gerekçe

Ek yazılım için /opt kullanımı UNIX topluluğunda köklü bir uygulamadır. System V Arayüz Tanımına (Üçüncü Baskı) dayanan System V Uygulama İkil Arayüzü [AT&T 1990], burada tanımlanana çok benzer bir /opt yapısı tanımlar.

Intel İkil Uyumluluk Standardı v. 2 (iBCS2) de /opt için benzer bir yapı tanımlar.

Genel olarak, bir sistemdeki bir paketi desteklemek için gereken tüm veriler, /opt içinde ayrılmış dizinlerdeki dosyalar ile /etc/opt/<paket> ve /var/opt/<paket> dizinine kopyalanması amaçlanmış dosyaların tamamı /opt/<paket> içinde bulunmalıdır.

/opt kullanan dağıtımlardaki küçük kısıtlamalar gereklidir, çünkü dağıtım tarafından kurulan ve yerel olarak kurulan yazılımlar arasında, özellikle bazı ikil yazılımlarda bulunan sabit dosya yolu tanımları söz konusu olduğunda, çakışmalar mümkündür.

/opt/<sağlayıcı> altındaki dizinlerin yapısı, yazılımın paketleyicisine bırakılmıştır, ancak paketlerin /opt/<sağlayıcı>/<paket> içine kurulması ve /opt/<paket> yönergelerine benzer bir yapı izlemesi önerilir. Bu yapıdan ayrılmanın geçerli tek istisnası, /opt/<sağlayıcı>/lib veya /opt/<sağlayıcı>/bin altına dosya kurabilecek destek paketleridir.[16] Ç.N.:
LANANA: The Linux Assigned Names And Numbers Authority - Linux İsim ve Numara Atama Kurumu