3.7. /etc

3.7.1. Amaç

/etc hiyerarşisi yapılandırma dosyalarını içerir. Bir "yapılandırma dosyası", bir uygulamanın çalışmasını denetlemek için kullanılan yerel bir dosyadır; duruk olmalı ve yürütülebilir ikil bir dosya olmamalıdır.[2]

Dosyaların doğrudan /etc dizini yerine /etc dizininin alt dizinlerinde saklanması önerilir.

3.7.2. Gereksinimler

/etc dizinde ikil dosyalar bulunmamalıdır.

Aşağıdaki dizinler veya bu dizinlere sembolik bağlar /etc dizini içerisinde gereklidir:

Dizin Açıklama
opt /opt için yapılandırma

3.7.3. Özel Seçenekler

İlgili alt sistem kuruluysa, aşağıdaki dizinler veya bu dizinlere sembolik bağların /etc içerisinde bulunması gereklidir:

Dizin Açıklama
X11 X Pencere Sistemi için yapılandırma (seçimlik)
sgml SGML için yapılandırma (seçimlik)
xml XML için yapılandırma (seçimlik)

İlgili alt sistem kuruluysa, aşağıdaki dosyalar veya bu dosyalara sembolik bağların /etc içerisinde bulunması gereklidir:[3]

Dosya Açıklama
csh.login C kabuğu oturumları için sistem geneli ilklendirme dosyası (seçimlik)
exports NFS dosya sistemi erişim denetimi listesi (seçimlik)
fstab Dosya sistemleri hakkında duruk bilgiler (seçimlik)
ftpusers FTP artalan süreci erişim denetimi listesi (seçimlik)
gateways Ağ geçitlerinin listesini içeren dosya (seçimlik)
gettydefs getty tarafından kullanılan hat hızı ve uçbirim tanımları (seçimlik)
group Kullanıcı grupları dosyası (seçimlik)
host.conf Çözümleyici yapılandırma dosyası (seçimlik)
hosts Konak isimleri ile ilgili duruk bilgiler (seçimlik)
hosts.allow TCP sarmalayıcılar için konak erişim dosyası (seçimlik)
hosts.deny >TCP sarmalayıcılar için konak erişim dosyası (seçimlik)
hosts.equiv rlogin, rsh, rcp için güvenilir konakların listesi (seçimlik)
hosts.lpd lpd için güvenilir konakların listesi (seçimlik)
inetd.conf inetd için yapılandırma dosyası (seçimlik)
inittab init için yapılandırma dosyası (seçimlik)
issue Ön-oturum iletisi ve kimlik dosyası (seçimlik)
ld.so.conf Paylaşımlı kütüphanelerin aranacağı ek dizinlerin listesi (seçimlik)
motd Oturum açma sonrası günün iletisini içeren dosya (seçimlik)
mtab Dosya sistemleri ile ilgili anlık bilgiler (seçimlik)
mtools.conf mtools için yapılandırma dosyası (seçimlik)
networks Ağ isimleri ile ilgili duruk bilgiler (seçimlik)
passwd Parola dosyası (seçimlik)
printcap lpd yazıcı yetenekleri veritabanı (seçimlik)
profile sh kabuğu oturumları için sistem geneli ilklendirme dosyası (seçimlik)
protocols IP protokollerinin listesi (seçimlik)
resolv.conf Çözümleyici yapılandırma dosyası (seçimlik)
rpc RPC protokollerinin listesi (seçimlik)
securetty root oturumu için TTY erişim denetimi (seçimlik)
services Ağ hizmetleri için port isimleri (seçimlik)
shells Geçerli oturum açma kabuklarının dosya yolları (seçimlik)
syslog.conf syslogd için yapılandırma dosyası (seçimlik)

mtab, /etc dizininin durağan doğasına uymaz; tarihsel nedenlerle bunun dışında tutulur.[4]

3.7.4. /etc/opt

3.7.4.1. Amaç

Ek uygulama yazılım paketleri için konağa özgü yapılandırma dosyaları /etc/opt/<altdizin> dizinine kurulmalıdır; burada <altdizin>, /opt içindeki paketin durağan verilerinin depolandığı alt ağacın adıdır.

3.7.4.2. Gereksinimler

/etc/opt/<altdizin> ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur.

Paketin veya sistemin düzgün çalışması için yapılandırma dosyasının farklı bir konumda bulunması gerekiyorsa, /etc/opt/<altdizin> dışında bir konuma yerleştirilebilir.

Gerekçe

/opt gerekçesine bakınız.

3.7.5. /etc/X11

3.7.5.1. Amaç

/etc/X11, konağa özgü tüm X11 yapılandırmasının bulunduğu yerdir. Bu dizin, /usr dosya sisteminin salt okunur bağlandığı durumda, yerel denetime izin vermek için gereklidir.

3.7.5.2. Özel Seçenekler

İlgili alt sistem kuruluysa, aşağıdaki dosyalar veya bu dosyalara sembolik bağların /etc/X11 içerisinde bulunması gereklidir:

Dosya Açıklama
xorg.conf X.org sürüm 7 ve üstü için yapılandırma dosyası (seçimlik)
Xmodmap Küresel X11 klavye değişiklikleri dosyası (seçimlik)

/etc/X11 xdm ve bunlara ihtiyaç duyan diğer uygulamalar (örneğin bazı pencere yöneticileri) için alt dizinler içerebilir.[5]

3.7.6. /etc/sgml

3.7.6.1. Amaç

SGML sistemlerinin üst düzey yapılandırmasını tanımlayan genel yapılandırma dosyaları buraya kurulur. *.conf dosyaları genel yapılandırma dosyalarıdır. *.cat dosyaları, belli bir DTD'yi kullanmak için gereken diğer tüm kataloglara atıflar içeren, DTD'ye özgü merkezi kataloglardır. Süper katalog dosyası catalog, tüm merkezi kataloglara atıflar içerir.

3.7.7. /etc/xml

3.7.7.1. Amaç

XML sistemlerinin üst düzey yapılandırmasını tanımlayan genel yapılandırma dosyaları buraya kurulur. *.conf dosyaları genel yapılandırma dosyalarıdır. Süper katalog dosyası catalog, tüm merkezi kataloglara atıflar içerir.[2] Açık olmak gerekirse, /etc, sistemi başlatmak, kapatmak ve artalan süreçlerini başlatmak için genellikle init tarafından çağrılan komut betiklerine benzer çalıştırılabilir betikler içerebilir. Bu bağlamda "yürütülebilir ikil", yerel ELF yürütülebilir dosyaları gibi insan tarafından okunabilir biçimde olmayan doğrudan makine kodunu veya sözde makine kodunu içeren dosyaları ifade eder.

[3] Shadow parola paketini kullanan sistemlerde, /etc içinde ek yapılandırma dosyaları (/etc/shadow ve diğerleri) ve /usr/sbin içinde bunlarla ilgili komutlar (useradd, usermod ve diğerleri) olacaktır.

[4] Bazı Linux sistemlerinde mtab, /proc/mounts dosyasına sembolik bir bağ olabilir, bu durumda durağan doğaya istisna gerekmez.

[5] /etc/X11/xdm, xdm için yapılandırma dosyalarını tutar. Bunların çoğu evvelce /usr/lib/X11/xdm dizininde bulunurdu. xdm için bazı değişken yerel veriler /var/lib/xdm dizininde saklanır.