4. Dizgeler

Ruby'de dizgelerle sayısal bir veriymiş gibi işlem yapabilirsiniz. Bir dizge çift ("...") ya da tek ('...') tırnaklı olabilir.

ruby> "abc"
  "abc"
ruby> 'abc'
  "abc"

Bazı durumlarda çift ve tek tırnak farklı işlevler görür. Çift tırnaklı bir dizge tersbölü öncelemeli karakterleri kullanmayı ve #{} kullanan gömülü ifadeleri çalıştırmayı mümkün kılar. Halbuki, tek tırnaklı dizgelerle bunlar yapılamaz: ne görürseniz onu alırsınız. Örneğin:

ruby> print "a\nb\nc","\n"
a
b
c
  nil
ruby> print 'a\nb\n',"\n"
a\nb\nc
  nil
ruby> "\n"
  "\n"
ruby> '\n'
  "\\n"
ruby> "\001"
  "\001"
ruby> '\001'
  "\\001"
ruby> "abcd #{5*3} efg"
  "abcd 15 efg"
ruby> var = " abc "
  " abc "
ruby> "1234#{var}5678"
  "1234 abc 5678"

Ruby'nin dizge işlemleri C'ye kıyasla daha esnek ve şıktır.Örneğin + ile iki dizgeyi birleştirebilirsiniz ya da * ile bir dizgeyi birçok kez tekrar ettirebirsiniz:

ruby> "foo" + "bar"
  "foobar"
ruby> "foo" * 2
  "foofoo"

Dizgeleri birleştirme işi C'de, doğrudan bellek yönetimi nedeniyle oldukça yakışıksızdır:

char *s = malloc(strlen(s1)+strlen(s2)+1);
strcpy(s, s1);
strcat(s, s2);
/* ... */
free(s);

Ruby kullandığımız için dizgelere herhangi bir alan ayırmamıza gerek yok. Bellek yönetimi açısından tamamen özgürüz.

Aşağıda dizgelerle yapabileceğiniz birkaç örnek var:

Örnek: Birleştirme
ruby> word = "fo" + "o"
  "foo"

Örnek: Tekrarlatma
ruby> word = word * 2
  "foofoo"

Örnek: Karakterler seçimi

Ruby'de karakterlerin tamsayı olduğuna dikkat edelim:

ruby> word[0]
  102      # 102, `f' harfinin ASCII kodudur.
ruby> word[-1]
  111      # 111 `o' harfinin ASCII kodudur.

(Negatif indisler dizgenin başlangıcı yerine sonundan itibaren konumlanır.)


Örnek: Altdizge seçimi
ruby> herb = "parsley"
  "parsley"
ruby> herb[0,1]
  "p"
ruby> herb[-2,2]
  "ey"
ruby> herb[0..3]
  "pars"
ruby> herb[-5..-2]
  "rsle"

Örnek: Aynılığın sınanması
ruby> "foo" == "foo"
  true
ruby> "foo" == "bar"
  false

Bilginize

ruby-1.0 sürümünde yukarıdaki sonuçlar büyük harflidir (TRUE gibi).


Şimdi bu özelliklerin bazılarını hayata geçirelim: Bulmacamız bir "kelimeyi bil" bulmacası ama sanırım "bulmaca" kelimesi fazla mütevazi oldu ;)

# guess.rb olarak kaydedin
words = ['kestane', 'gurgen', 'palamut']
secret = words[rand(3)]

print "tahmin et? "
while guess = STDIN.gets
 guess.chop!
 if guess == secret
  print "Bildin!\n"
  break
 else
  print "Üzgünüm kaybettin.\n"
 end
 print "tahmin et? "
end
print "Kelime ", secret, ".\n"

Şimdilik kodun ayrıntıları hakkında fazla kafa yormayalım. Aşağıda yazılımın nasıl çalışması gerektiği görülüyor:

$ ruby guess.rb
tahmin et? kestane
Üzgünüm kaybettin.
tahmin et? gurgen
Üzgünüm kaybettin.
tahmin et? ^D
Kelime palamut.

(1/3 olasılığa karşı biraz daha iyi yapmalıydım...)