14. Yöntemleri Yeniden Tanımlama

Bir alt sınıfın davranışlarını, süper sınıfın yöntemlerini yeniden tanımlayarak değiştirebiliriz.

ruby> class İnsan
  |  def tanımla
  |    print "Ben insanım.\n"
  |  end
  |  def tren_bileti(yaş)
  |    if yaş < 12
  |     print "İndirimli ücret.\n"
  |    else
  |     print "Normal ücret.\n"
  |    end
  |  end
  | end
 :tren_bileti
ruby> İnsan.new.tanımla
Ben insanım.
 nil
ruby> class Öğrenci1 < İnsan
  |  def tanımla
  |    print "Ben öğrenciyim.\n"
  |  end
  | end
 :tanımla
ruby> Öğrenci1.new.tanımla
Ben öğrenciyim.
 nil

Örneğin süper sınıfın tanımla yöntemini tamamen yeniden tanımlamak yerine geliştirmek istediğimizi düşünelim. Bunun için super'i kullanıyoruz.

ruby> class Öğrenci2 < İnsan
  |  def tanımla
  |    super
  |    print "Ben öğrenciyim, aynı zamanda.\n"
  |  end
  | end
 :tanımla
ruby> Öğrenci2.new.tanımla
Ben insanım.
Ben öğrenciyim, aynı zamanda.
 nil

super özgün yöntemin ilgili özelliğinin miras alınmasını sağlar. Bazen iki tür insan olduğunu söylerler...

ruby> class Sahtekar < İnsan
  |  def tren_bileti(yaş)
  |    super(11) # ucuz tarife istiyoruz.
  |  end
  | end
 :tren_bileti
ruby>Sahtekar.new.tren_bileti(25)
İndirimli ücret.
 nil
ruby> class Dürüst < İnsan
  |  def tren_bileti(yaş)
  |    super(yaş) # verilen bağımsız değişkeni aktaralım
  |  end
  | end
 :tren_bileti
ruby>Dürüst.new.tren_bileti(25)
Normal ücret.
 nil