25. Hata İşleme: ensure deyimi

Bazen bir yöntem işini bitirdikten sonra temizlik yapılması gerekebilir. Örneğin açılmış olan bir dosyanın kapatılması ya da bir veri için ayrılan bellek gözesinin boşaltılması gerekebilir. Eğer her yöntem için her zaman tek bir çıkış noktası olsaydı temizleme kodumuzu tek bir yere koyardık ve çalıştırılacağından emin olurduk. Ancak yöntem bir çok yere geri dönebilir ve temizlik kodumuz beklenmeyen istisnalardan dolayı atlanabilir.

begin
 file = open("/tmp/bir_dosya", "w")
 # ... dosyaya yaziliyor...
 file.close
end

Ayrıca eğer kodun dosyaya yazdığımız kısmında bir istisna meydana gelirse o zaman dosya açık bırakılabilir. Ve böyle bir fazlalığa gitmek istemeyiz:

begin
 file = open("/tmp/bir_dosya", "w")
 # ... dosyaya yazılıyor ...
 file.close
rescue
 file.close
 fail # istisna yakalanıyor
end

Bu hantal bir yöntemdir; her return ve break ile ilgilenmek zorunda kalınca işler çığrından çıkar.

Bu yüzden "begin...rescue...end" şemasına ensure adında başka bir anahtar kelime daha ekleriz. ensure kodu begin kodunun başarılı olup olmadığına bakmaksızın çalıştırılır.

begin
 file = open("/tmp/bir_dosya", "w")
 # ... dosyaya yazılıyor ...
rescue
 # ... istisnalar yakalanıyor...
ensure
 file.close  # ...her zaman yapılması gerekir
end

ensure kodunu rescue olmadan da kullanmak mümkündür ya da tam tersi; ancak aynı begin...end bloğunda birlikte kullanılıyorlarsa rescue, ensure'den önce gelmelidir.