Python Eğitmeni

(Python Tutorial)

Düzenleyen: Nilgün Belma Bugüner
Çeviren: Dinçer Aydın
Yazan: Guido van Rossum
Yazan: Fred L. Drake, Jr.

1 Aralık 2022

Sürüm Bilgileri
Sürüm 2.3 Aralık 2022 Özgün belge: PythonLabs, Çeviri: DA, Düzenleme: NBB
Örnekler Python3 kullanılacağı varsayımıyla yeniden düzenlendi.
Sürüm 2.2.2 14 Ekim 2002 Özgün belge: PythonLabs, Çeviri: DA
http://dinceraydin.com/python/tut/tut.html adresindeki Windows sürümünden çevrilmiş Python Kılavuzu'nun Linux için uyarlamasıdır.
Sürüm 2.1.1 11 Kasım 2001 Özgün belge: PythonLabs, Çeviri: DA
http://dinceraydin.com/python/tut/tut.html adresindeki Windows sürümünden çevrilmiş Python Kılavuzu'nun Linux için uyarlamasıdır.
Özet

Bu belge Python2 Eğitmeninin çevirisi olup Python3 Eğitmeninin kapsamı biraz daha geniş olmakla birlikte bu çeviri hala yararlı bilgiler içermektedir. Örnekler Python3 kullanılacağı varsayılarak yeniden düzenlenmiştir.


İçindekiler
1. Giriş
1.1. İştahınızı Kabartalım
2. Yorumlayıcının Kullanımı
2.1. Yorumlayıcının Çalıştırılması
2.1.1. Etkileşimli Kip
2.1.2. Python Betikleri
2.1.3. Hataların Yakalanması
3. Python'a Giriş
3.1. Python'u Hesap Makinesi Olarak Kullanmak
3.1.1. Sayılar
3.1.2. Dizgeler
3.1.3. Listeler
3.2. Programlamaya Doğru İlk Adımlar
4. Akış Denetimi
4.1. if Deyimi
4.2. for Deyimi
4.3. range() işlevi
4.4. Döngülerde break, continue ve else Deyimleri
4.5. pass Deyimi
4.6. İşlev Tanımlama
4.7. İşlev Tanımları Üzerine Daha Fazla Bilgi
4.7.1. Bağımsız Değişken Değerlerini Önceden Belirleme
4.7.2. Bağımız değişken olarak anahtar kelime
4.7.3. Keyfî Bağımsız Değişken Listeleri
4.7.4. Lambda Biçemli İşlevler
4.7.5. Belgelendirme Dizgeleri
5. Veri Yapıları
5.1. Listeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
5.1.1. Listelerin Yığın Olarak Kullanılması
5.1.2. Listelerin Kuyruk Olarak Kullanılması
5.1.3. İşlevsel Yazılım Geliştirme Araçları
5.1.4. Liste Üreteçleri
5.2. del Deyimi
5.3. Demetler (tuples)
5.4. Sözlükler (Çağrışımlı Listeler)
5.5. Döngü Teknikleri
5.6. Koşullu İfadeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
5.7. Listeler, Dizgeler ve Demetler Arasında Kıyaslama
6. Modüller
6.1. Modüller Üzerine Daha Fazla Bilgi
6.1.1. Modül Arama Yolu
6.1.2. "Derlenmiş" Python Dosyaları
6.2. Standart Modüller
6.3. dir() İşlevi
6.4. Paketler
6.4.1. Bir paketten * yüklemek
6.4.2. Birbirlerini Yükleyen Modüller
7. Giriş ve Çıkış
7.1. Daha Güzel Çıkış Biçemi
7.2. Dosya Okuma ve Yazma
7.2.1. Dosya Nesnelerinin Yöntemleri
7.2.2. pickle Modülü
8. Hatalar ve İstisnalar
8.1. Sözdizimi Hataları
8.2. İstisnalar
8.3. İstisnaların Ele Alınması
8.4. İstisna Oluşturma
8.5. Kullanıcı Tanımlı İstisnalar
8.6. Son İşlemlerin Belirlenmesi
9. Sınıflar
9.1. Terminoloji hakkında...
9.2. Python Etki ve İsim Alanları
9.3. Sınıflara İlk Bakış
9.3.1. Sınıf Tanımlama
9.3.2. Sınıf Nesneleri
9.3.3. Örnek Nesneler
9.3.4. Yöntem Nesneleri
9.4. Bazı Açıklamalar
9.5. Kalıtım
9.5.1. Çoklu Kalıtım
9.6. Özel Değişkenler
9.7. Sona Kalanlar
9.8. İstisnalar Sınıf Olabilir
10. Ya bundan sonra?