1. Linux Sistemine Genel Bakış

Ön Bilgi

"Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir." - Kur'an-ı Kerim

Bu bölüm Linux işletim sistemi hakkında genel bir bilgi vermektedir. Öncelikle işletim sistemi tarafından yapılan temel işlevler tanımlanmaktadır. Daha sonra fazla ayrıntıya girmeden bu hizmetlerin işletilmesini sağlayan uygulamalar anlatılmıştır. Bu bölümün amacı sistem hakkında bütünsel bir şekilde bilgi vermektir. Bu sebeple her bölüm hakkındaki ayrıntılı bilgi başka yerlerde bulunmaktadır.