9.2. Ağ üzerinden giriş

Aynı ağ üzerindeki iki ayrı bilgisayar, genellikle tek bir fiziksel kablo üzerinden bağlanmıştır. Bu bilgisayarlar ağ üzerinden haberleşirken, bu haberleşme işleminde kullanılan ve her bir bilgisayarda ayrı ayrı bulunan uygulamalar, bir sanal bağlantı üzerinden birbirlerine bağlanmıştır. Bu bir çeşit hayali kablodur. Bu sanal bağlantı üzerinde bulunan her hangi bir bilgisayardaki uygulamalar etkin durumda kaldığı sürece kendi kablosu üzerinde tekel konumuna sahip olur. Bununla beraber bu bağlantılar hayali olduğu için her iki bilgisayarın işletim sistemleri pek çok sanal bağlantıyı aynı fiziksel kablo üzerinde paylaştırabilir.

Bu yolla çeşitli uygulamalar, diğer iletişimler ile uğraşmak zorunda kalmadan, tek bir kablo üzerinden iletişim sağlayabilir. Aynı kablo üzerinde çeşitli bilgisayarlara sahip olmak mümkün olmasına rağmen, bu iki bilgisayarın kurduğu sanal hat dışında kalan bilgisayarlar, parçası olmadıkları bu iletişim işini yok sayar.

Bu gerçeğin oldukça karmaşık ve soyut ötesi bir açıklamasıdır. Belki de öyledir, ama bununla birlikte, ağ bağlantılarının normal bağlantılardan neden değişik olduğunu, daha kolay anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Değişik bilgisayarlar üzerindeki süreçler birbirleri ile iletişime geçmek istedikleri zaman sanal bağlantılar kurulur. Bir ağ üzerindeki her hangi bir bilgisayardan diğerine bağlanabilmek yöntem olarak mümkün olduğu için çok fazla sayıda olası sanal iletişim mevcuttur. Bu nedenledir ki her olası bağlantı için ayrı bir agetty(8) başlatmak hiç de uygun olmayacaktır.

Bütün ağ bağlantılarını denetleyen (ve agetty(8)'ye karşılık gelen) inetd isimli tek bir süreç vardır. Gelen bir ağ bağlantı sinyali aldığı zaman, bu tek bağlantıyı denetim altında tutmak için yeni bir süreç başlatır. Orjinal süreç bekler ve olası yeni bağlantıları dinlemeye devam eder.

Ağ bağlantıları için birden fazla iletişim protokolü olduğundan dolayı bu iş biraz karışıktır. En önemli iki tanesi telnet ve rlogin'dir. Bu bağlantılara ek olarak, FTP, Gopher, http gibi, yapılması muhtemel diğer bağlantılar da mevcuttur. Belirli bir bağlantı türü için ayrı bir süreç yaratmak etkisiz olacaktır. Bu nedenle, bağlantı türlerini tanımlayabilecek ve doğru hizmetlerin çalışması için doğru uygulamaları yükleyebilecek tek bir dinleyici kullanılır. Bu dinleyici inetd olarak adlandırılır. Daha ayrıntılı bilgiyi Linux Ağ Yöntecisinin Kılavuzu isimli e-kitapta bulabilirsiniz.