8.5. Tek kullanıcılı kipte açılış

Tek kullanıcılı kip önemli bir çalışma seviyesidir. Bu kipte iken sadece sistem yöneticisi ve pek az sayıda süreç çalışır. Tek kullanıcılı kip, yönetici görevlerinin yerine getirilmesi için gereklidir. Örneğin; /usr dizini üzerinde fsck çalıştırmak gibi... Bu komutu çalıştırırken disk bölümünün bağlanmamış olması gerekmektedir, üstelik kok dosya sistemi için bütün sistem süreçleri öldürülmeden bu yapılamaz.

Çalışan bir sistem, telinit ile 1. çalışma seviyesi istenerek tek kullanıcılı kipe çevrilebilir. Açılış esnasında çekirdek komut satırından emergency veya single kelimeleri girilerek de, init'e öntanımlı açılış seviyesini çalıştırmaması gerektiği belirtilebilir (Çekirdek komut satırı sistemin açılışının nasıl yapıldığına bağlı olarak değişik şekillerde kullanılabilir).

Tek kullanıcılı kip; bazı zamanlar herhangi bir dosya sistemi bağlanmadan önce fsck komutunun el ile çalıştırılması için gerekli olabilmektedir. Örneğin, bozulmuş bir /usr bölümü üzerinde yapacağınız her işlem onun iyice bozulmasına sebep olabilir. Bu nedenle mümkün olan en kısa süre içinde fsck komutunun çalıştırılması gerekli olabilir.

Şayet başlangıçta otomatik devreye giren fsck hata verirse, açılış betikleri init'i tek kullanıcılı kipte açılmaya zorlar. Bu fsck komutunun otomatik olarak onaramadığı bir dosya sisteminin kullanılmasını önlemeye yönelik bir tedbirdir. Bu tür bozulmalar gerçekte çok nadiren görülür ve bozulmuş bir sabit disk veya deneysel bir çekirdek tarafından meydana getirilir.

Bir güvenlik önlemi olarak; düzgün ayarlanmış bir işletim sistemi, tek kullanıcılı kipte kabuk çalıştırmadan önce, root parolasının girilmesini isteyecektir. (Dosya sistemi sorunları nedeniyle /etc/passwd dosyası bozulmuşsa, girişte parola istenmeyecektir.