8.4. /etc/inittab içinde özel ayarlamalar

/etc/inittab dosyası init'in özel durumlara tepki vermesini sağlayacak özel yetenekler içerir. Bu özel nitelikler üçüncü alanlar içerisindeki özel kelime/kelime grupları tarafından belirlenir. Örneğin:

powerwait

Enerji kesintisi durumunda, init'in sistemi kapatmasına izin verir. Burada bir kesintisiz güç kaynağı ve bu kaynağı takip edip sonuçları init sürecine bildiren bir yazılım kullandığınız varsayılmaktadır.

ctrlaltdel

Kullanıcının klavyeden ctrl+alt+del tuşlarına basması durumunda init sistemin yeniden başlatılmasını sağlar.

Bilginize

Sistem yöneticisi ctrl+alt+del tuşlarını istediği başka bir şeyi yapması veya hiçbir şey yapmaması için ayarlayabilir.

sysinit

Sistem açılışında çalıştırılacak komut. Bu komut örneğin /tmp dizininin temizlenmesini sağlayabilir.

Yukarıdaki liste ayrıntılı bir liste değildir. Bu nedenle inittab kılavuz sayfasının incelenmesi faydalı olabilir.