8.2. init'in agetty'yi başlatmak için yapılandırılması: /etc/inittab dosyası

Başladığı zaman, init /etc/inittab yapılandırma dosyasını okur. Şayet HUP sinyali gönderirseniz,[58] bu dosyayı tekrar okur. Böylece değişikliklerin etkin olması için sistemin yeniden başlatılması gerekmez.

/etc/inittab dosyası biraz karışık bir yapıdadır. Biz agetty(8) uygulamasının basit yapılandırılması ile başlayalım. /etc/inittab satırları iki nokta üstüste imleri ile ayrılmış 4 alan içerir:

id:çalışma_seviyeleri:eylem:süreç

Bu alanlar aşağıda tanımlanmıştır. Ek olarak /etc/inittab, boş satırlar ve # işaretiyle başlayan satırlar içerebilir. Tüm bunlar göz ardı edilir.

id

Dosya içerisindeki satırı tanımlar. agetty(8) satırları için, üzerinde çalıştığı uçbirimleri belirtir (aygıt dosya isimlerinde /dev/tty'den sonra gelen karakterler). Diğer satırlar için bu önemli değildir (uzunluk sınırlamaları dışında), fakat bu eşsiz olmalıdır.

çalışma_seviyeleri

Bu satırın hangi çalışma seviyeleri için kullanılacağı belirtilir. Çalışma seviyeleri tek rakamlarla ayraçsız olarak yanyana verilir. Gelecek bölümde bu seviyeler açıklanmıştır.

eylem

Satırın ne iş yapacağını belirtir. Örneğin; respawn ile sonraki alandaki komutun çıkışta tekrar çalıştırılacağını, once ile ise sadece bir kez çalıştırılacağını tanımlarız.

süreç

Çalıştırılacak komut.

Birinci sanal uçbirim üzerinde (/dev/tty1), normal çok kullanıcılı seviyelerde (2-5) bir agetty(8) çalıştırmak için şu satırı yazmalıyız:

1:2345:respawn:/sbin/getty 9600 tty1

Birinci bölüm bu satırın /dev/tty1 için olduğunu belirtir. İkinci bölüm ise 2,3,4 ve 5. çalışma seviyelerinin kullanılacağını belirtir. Üçüncü bölüm ise, çıkışta bu komutun tekrar çalıştırılması gerektiğini ve böyle bir kullanıcının ayrıldıktan sonra isterse tekrar bağlanabilmesinin sağlanacağını belirtir. Son bölüm ise bu uçbirim üzerinde agetty(8) komutunun çalıştırılacağını belirtir. agetty(8) sürümüne göre çalışma şekli değişik olabilir. Kılavuz sayfasına bakmayı unutmayın.

Şayet bir sisteme uçbirimler veya aranacak modem hatları eklemek isterseniz, /etc/inittab dosyasına daha fazla satır eklemeniz gerekecektir. Her uçbirim veya hat için bir satır yazmak zorundasınız. Ayrıntılı bilgi için init, inittab ve agetty(8) kılavuz sayfasına bakmanız faydalı olacaktır.

Bir komut çalıştırılmaya başlarken hata verirse ve init onu tekrar başlatmak için ayarlanmışsa, bu büyük miktarda sistem kaynağı tüketir: init komutu başlatır, komut hata verir; init komutu tekrar başlatır, komut hata verir; init komutu bir daha başlatır, komut yine hata verir ve bu sonsuza kadar devam eder. Bunu önlemek için, init bir komutu ne sıklıkta tekrar başlatacağının izlerini tutar. Şayet çalıştırma sıklığı artarsa, tekrar başlatmadan önce 5 dakika geçmesini bekler.[58] kill -HUP 1 komutunu root olarak çalıştırarak init'in /etc/inittab dosyasını yeniden okumasını sağlayabilirsiniz.