2.6. /var dosya sistemi

Sürekli değişen sistem bilgileri burada saklanır. Her sistem için özeldir. İstisnalar dışında diğer sistemler ile paylaşılmaz.

/var/cache/man

İsteğe göre düzenlenmiş kılavuz sayfalar için önbellekleme alanı. Bazı kılavuz sayfaları ön-biçemli gelebilir. Bunlar /usr/share/man/cat* dizinlerinde bulunabilir, biçemlendikten sonra /var/cache/man altında saklanır. Genellikle kılavuz sayfaları /usr/share/man/man?/ (? = kılavuz sayfalarının bölüm numarası - bilgi için man7 dizininde bulunan man kılavuz sayfasına bakınız) altında depolanır.

/var/games

/usr altındaki oyunlara ait her türlü bilgi burada saklanır. Böylece /usr ile salt okunur bağlantı sağlanır.

/var/lib

Sistemin normal çalışması esnasında değişen dosyalar ve bilgiler burada tutulur.

/var/local

/usr/local altında kurulmuş çeşitli uygulamalara ait bilgiler burada bulunur (Örneğin; sistem yöneticileri tarafından kurulmuş uygulamalar). Şayet ayarlanmış veya yönlendirilmiş iseler yerel olarak kurulmuş bile olsalar bu uygulamalar, /var dizini altındaki diğer bölgeleri de kullanır.

/var/lock

Kilit (lock) dosyaları. Pek çok süreç belirli aygıt ya da dosyaları kullandıklarını göstermek için /var/lock dizini altında bir kilit dosyası oluşturur. Diğer süreçler buraya dikkat eder ve böylece aygıt ya da dosya çakışması olması önlenir.

/var/log

Sistem yöneticisini ilgilendiren günlük kayıtları burada tutulur. Syslog (tüm çekirdek ve sistem yazılımlarının iletileri /var/log/messages dosyasında saklanır) ve login(1) (sisteme kullanıcı giriş ve çıkışları /var/log/wtmp dosyasında saklanır) uygulamalarının kayıtları burada tutulur.

/var/mail

FHS tarafından onaylanan, kullanıcı eposta kutularının bulunduğu dosyalardır. Bazı dağıtımlarda /var/spool/mail içinde tutulur.

/var/run

Bir sonraki açılışa kadar geçerli olan sistem hakkında bilgi içeren dosyalar burada tutulur. Örneğin /var/run/utmp sisteme bağlı durumdaki kişiler hakkında bilgi içerir.

/var/spool

Haberler, yazıcı kuyrukları ve diğer kuyruktaki işler hakkında bilgi içeren dizindir. Her biri için ayrı bir alt dizin mevcuttur. /var/spool/news gibi.. Bazı dağıtımlarda eposta kutularını içeren dosyalarda /var/spool/mail dizini altındadır.

/var/tmp

Çok büyük veya çok uzun bir zamandır var olan /tmp dizini içerisindeki geçici dosyaları içerir. Sistem yöneticisi /var/tmp içerisinde çok eski dosyalara müsaade etmeyebilir.