2.5. /usr dosya sistemi

Bütün uygulamalar buraya yüklendiği için bu dizin oldukça geniştir. /usr içindeki bütün dosyalar bir Linux dağıtımı ile gelir. Yerel kullanıcılar tarafından yüklenen diğer uygulamalar /usr/local altına gider. Bu sayede aynı dağıtımdan güncelleme veya başka bir dağıtımdan kurulum yapmak mümkün olur. Bu olaylar sırasında yerel dosyalarda bir kayıp söz konusu olmaz. Ve bütün dosyaları yeniden yüklemek gerekmez. /usr dosya sisteminin bazı alt dizinleri aşağıda belirtilmiştir.

/usr/X11R6

X Pencere Sistemi dosyalarını içerir. X'in yüklenmesi ve geliştirilmesi için X dosyaları sisteme entegre değildir. /usr/X11R6 dizinin içeriği /usr dizininkine benzer.

/usr/bin

Hemen hemen bütün kullanıcı komutları burada yer alır. Bazı komutlar /bin veya /usr/local/bin altındadır.

/usr/sbin

Kök dosya sisteminde ihtiyaç duyulmayan sistem yöneticisi komutları burada bulunur. Örneğin pek çok sunucu burada bulunur.

/usr/share/man, /usr/share/info, /usr/share/doc

Kılavuz sayfaları, GNU bilgi sayfaları, SSS ve çeşitli diğer belgeler.

/usr/include

C dilinin başlık dosyaları bulunur. Geleneksel olarak /usr/lib altında olması gerekirken, ezici bir çoğunluk bu ismi desteklemektedir.

/usr/lib

Uygulamalar ve alt sistemler için değişmeyen veri dosyaları burada bulunur. lib kısaltması library (kütüphane) den gelir. Genel yazılım kütüphaneleri buradadır.

/usr/local

Yerel kullanıcılar tarafından yüklenmiş uygulamalar burada bulunur. Dağıtımlar buraya hiçbir şey yüklemez. Burası tamamen yerel yöneticinin kullanımına tahsis edilmiştir. Herhangi bir güncelleme veya yükseltme durumunda buradaki uygulamalar üzerine kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.