2.4. /dev dizini

/dev dizini pek çok çeşit aygıt için aygıt giriş/çıkış dosyaları içerir. Ethernet kartı hariç tüm aygıtlar için bu dizin altında - sistemde olsun ya da olmasın - bir düğüm vardır. Özel bir düzendeki aygıt dosyaları Aygıt Dosyaları bölümünde açıklanmıştır. Sistem kurulumu sırasında aygıt dosyaları yaratılır. Daha sonra ise /dev/MAKEDEV betiği ile yenileri yapılabilir. Sadece yerel aygıt dosyalarını veya bağlarını tanımlamak için sistem yöneticileri tarafından yazılmış olan /dev/MAKEDEV.local betiği kullanılır. Bu işlem standart MAKEDEV betiği ile oluşturulamayan aygıt dosyaları ve bağları için yapılır.