6.1. Sistem Kaynakları

Sisteminizin başarımını izleyebilmek çok önemlidir. Sistem kaynakları çok azalırsa, birçok soruna neden olabilir. Sistem kaynakları, bireysel kullanıcılar tarafından veya sisteminizin barındırabileceği e-posta veya HTML sayfaları gibi hizmetler tarafından kullanılabilir. Neler olduğunu bilme yeteneği, sistem yükseltmelerinin gerekip gerekmediğini veya bazı hizmetlerin başka bir makineye taşınması gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

6.1.1. top komutu

Bu komutlardan en yaygın olanı top(1) komutudur. top, sürekli olarak güncellenen sistem kaynakları kullanım raporunu görüntüler.

# top
12:10:49 up 1 day, 3:47, 7 users, load average: 0.23, 0.19, 0.10
125 processes: 105 sleeping, 2 running, 18 zombie, 0 stopped
CPU states:  5.1% user  1.1% system  0.0% nice  0.0% iowait 93.6% idle
Mem:  512716k av, 506176k used,  6540k free,    0k shrd,  21888k buff
Swap: 1044216k av, 161672k used, 882544k free         199388k cached

 PID USER   PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM  TIME CPU COMMAND
 2330 root   15  0 161M 70M 2132 S   4.9 14.0 1000m  0 X
 2605 weeksa  15  0 8240 6340 3804 S   0.3 1.2  1:12  0 kdeinit
 3413 weeksa  15  0 6668 5324 3216 R   0.3 1.0  0:20  0 kdeinit
18734 root   15  0 1192 1192  868 R   0.3 0.2  0:00  0 top
 1619 root   15  0  776 608  504 S   0.1 0.1  0:53  0 dhclient
  1 root   15  0  480 448  424 S   0.0 0.0  0:03  0 init
  2 root   15  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 keventd
  3 root   15  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 kapmd
  4 root   35 19   0  0   0 SWN  0.0 0.0  0:00  0 ksoftirqd_CPU0
  9 root   25  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 bdflush
  5 root   15  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 kswapd
  10 root   15  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 kupdated
  11 root   25  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 mdrecoveryd
  15 root   15  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:01  0 kjournald
  81 root   25  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 khubd
 1188 root   15  0   0  0   0 SW  0.0 0.0  0:00  0 kjournald
 1675 root   15  0  604 572  520 S   0.0 0.1  0:00  0 syslogd
 1679 root   15  0  428 376  372 S   0.0 0.0  0:00  0 klogd
 1707 rpc    15  0  516 440  436 S   0.0 0.0  0:00  0 portmap
 1776 root   25  0  476 428  424 S   0.0 0.0  0:00  0 apmd
 1813 root   25  0  752 528  524 S   0.0 0.1  0:00  0 sshd
 1828 root   25  0  704 548  544 S   0.0 0.1  0:00  0 xinetd
 1847 ntp    15  0 2396 2396 2160 S   0.0 0.4  0:00  0 ntpd
 1930 root   24  0  76  4   0 S   0.0 0.0  0:00  0 rpc.rquotad

Raporun üst kısmında sistem süresi, çalışma süresi, işlemci (CPU) kullanımı, fiziksel ve takas bellek kullanımı ve süreç sayısı gibi bilgiler listelenir. Aşağıda, işlemci kullanımına göre sıralanmış işlemlerin bir listesi bulunmaktadır.

Çalışırken top çıktısını değiştirebilirsiniz. i'ye basarsanız, top artık boşta olan süreçleri göstermez. Tekrar görmek için tekrar i tuşuna basın. M'ye basmak, bellek kullanımına göre sıralar, S süreçlerin ne kadar süredir çalıştığına göre sıralar ve P tekrar işlemci kullanımına göre sıralar.

Görüntüleme seçeneklerine ek olarak, süreçleri top komutundan da değiştirebilirsiniz. Belirli bir kullanıcının sahip olduğu süreçleri görüntülemek için u'yu, süreçleri sonlandırmak için k'yı ve yeniden önceliklendirmek için r'yi kullanabilirsiniz.

Süreçler hakkında daha ayrıntılı bilgi için /proc dosya sistemine bakabilirsiniz. /proc dosya sisteminde, sayısal adlara sahip bir dizi alt dizin bulacaksınız. Bu dizinler, o anda çalışan işlemlerin süreç kimlikleriyle ilişkilendirilir. Her dizinde, süreç hakkında bilgi içeren bir dizi dosya bulacaksınız.

/proc DİZİNİNDEKİ DOSYALARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAMALISINIZ, YAPARSANIZ SİSTEM SORUNLARINA SEBEP OLABİLİR!

6.1.2. iostat komutu

iostat(1), geçerli CPU yük ortalamasını ve disk G/Ç bilgilerini görüntüler. Bu, disk G/Ç kullanımını izlemek için harika bir komuttur.

# iostat
Linux 2.4.20-24.9 (myhost)    12/23/2003

avg-cpu: %user  %nice  %sys  %idle
     62.09  0.32  2.97  34.62

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
dev3-0      2.22    15.20    47.16  1546846  4799520

2.4 çekirdekler için aygıtlar, aygıtın ana ve alt numaralarını kullanan adlardır. Bu durumda listelenen aygıt /dev/hda'dır. iostat'ın verileri daha ayrıntılı göstermesini sağlamak için -x seçeneğini kullanın.

# iostat -x
Linux 2.4.20-24.9 (myhost)    12/23/2003

avg-cpu: %user  %nice  %sys  %idle
     62.01  0.32  2.97  34.71

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/hdc  0.00  0.00 .00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00   0.00   2.35 0.00 0.00 14.71
/dev/hda  1.13  4.50 .81 1.39 15.18 47.14 7.59 23.57  28.24   1.99 63.76 70.48 15.56
/dev/hda1 1.08  3.98 .73 1.27 14.49 42.05 7.25 21.02  28.22   0.44 21.82 4.97 1.00
/dev/hda2 0.00  0.51 .07 0.12  0.55  5.07 0.27 2.54  30.35   0.97 52.67 61.73 2.99
/dev/hda3 0.05  0.01 .02 0.00  0.14  0.02 0.07 0.01   8.51   0.00 12.55 2.95 0.01

iostat(1) kılavuz sayfası, bu sütunların her birinin ne anlama geldiğine dair ayrıntılı bir açıklama içerir.

6.1.3. ps komutu

ps(1) şu anda çalışan süreçlerin bir listesini sağlayacaktır. Bu komutun size sunduğu çok çeşitli seçenekler vardır.

Yaygın bir kullanım, şu anda çalışan tüm süreçleri listelemek olacaktır. Bunu yapmak için ps -ef komutunu kullanırsınız. (Bu komutun ekran çıktısı eklenemeyecek kadar büyük, aşağıya yalnızca çıktının bir bölümü alınmıştır.)

UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root     1   0 0 Dec22 ?    00:00:03 init
root     2   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [keventd]
root     3   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [kapmd]
root     4   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
root     9   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [bdflush]
root     5   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [kswapd]
root     6   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [kscand/DMA]
root     7   1 0 Dec22 ?    00:01:28 [kscand/Normal]
root     8   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [kscand/HighMem]
root    10   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [kupdated]
root    11   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [mdrecoveryd]
root    15   1 0 Dec22 ?    00:00:01 [kjournald]
root    81   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [khubd]
root   1188   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [kjournald]
root   1675   1 0 Dec22 ?    00:00:00 syslogd -m 0
root   1679   1 0 Dec22 ?    00:00:00 klogd -x
rpc    1707   1 0 Dec22 ?    00:00:00 portmap
root   1813   1 0 Dec22 ?    00:00:00 /usr/sbin/sshd
ntp    1847   1 0 Dec22 ?    00:00:00 ntpd -U ntp
root   1930   1 0 Dec22 ?    00:00:00 rpc.rquotad
root   1934   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [nfsd]
root   1942   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [lockd]
root   1943   1 0 Dec22 ?    00:00:00 [rpciod]
root   1949   1 0 Dec22 ?    00:00:00 rpc.mountd
root   1961   1 0 Dec22 ?    00:00:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
root   2057   1 0 Dec22 ?    00:00:00 /usr/bin/spamd -d -c -a
root   2066   1 0 Dec22 ?    00:00:00 gpm -t ps/2 -m /dev/psaux
bin    2076   1 0 Dec22 ?    00:00:00 /usr/sbin/cannaserver -syslog -u bin
root   2087   1 0 Dec22 ?    00:00:00 crond
daemon  2195   1 0 Dec22 ?    00:00:00 /usr/sbin/atd
root   2215   1 0 Dec22 ?    00:00:11 /usr/sbin/rcd
weeksa  3414 3413 0 Dec22 pts/1  00:00:00 /bin/bash
weeksa  4342 3413 0 Dec22 pts/2  00:00:00 /bin/bash
weeksa  19121 18668 0 12:58 pts/2  00:00:00 ps -ef

İlk sütun sürecin sahibini gösterir. İkinci sütun süreç kimliğidir. Üçüncü sütun, üst süreç kimliğidir. Bu, süreci oluşturan veya başlatan süreçtir. Dördüncü sütun işlemci kullanımıdır (yüzde olarak). Beşinci sütun, süreç yeterince uzun süredir çalışıyorsa, başlatma tarihidir. Altıncı sütun, varsa, işlemle ilişkili tty'dir. Yedinci sütun topyekün işlemci kullanımıdır (çalışırken kullanılan toplam işlemci süresi). Sekizinci sütun, komutun kendisidir.

Bu bilgilerle, sisteminizde tam olarak neyin çalıştığını görebilir ve boşta kalmış veya sorunlara neden olan süreçleri sonlandırabilirsiniz.

6.1.4. vmstat komutu

vmstat(1) komutu, sistem süreçleri, bellek, takas, G/Ç ve işlemciler için istatistikleri gösteren bir rapor gösterecektir. Bu istatistikler, komutun en son çalıştırıldığı zamandan itibaren elde edilen veriler kullanılarak oluşturulur. Hiç komut çalıştırılmaması durumunda, sistemin yeniden başlatılmasından itibaren elde edilen veriler kullanılır.

# vmstat -a
procs -----------memory---------------swap-- -----io--- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  inact active si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0   0 2328840 3067588 638812 0  0   8   5  66 210 1 0 98 0 0

Aşağıdakiler vmstat(1) kılavuz sayfasından alınmıştır.

ALAN AÇIKLAMALARI
procs (Süreçler)
r: Çalıştırılabilir süreçlerin sayısı (çalışan veya çalışmayı bekleyen).
b: G/Ç işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen engellenen süreçlerin sayısı.
memory (Bellek)
Bunlar --unit seçeneğinden etkilenir.
swpd: kullanılan takas belleği miktarı.
free: kullanılmamış bellek miktarı.
buff: tampon olarak kullanılan bellek miktarı.
cache: önbellek olarak kullanılan bellek miktarı.
inact: etkin olmayan bellek miktarı. (-a seçeneği)
active: etkin bellek miktarı. (-a seçeneği)
swap (Takas)
Bunlar --unit seçeneğinden etkilenir.
si: Diskten takas edilen bellek miktarı/saniye.
so: Diske takas edilen bellek miktarı/saniye.
I/O (G/Ç)
bi: Blok aygıtından alınan blok miktarı/saniye.
bo: Blok aygıtına gönderilen blok miktarı/saniye.
system (Sistem)
in: Sistem sayacı dahil, saniyedeki sistem kesmesi sayısı.
cs: Saniyedeki bağlam değiştirme sayısı.
cpu (İşlemci)
Bunlar, toplam işlemci süresinin yüzdeleridir.
us: Çekirdek dışı kod çalıştırmak için harcanan süre. (kullanıcı zamanı, çalışma süresi dahil)
sy: Çekirdek kodunu çalıştırmak için harcanan süre. (Sistem zamanı)
id: Boşta geçirilen süre. Linux 2.5.41'den önce buna G/Ç bekleme süresi dahildir.
wa: G/Ç beklerken geçen süre. Linux 2.5.41'den önce, boşta geçen süre dahildir.
st: Sanal bir makineden çalınan zaman. Linux 2.6.11 öncesi, bilinmiyor.

6.1.5. lsof komutu

lsof(8) komutu, kullanımda olan her dosyanın bir listesini gösterir. Linux her şeyi bir dosya olarak kabul ettiğinden, bu liste çok uzun olabilir. Ancak, bu komut sorunların tanılanmasında yararlı olabilir. Bunun bir örneği, bir dosya sistemini ayırmak istemeniz, ancak size bunun kullanımda olduğunun bildirilmesidir. Kimin kullandığını görmek için dosya sisteminin adı ile bu komutu ve grep(1)'i kullanabilirsiniz.

Veya belirli bir süreç tarafından kullanılan tüm dosyaları görmek istediğinizi varsayarsak lsof -p süreç- kimliği komutunu kullanabilirsiniz.

6.1.6. Daha Fazla Yardımcı Araç Bulmak

Hangi komut satırı araçlarının mevcut olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kıvılcım Hindistan, Linux Kitapçığı adlı bir başvuru kılavuzu yazdı. Hangi araçların olduğunu ve bir dizi görevi nasıl yapacağınızı öğrenmek için iyi bir kaynaktır.