WHO(1) Kullanıcı Komutları  WHO(1)

İSİM

who — oturum açmış kullanıcıları gösterir

KULLANIM


who [SEÇENEK...] [ DOSYA | DĞŞ1 DĞŞ2 ]

AÇIKLAMA

Sistemde oturum açmış kullanıcılar hakkında bilgi verir.

-a, --all

-b -d --login -p -r -t -T -u ile aynı

-b, --boot

Son sistem önyüklemesinin zamanını gösterir.

-d, --dead

Ölü süreçleri gösterir.

-H, --heading

Sütun başlıkları satırını gösterir.

--ips

Konak adları yerine IP adreslerini gösterir. --lookup seçeneği ile birlikte belirtilirse konak adına IP adresi yerine, varsa, IP adresine konak adı eşleştirmesi yapılmaya çalışılır.

-l, --login

Sistemdeki login süreçlerini gösterir.

--lookup

Konak isimlerini DNS üzerinden IP ile eşleştirmeye çalışır.

-m

Yalnızca standart girdi ile ilişkili konak ve kullanıcı adını gösterir

-p, --process

init tarafından başlatılmış etkin süreçleri gösterir

-q, --count

Oturum açmış kullanıcı isimlerini ve sayısını gösterir.

-r, --runlevel

Geçerli çalışma seviyesini gösterir.

-s, --short

Yalnızca isim, oturum açma uçbirimi ve zamanı gösterilir (öntanımlı)

-t, --time

Sistem zamanının en son değiştiği zamanı gösterir.

-T, -w, --mesg

Kullacının iletisi durumunu + veya - olarak gösterir

-u, --users

Oturum açmış kullanıcıları listeler.

--message

-T ile aynı.

--writable

-T ile aynı.

--help

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

DOSYA belirtilmezse /var/run/utmp kullanılır. /var/log/wtmp de belirtilebilir. DĞŞ1 ve DĞŞ2 belirtilirse -m belirtilmiş varsayılır: 'am i' ve 'mom likes' olağandır.

YAZAN

Joseph Arceneaux, David MacKenzie ve Michael Stone tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/who>
Veya sisteminizde: info '(coreutils) who invocation'

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.