3.18. /tmp

3.18.1. Amaç

/tmp dizini, geçici dosyalar gerektiren uygulamalar için kullanılabilir hale getirilmelidir.

Uygulamalar, çağrılar arasında /tmp içindeki herhangi bir dosyanın veya dizinin korunduğunu varsaymamalıdır.

Gerekçe

IEEE standardı POSIX.1-2008, yukarıdaki bölüme benzer gereksinimleri listelemiştir.

/tmp'de saklanan veriler konağa özgü şekilde silinebilse de, sistem her başlatıldığında /tmp'de bulunan dosya ve dizinlerin silinmesi önerilir.

FHS, bu tavsiyeyi tarihsel emsal ve yaygın uygulama temelinde eklemiş, ancak sistem yönetimi bu standardın kapsamında olmadığı için bir gereklilik haline getirmemiştir.