2. Dosya Sistemi

Bu standart, FHS uyumlu dosya sistemini temel alan bir işletim sisteminin, çoğu UNIX dosya sisteminde bulunan aynı temel güvenlik özelliklerini desteklediğini varsayar.

Dosyalar arasında birbirinden bağımsız iki ayrım tanımlamak mümkündür: paylaşımlıya karşın paylaşımsız ve değişkene karşın durağan. Genel olarak, bu yönleriyle farklılık gösteren dosyaların farklı dizinlerde bulunması gerekir. Bu ayrımın yapılması, farklı kullanım özelliklerine sahip dosyaların farklı dosya sistemlerinde saklanmasını kolaylaştırır.

"Paylaşımlı" dosyalar, bir konakta saklanabilen ve diğerlerinde kullanılabilen dosyalardır. "Paylaşımsız" dosyalar, paylaşılamayan dosyalardır. Örneğin, kullanıcı ev dizinlerindeki dosyalar paylaşılabilirken aygıt kilit dosyaları paylaşılamaz.

"Durağan" dosyalar, sistem yöneticisi müdahalesi olmadan değişmeyen ikil dosyalar, kütüphaneler, belge dosyaları ve diğer dosyaları içerir. "Değişken" dosyalar durağan olmayan dosyalardır.

Gerekçe

Paylaşımlı dosyalar bir konakta depolanabilir ve birkaç başka konakta kullanılabilir. Ancak genel olarak, dosya sistemi hiyerarşisindeki tüm dosyalar paylaşılabilir değildir ve bu nedenle her sistemin en azından paylaşılamayan dosyaları içeren yerel bir deposu vardır. Bir sistemin ihtiyaç duyduğu ve yabancı bir konakta depolanan dosyaların, yabancı konaktaki bir veya birkaç dizini bağlayarak kullanılabilir hale getirilmesi uygundur.

Durağan ve değişken dosyaların ayrılması gerekir çünkü durağan dosyalar, değişken dosyalardan farklı olarak salt okunur ortamda depolanabilir ve değişken dosyalarla aynı zamanlamaya göre yedeklenmeleri gerekmez.

Tarihsel olarak UNIX benzeri dosya sistemi hiyerarşileri, hem /usr hem de /etc altında hem durağan hem de değişken dosyaları içeriyordu. Yukarıda bahsedilen getirileri gerçekleştirmek için /var hiyerarşisi oluşturulmuş ve tüm değişken dosyalar /usr'den /var'a aktarılmıştır. Sonuç olarak /usr artık salt okunur olarak bağlanabilir olmuştur (eğer ayrı bir dosya sistemiyse). Değişken dosyalar, teknolojinin izin verdiği ölçüde uzun bir süre boyunca /etc'den /var'a aktarılmaya devam etmiştir.

Burada FHS uyumlu bir sistem örneği yer almaktadır. (Diğer FHS uyumlu düzenler de mümkündür.)

  paylaşımlı paylaşımsız
durağan /usr /etc
  /opt /boot
değişken /var/mail /var/run
  /var/spool/news /var/lock