3.17. /srv

3.17.1. Amaç

/srv sistem tarafından sunulan sunucuya özgü verileri içerir.

Gerekçe

Bu dizinin ana amacı, kullanıcıların belirli bir hizmet için veri dosyalarının konumunu bulabilmeleri ve tek bir ağaç gerektiren hizmetlerin salt okunur ve yazılabilir verileri ile komut dosyalarının (cgi komut dosyaları gibi) makul şekilde yerleştirilebilmesidir. Yalnızca belirli bir kullanıcıyı ilgilendiren veriler, o kullanıcının ev dizinine gitmelidir. Verinin dizin ve dosya yapısı tüketicilere açık değilse, veriler /var/lib dizinine gitmelidir.

/srv'nin alt dizinlerini adlandırmak için kullanılan yöntem, bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda şu anda bir fikir birliği olmadığından belirlenmemiştir. /srv altındaki verileri yapılandırmanın yöntemlerinden biri protokole göredir: ftp, rsync, http ve git gibi. Büyük sistemlerde, /srv'yi /srv/physics/www, /srv/compsci/cvs gibi yönetim birimlerine göre yapılandırmak yararlı olabilir. Bu kurulum konaktan konağa farklılık gösterecektir. Bu nedenle, hiçbir uygulama /srv'nin belirli bir alt dizin yapısına sahip olduğuna veya verilerin /srv'de depolanması gibi bir gerekliliğe güvenmemelidir. Ancak /srv, FHS uyumlu sistemlerde her zaman bulunmalı ve bu tür veriler için öntanımlı konum olarak kullanılmalıdır.

Dağıtımlar, bu dizinlerdeki yerel olarak yerleştirilmiş dosyaları yönetici izni olmadan kaldırmamaya özen göstermelidir.[21][21] Bu alanlar genellikle hem başlangıçta dağıtım tarafından yüklenen hem de yönetici tarafından eklenen dosyaları içerdiğinden, bu özen, özellikle önemlidir.