3.15. /run

3.15.1. Amaç

Bu dizin, önyüklemeden itibaren sistemi açıklayan sistem bilgisi verilerini içerir. Bu dizin altındaki dosyalar, önyükleme işleminin başlangıcında temizlenmelidir (uygun şekilde kaldırılmalı veya kırpılmalıdır).

Bu dizinin amaçlarını bir zamanlar /var/run yerine getiriyordu. Genel olarak uygulamalar, geriye dönük uyumluluk amacıyla /run için belirtilen gereksinimleri karşılamak üzere /var/run dizinini kullanmaya devam edebilir. /run dizinini kullanmak üzere taşınan uygulamalar, /var/run ile ilgili bölümde belirtilen durumlar dışında, /var/run kullanımını durdurmalıdır.

Uygulamaların bir /run alt dizini olabilir; bu, birden fazla çalışma zamanı dosyası kullanan uygulamalar için teşvik edilir. Kullanıcılar da ayrıca bir /run alt dizinine sahip olabilir, ancak /run dizininin kendisinin ve alt dizinlerinin yetkisiz kullanımını önlemek için erişim haklarının uygun şekilde sınırlanmasına özen gösterilmelidir.[18]

3.15.2. Gereksinimler

Başlangıçta /etc dizinine yerleştirilmiş olan süreç kimliği (PID) dosyalarının /run dizinine yerleştirilmesi gerekir. PID dosyaları için adlandırma kuralı <uygulama-adı>.pid'dir. Örneğin, crond PID dosyası /run/crond.pid olarak adlandırılır.

PID dosyalarının dahili biçemi değişmeden kalır. Dosya, süreç kimliğinin ASCII kodlu ondalık değeri ve bir satır sonu karakterinden oluşmalıdır. Örneğin, crond süreç numarası 25 ise, /run/crond.pid dosyası üç karakter içerecektir: iki, beş ve satır sonu.

PID dosyalarını okuyan uygulamalar, kabul ettikleri değerlerde biraz esnek olmalıdır; yani, PID dosyasındaki fazladan boşlukları, baştaki sıfırları, sonda satır sonu karakterinin olmamasını veya ek satırları göz ardı etmelidir. PID dosyalarını oluşturan uygulamalar, yukarıdaki paragrafta açıklanan basit belirtimi kullanmalıdır.

Geçici UNIX etki alanı soketlerini oluşturan sistem uygulamaları, bunları yukarıda belirtildiği gibi bu dizine veya uygun bir alt dizine yerleştirmelidir.[18] /run ayrıcalıksız kullanıcılar için yazılabilir olmamalıdır; herhangi bir kullanıcının bu dizine yazabilmesi büyük bir güvenlik sorunudur. Kullanıcıya özel alt dizinler, yalnızca o dizinlerin sahibi tarafından yazılabilir olmalıdır.