3.3. Özel Seçenekler

İlgili alt sistem kurulu ise aşağıdaki dizinler veya bu dizinlere sembolik bağların / içerisinde bulunması gerekir:

Dizin Açıklama
home Kullanıcı ev dizinleri (seçimlik)
lib<nitelik> Özel amaçlı paylaşımlı kütüphaneler (seçimlik)
root root kullanıcısı için ev dizini (seçimlik)

Yukarıda listelenen her dizin, aşağıdaki alt bölümlerde ayrı ayrı ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.